Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2013

Ερώτηση- Απάντηση στη Βουλή με Θέμα:
"Εισαγωγή μαθήματος Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση"

ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:8797 Ημερομ. Καταθέσεως: 22-3-2013
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 22.03.2013
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού καιΑθλητισμού
Θέμα: Εισαγωγή μαθήματος Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση
Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ μάθημα σεξουαλικής αγωγής ενταγμένο στο σχολικό πρόγραμμα, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες εδώ και αρκετές δεκαετίες. Κατά τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία η σεξουαλική αγωγή εντάσσεται στο πρόγραμμα της αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διεξάγεται μόνο με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, εκτός ωρολογίου προγράμματος, και με εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/τριών. Με τη μείωση των θέσεων υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων σε μία ανά βαθμίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα η διαδικασία αυτή υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο. Στο Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί το θέμα σε ένα δίωρο, μέσα από τις ερευνητικές εργασίες με την εποπτεία του…

Σχολικοί Αγώνες Βόλλεϊ Β΄ Φάσης Λυκείων στο ΔΑΚ Τρίπολης, 15/4, μεταξύ:
α) Κορίτσια 2ου ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ & 7ου ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ στις 11.00πμ, και
β) Αγόρια 2ου ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ & 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ στις 12.30μμ

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
      ΣΠΑΡΤΗ    11/04/2013       Αριθμ. Πρωτ.: Φ.24/3334

  Ταχ. Διεύθυνση:     Ταχ. Κώδικας:

2ο Επιστημονικό Συνέδριο " Άσκηση & Υγεία " Παρασκευή 19 - Κυριακή 21 Απριλίου 2013
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δάφνη

Εικόνα
Ιστότοπος Συνεδρίου: http://www.tefaacongress.gr Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα "Άσκηση και Υγεία".
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Το φετινό Επιστημονικό μας Συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, από την Παρασκευή 19 μέχρι την Κυριακή 21 Απριλίου 2013.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές εξέχουσες επιστημονικές προσωπικότητες από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.  Θα γίνει παρουσίαση επιστημονικών εργασιών υπό τη μορφή προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του ερευνητικού έργου που παράγεται από το διδακτικό προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές  του Τμήματός μας.

Είναι γεγονός ότι στο λυκαυ…

Ν. 4142/13, ΦΕΚ 83Α', Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


(ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 83)
9 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4142
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
α) Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και διεθνή ονομασία «Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education».
β) Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.
.α) Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της …