Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2009

Η εγκύκλιος για την Εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ

Εικόνα
Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2009 12:38

Eγκύκλιο για την Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2010-2011απέστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης , η οποία ορίζει τα εξής:

Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008) όπως ισχύουν, με τις εξής επισημάνσεις:
α) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, σύμφωνα με την παράγρ. 12α του άρθρου 18 του παραπάνω νόμου όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-2009)(μεταβατική διάταξη), παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 34 του Ν. 2725/99 για 4 ακαδημαϊκά έτη (δηλ. έως και 2012-2013). Ειδικά οι αθλητές που έχουν διάκριση μέχρι και 7-10-2008 εάν είναι ανήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση έω…

Ομιλία της Υπουργού Παιδείας στη Βουλή για τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζονται στην Εκπαίδευση.

Εικόνα
Τετάρτη, 23 Δεκ. 2009

Το Μάρτιο θα κατατεθεί , προς ψήφιση, στη Βουλή, το σχέδιο νόμου για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών ενώ στο τέλος του Γενάρη θα παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο για την αλλαγή που αφορά το νέο σχολείο και ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, συνεχίζει στο Δημοτικό, πάει στο Γυμνάσιο και σημαίνει αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να αλλάξουν μετά από σαράντα χρόνια.
Τα παραπάνω είπε, μιλώντας στη Βουλή η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.
Ειδικότερα η ομιλία της υπ. Παιδείας , έχει ως εξής:
Η παιδεία σήμερα είναι το μεγάλο στοίχημα σε όλες τις χώρες. Αν δει κανείς τις επιλογές των χωρών θα τις κατατάξει σε αυτές που έχουν επιλέξει ως πρώτη προτεραιότητα την παιδεία μέσα στην κρίση και σε αυτές που δεν την έχουν επιλέξει. Οι προοδευτικές χώρες, οι χώρες που ανατρέπουν τα δεδομένα έχουν βάλει επενδύσεις για την παιδεία μέσα στην κρίση. Αυτό που κάνει και η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Σ' αυτό το νέο τοπίο όπου η παιδεία πρέπει να αντιμετωπίσει και τα θέματα της κ…

Διαγωνισμός για το έργο:
"Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των Στελεχών της Εκπαίδευσης"

Εικόνα
[Η Ένταξη της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 - «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»
σε μορφή .doc (για word)ΕΔΩ]

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Αθήνα: 17-12-2009
Α.Π.: 18908
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης» (έργο ενταγμένο στους άξονες …

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2009-2010

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 210.34.43.605 - 210.34.42.243
Fax : 210.34.42.247
e-mail : spudonpe@ypepth.grThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Φ.3/915/93640/Γ1/03-08-2009/ΥΠΕΠΘ
ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2009-2010
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και την άριστη οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής το ΥΠΕΠΘ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, η κοινωνική τους ενσωμάτωση, αλλά και η γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Για να υλοποιηθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι οφείλει η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων τόσο α…

Η νομοθεσία για την Άσκηση Ιδιωτικού Έργου στους εκπαιδευτικούς

AΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας Ν3528/2007

Άρθρο 31

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή 1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. 3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 32 Συμμετοχή σε εταιρείες 1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας.

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-----------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄και Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜαρούσιΙστοσελίδα : www.ypepth.gr Email :stelexi@ypepth.grΠληροφορίες : Γ.Λιαμπότης-Μ.ΝτούσσαΤηλέφωνο :210-3442952, 210-344 3258FAX :210-344 22 66

Μαρούσι, 4 - 11- 2009
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Υ-161 / 136386 /Δ2
Α.Κ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:1.Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.29 ε΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄)2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.3260/2004 ( ΦΕΚ 151 τ. Α΄)3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 ( ΦΕΚ 26 τ. Α΄) Π ρ ο