Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2017

Νέοι πίνακες εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (820 νέοι εισακτέοι στα ΤΕΦΑΑ)

07-04-17  Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε σήμερα την απόφαση με τους νέους πίνακες εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουμε 43.758 εισακτέους στα πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΙ. Δηλαδή συνολικά έχουμε 70.726 εισακτέους. Αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχαμε 43.855 εισακτέους στα πανεπιστήμια και 26.130 στα ΤΕΙ. Δηλαδή είχαμε συνολικά 69.985 εισακτέους. Στη συνέχεια παρατίθενται οι αριθμοί των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ ανά σχολή, που περιλαμβάνονται στη σχετική υπό δημοσίευση Υπουργική Απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
( Τα ΤΕΦΑΑ θα έχουν 820 νέους εισακτέους. Συγκεκριμένα τα:ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)=140ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)=120ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΡΑΚΗ)=320ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)=140)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟ…