Οι σχολικοί σύμβουλοι ζητούν συνάντηση με την υπ. Παιδείας εν όψει των νέων δεδομένων στην παιδεία

Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2010 11:36

Κυρία Υπουργέ,

Με το «Νέο Σχολείο» και την τοποθέτηση από εσάς του μαθητή στο κέντρο του ενδιαφέροντος της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κατεύθυνση της υλοποίησης των εξαγγελιών αυτών προς όφελος της Ελληνικής Εκπαίδευσης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι καλούνται, σε αγαστή συνεργασία με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, να διαδραματίσουν πρωτεύοντα και σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι σ’ αυτούς έχει ανατεθεί, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, η Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των σχολικών μονάδων. Με άλλο λόγια των προσώπων και του βασικού κυττάρου του εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία μετουσιώνουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις συνεπαγόμενες νομικές ρυθμίσεις, εγκύκλιες οδηγίες και γενικότερες αλλαγές σε καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, από τη δημιουργία του, το 1983, ως αποτέλεσμα προτάσεων του εκπαιδευτικού κινήματος και της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολό της, δεν περιβλήθηκε με τη δέουσα προσοχή εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία επικεντρώθηκε σε πολιτικές διοικητικής μορφής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αγνοούνται οι παιδαγωγικοί στόχοι, να παραμελείται η ποιότητα της εκπαίδευσης και συνακόλουθα να υποβαθμίζεται ο θεσμός και ο ρόλος τους Σχολικού Συμβούλου.

Όμως, παρά το γεγονός αυτό και σε πείσμα των αλλεπάλληλων αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου ανάδειξης των Σχολικών Συμβούλων (κάθε φορά και διαφορετικό), ο θεσμός στελεχώθηκε από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διαθέτουν στο σύνολό τους

* υψηλά τυπικά επιστημονικά προσόντα (κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, μεταπτυχιακές σπουδές, σοβαρό συγγραφικό έργο, πολλαπλές και σοβαρές επιμορφώσεις, γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.),

* μακρόχρονη υπηρεσιακή και διδακτική εμπειρία: τόσο ως εκπαιδευτικοί της τάξης όσο και ως στελέχη εκπαίδευσης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, έχουν αναπτύξει στην πράξη σύνθετες δεξιότητες στην Επιστημονική -Παιδαγωγική Καθοδήγηση και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

* εμπειρία στη στήριξη όσων σοβαρών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων επιχειρήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Εκπαίδευση, συχνά σε πείσμα των δυνάμεων συντήρησης και καταπολέμησής τους και παρά τις αδυναμίες, κενά, παλινωδίες και ασυνέχειά τους (Καινοτόμα Προγράμματα, Ευέλικτη Ζώνη, επιμόρφωση σε ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και Νέα Διδακτικά Πακέτα),

* σοβαρό και εκτεταμένο συγγραφικό έργο τόσο σε θεωρητικά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα όσο και στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών νεοτερισμών και καινοτομιών και,
επιπλέον,

• οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν κριθεί για την θέση την οποία κατέχουν και μάλιστα στην τελευταία έλαβαν με επιτυχία μέρος σε γραπτές εξετάσεις, γεγονός που τους διαφοροποιεί από τα λοιπά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία και συνθέτουν το προφίλ των υπηρετούντων το θεσμό Σχολικών Συμβούλων είναι γνωστά στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε συνδυασμό με την καθημερινή παρουσία και έργο τους, τον νομιμοποιούν στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών.
Κυρία Υπουργέ,

Για τους παραπάνω λόγους και, επιπλέον, επειδή:

* ήδη δρομολογείται η υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και η διεύρυνση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου,

* διαμέσου του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πληροφορούμαστε ότι θα δρομολογηθούν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα σχολικά βιβλία, την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την επαγγελματική πορεία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

επανερχόμαστε (όπως και με το ΑΠ:12/8-03-2010 έγγραφό μας) για να ζητήσουμε εκ νέου συνάντηση μαζί σας ώστε να εγκαινιάσουμε μια σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία, η οποία θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την προώθηση των αναγκαίων εκείνων δομικών αλλαγών και καινοτομιών, οι οποίες θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της Ελληνικής Εκπαίδευσης.

Εκτιμούμε, μάλιστα, ότι η συνάντηση αυτή καθίσταται επείγουσα δεδομένου ότι παρουσιάσατε ήδη το προς κατάθεση στη Βουλή Σχέδιο Νόμου με τίτλο "Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".

Ως Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, είμαστε σε θέση με τεκμηριωμένες προτάσεις, να συμβάλλουμε στην προσπάθειά σας για ποιοτική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Ελληνικού λαού.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ  ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΤΕΡΗΣ

Πηγή: Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠEΣΣ)
http://www.pess.gr/docs/2010-04-16_EGG_PESS_14042010_Diamatopoulouepistoli30_final.pdf

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ