Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2014

Π.Δ.114/2014 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, άρθρο 29: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ  Αρ. Φύλλου 18129 Αυγούστου 2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Όλο το Π.Δ. είναι ΕΔΩ)

Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςβ) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςγ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσηςε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγήςστ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείωνζ) Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Π…