Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2010

Οι Ωφέλειες Και Η Επίδραση Της Ασκησης

Εικόνα
XΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ
Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αναπτυγμένες χώρες είναι η υποκινητικότητα. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών διεθνώς δείχνει ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής και η μείωση της φυσικής δραστηριότητας σε κάθε διάσταση της ανθρώπινης δραστηριότητας κατέχει υψηλά ποσοστά μεταξύ των ενηλίκων και των δύο φύλων. Οι έρευνες ακόμη δείχνουν ότι αδρανείς ενήλικες γίνονται μεγαλώνοντας τα παιδιά εκείνα που έχουν υιοθετήσει ένα καθιστικό τρόπο ζωής στη διάρκεια της εφηβείας τους. Γι αυτό και πολλές από τις αρρώστιες και τις κακές συνήθειες των μεγάλων (παχυσαρκία, διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, κάπνισμα) έχουν τις ρίζες τους στις μικρές ηλικίες.

Αρκετοί είναι οι λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα στο νεαρό πληθυσμό:
Στα παιδιά υπάρχει μια αναλογικά αντίστροφη σχέση μεταξύ του χρόνου που δαπανούν σε παθητικές δραστηριότητες αναψυχής (για παράδειγμα παρακολο…

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΣΣ (ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εικόνα
ΠανελλήνιαΈνωσηΣχολικώνΣυμβούλων
Ταχυδρομικήδιεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα 105 57
Τηλέφωνο & τηλεομοιότυπο: 210 8025289, 3229120 [6972503313]
[6973227078] [6985815312] [6976809185]
Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: pess@pess.gr
Δικτυακόςτόπος: http://www.pess.gr
ΣΧΕΔΙΟΠΕΣΣ (ΓΙΑΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)
ΠΡΟΤΑΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Oi 13 νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
και τα βιογραφικά τους

Εικόνα
Ορίσθηκαν, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου, οι δεκατρείς νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης μετά από δημόσια  διαδικασία.

Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία η διαδικασία επιλογής έτυχε ευρείας δημοσιότητας στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης νέας κυβερνητικής πρακτικής. Παρότι ο νόμος παρέχει αποκλειστική αρμοδιότητα αξιολόγησης, κρίσης, επιλογής και απόφασης στον Υπουργό Παιδείας, αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης www.opengov.gr, της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr, αλλά και των έντυπων μέσων ενημέρωσης.
Υποβλήθηκαν συνολικά 973 αιτήσεις ηλεκτρονικά και 37 αιτήσεις στην Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωσ του υπ. Παιδείας Επιτροπή υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης έθεσε τα κριτήρια επιλογής και έκανε την περαιτέρω επεξερ…