19/7/13

Η σημαντικότητα της ενίσχυσης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Σχολείο και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπ/κων Φυσικής Αγωγής


ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   
19 Ιουλίου 2013       

            
Προς:  1. Υπουργό Παιδείας
          2. Υφυπουργό Παιδείας
          3. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
          4. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
          5. Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων

           
 Κοιν.: ΜΜΕ
                θέμα:  Η σημαντικότητα της ενίσχυσης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Σχολείο και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπ/κων Φυσικής Αγωγής  


   Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με αγωνία και έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες είναι ραγδαίες και καθοριστικές. 

   
   Σε μια γενικότερη ατμόσφαιρα κρίσης, όπου πλήττονται τόσο μαθήματα και ειδικότητες όσο και γενικευμένα η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, υπενθυμίζουμε το άρθρο 16 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο: 
«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
  
Υπενθυμίζουμε το 1ο άρθρο του ν.1566/85 σύμφωνα με το οποίο: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.» 

   Υπενθυμίζουμε το άρθρο 2, του Διεθνή Καταστατικού Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UNESCO (1978) σύμφωνα με το οποίο: «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα», υπογραμμίζοντας ότι «Δεν πάει μόνο ο εγκέφαλος του παιδιού στο σχολείο αλλά ολόκληρο το παιδί» (Kacprzak) και το άρθρο 4, όπου διευκρινίζεται ότι: «Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό».

   Υπενθυμίζουμε το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 που αναφέρεται στον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το οποίο η Φυσική Αγωγή είναι: «το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του καλεί τα κράτη μέλη: «να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο».

   Υπενθυμίζουμε και στεκόμαστε στη δήλωση – δέσμευση των Υπουργών που συμμετείχαν στην 4η Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (Αθήνα, 2004) όπου καλούσαν την UNESCO να υποστηρίξει την ολιστική ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και να τους αποδώσει μια πιο σημαντική θέση μέσα στα σχολικά προγράμματα ώστε να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος και να συμβάλλουν στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

  
   Εμείς οι Σχολικοί Σύμβουλοι, πάντοτε και πρώτα από όλα εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, ως υπεύθυνοι για την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού, ως Γυμναστές του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος, τονίζουμε την ανάγκη όχι απλά διατήρησης, αλλά ενίσχυσης της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η Φυσική Αγωγή αποτελεί διέξοδο για τους νέους, και όχι μόνο, σε μια κοινωνία που υπάρχουν έκδηλα τα σημάδια της ανασφάλειας και της κατάθλιψης. Ταυτόχρονα σύμφωνα με μελέτες (Μαντζουράνης, 2005, Cornell University, 2013) η Φυσική Αγωγή μπορεί να δώσει λύση στην ανερχόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νέων, η οποία έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και απειλεί τη δημόσια υγεία. Όσοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού γνωρίζουν καλά ότι η ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό προσφέρει ευεξία, γεμίζει χαρά, χαρίζει ηρεμία, καθαρίζει το μυαλό και κάνει τους ανθρώπους πιο κοινωνικούς και υπεύθυνους. 

   Τονίζουμε ακόμη την ανάγκη για την ενίσχυση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αν επιθυμούμε τα παιδιά και οι έφηβοι από όλο το κοινωνικό φάσμα, οι οποίοι αφιερώνουν τουλάχιστον 11 χρόνια από τη ζωή τους στο σχολείο, να καθορίσουν υγιείς συμπεριφορές και να υιοθετήσουν σωστές στάσεις για όλη τη μετέπειτα ζωή τους καθώς η Φυσική Αγωγή είναι το μάθημα το οποίο σύμφωνα με τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου, έχει ως πρωταρχική ευθύνη την «…παροχή ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, την ανάπτυξη της αγάπης για την άσκηση… τη διασκέδαση από τη συμμετοχή, την ομαδικότητα… την ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας για την προώθηση θετικών αξιών προς την άσκηση και την υγεία… τη συνεργασία με άλλους για την επίλυση ατομικών προβλημάτων…»

   Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής καταθέτουμε για άλλη μια φορά ολοκληρωμένα τις προτάσεις μας για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό και την εποικοδομητικότερη απασχόληση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
·     Στηρίζουμε την αύξηση των Δημοτικών Σχολείων που ακολουθούν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, τονίζοντας όμως ότι, τόσο στην Ε΄ όσο και στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου πρέπει να αυξηθούν οι ώρες ΦΑ από δύο (2) τουλάχιστον σε τρεις (3). Επίσης προτείνουμε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 
·     Θεωρούμε αναγκαία την εισαγωγή του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση και την ανάθεση της διδασκαλίας του μόνο σε εξειδικευμένους και κατάλληλα επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.
·     Θεωρούμε ότι σε συμφωνία με επιστημονικές και παιδαγωγικές μελέτες η ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να γίνεται κατά αποκλειστικότητα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.
·     Θεωρούμε αναγκαία την κάλυψη των πολλών (σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας) ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τη μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια.
·     Θεωρούμε αναγκαία την επαναλειτουργία των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, αφού ληφθούν υπ όψη οι ήδη κατατεθειμένες προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής.
·     Θεωρούμε αναγκαία την αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο, καθώς σύμφωνα με μελέτες οι υφιστάμενες ώρες δεν καλύπτουν τις ανάγκες φυσικής δραστηριότητας των εφήβων 15-19 ετών.
·     Τέλος, θεωρούμε αναγκαία την ένταξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα μαθήματα επιλογής του Λυκείου και τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων πρόσθετης στήριξης στο Λύκειο, με στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και των Στρατιωτικών Σχολών.

  
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής στην προσπάθειά μας να αποτυπώσουμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να διαχειριστούμε την εκπαιδευτική πολιτική καταθέτουμε τις ανησυχίες μας για την πορεία που παίρνει η Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση και παραθέτουμε για άλλη μια φορά ολοκληρωμένα και συνεκτικά τις προσανατολισμένες στο βασικό σκοπό της εκπαίδευσης προτάσεις μας.
Κλείνοντας θέλουμε να θυμίσουμε μια φράση του Βενιαμίν Φραγκλίνου όπου αποτυπώνεται επιγραμματικά η αξία, η συμβολή και η σημασία της εκπαίδευσης στην κοινωνία:
«Η επένδυση στη γνώση είναι η επένδυση που αποφέρει τις μεγαλύτερες αποδόσεις

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής
ΑΝ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 
Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ – Ξ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Α. ΒΟΥΞΙΝΟΥ– Ν. ΤΡΙΠΟΔΗΣ– Κ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ– Ε. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ– Σ. ΜΠΑΣΧΑΛΗΣ– Η. ΚΕΛΛΗΣ– Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:  
Ε. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ– Ι. ΤΣΙΟΠΑΣ
 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:  
Μ. ΚΟΥΡΟΥ– Γ. ΣΙΑΚΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:  
Γ. ΛΑΠΟΥΣΗΣ– Κ. ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ - Β. ΜΕΛΛΟΣ– Ι. ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:  
Τ. ΓΑΒΑΛΑΣ
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  
Ν. ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ– Κ. ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ– Α. ΝΤΑΝΗΣ– Σ. ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ– Ν. ΤΣΙΓΓΙΛΗΣ
 
ΚΡΗΤΗΣ:  
Α. ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ– Λ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ- Ο. ΡΙΝΑΚΑΚΗ
 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 
Α. ΦΑΤΣΕΑ
 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ:  
Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ– Α. ΑΔΑΜ– Α. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ:  
Ι. ΤΣΑΜΙΤΑ

18/7/13

Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων και
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1720

12 Ιουλίου 2013
Αριθμ. 7847 (1)

Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
  α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
  β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42).
  γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236).
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 3. Την υπ’ αριθμ. 6213/11−05−2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − Εσωτερικών − Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄− 1140), με την οποία επιτάχθηκε η χρήση ακινήτων και κινητών μέσων.
 4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω επίταξη,

  αποφασίζουμε:
Την άρση της επίταξης της χρήσης των κινητών και ακινήτων μέσων που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6213/11−05−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


-------------------------------------------------

Αριθμ. 7846 (2)

Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
  α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
  β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42),
  γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236).
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 3. Την υπ’ αριθμ. 6212/11−05−2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄−1140), με την οποία επιτάχθηκαν οι προσωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω επίταξη,

   αποφασίζουμε:
Την άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκαίδευσης που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 6212/ 11−05−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

16/7/13

Πρόταση της ΟΙΕΛΕ να μην ανοίξουν τα ιδιωτικά σχολεία το Σεπτέμβριο

Συνεκλήθη εκτάκτως σήμερα Δευτέρα, 15-7-2013, το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ μετά από τις δραματικές εξελίξεις στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης με την έκδοση της κατάπτυστης εγκυκλίου Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013* του Υπουργείου Παιδείας με την οποία μεταφέρεται το εργασιακό δίκαιο του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα στην ιδιωτική εκπαίδευση (εφαρμογή της ΠΥΣ 6/28-02-2012  -Α,38). Το ΔΣ μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
•    Να γίνουν έκτακτες ΓΣ σε σχολεία και σε πρωτοβάθμια σωματεία την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου με σύνθημα «Κανένα ιδιωτικό σχολείο ανοιχτό το Σεπτέμβριο».
•    Να προσφύγει με κάθε νόμιμο η ΟΙΕΛΕ κατά της εγκυρότητας της εγκυκλίου.
•     Να συμμετάσχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση – δράσεις εντός του καλοκαιριού που θα προκηρυχθεί από την ΟΛΜΕ
•    Να ενημερωθούν οι συνάδελφοι μέσω e-mails στους ίδιους ή στα πρωτοβάθμια σωματεία για τις επιπτώσεις της εγκυκλίου
•    Να διερευνηθεί, εάν είναι εφικτή μεγάλη παναθηναϊκή συγκέντρωση συναδέλφων την ερχόμενη εβδομάδα για τη συλλογή υπογραφών.
•    Να συγκληθεί το ΔΣ ΟΙΕΛΕ την Πέμπτη, 18/7, και ώρα 16:00 για να γίνει εκ νέου εκτίμηση της κατάστασης
(πηγή: www.esos.gr)

*Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013
Αριθ. πρωτ.: Φ.18/ 93893/Δ5/12.7.2013
Εφαρμογή των διατάξεων της ΠΥΣ 6/28-02-2012 (Α,38)
Μαρούσι, 12 - 07 -2013
Αριθ. Πρωτ. Φ.18/ 93893 /Δ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’- Β’

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: diekpa@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: κα Χρήστου
Τηλέφωνο: 210-34.42095
FAX: 210-34.42.365

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της ΠΥΣ 6/28-02-2012 (Α,38)

Ι.Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.4046/2012 «έγκριση Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…» (ΦΕΚ 28 Α’/ 14-02-2012 ), οι ρυθμίσεις των παρ.28 και 29 του Ε’ Κεφαλαίου και 4.1 του Κεφαλαίου 4, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των Συγκεκριμένων Σχεδίων Συνεννόησης, κατέστησαν πλήρεις κανόνες ουσιαστικού δικαίου, επιτακτικού χαρακτήρα και άμεσης εφαρμογής. Περαιτέρω, με διάταξη της παρ.6. του ιδίου, ως άνω, άρθρου και νόμου, εξουσιοδοτήθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο να ρυθμίζει, με αποφάσεις του, κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ως άνω, ουσιαστικών κανόνων.

Β. Με τις διατάξεις, τόσο του Ν.4046/2012 (παραγράφων 28 και 29 των Κεφαλαίων Ε και 41), όσο και της, κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδοθείσης υπ.αριθμ. 6/28-02-2012 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 38 Α) όλες, ανεξαιρέτως, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, αδιακρίτως προσώπου μισθωτού και εργοδότη (ακόμη και των νομικών προσώπων που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) των οποίων η λήξη τους ορίζεται με κριτήριο την ηλικία ή την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως του μισθωτού, ή υποκρύπτουν ρήτρα μονιμότητας, μετετράπησαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, υποκείμενες πλέον ως προς τη λύση τους, στους κανόνες της κοινής εργατικής νομοθεσίας του ν.2112/1920, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, με την παρ.2 του άρθρου 5 της ανωτέρω Π.Υ.Σ., κάθε διάταξη νόμου, η οποία θεσπίζει όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας ή και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία διατάξεων του κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων καθίστανται πλέον ανενεργές και ανεφάρμοστες.

ΙΙ.Α. Με τις διατάξεις, εξάλλου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) ρυθμίστηκαν σε νέα βάση τα θέματα της γνωστοποιήσεως της έγγραφης προειδοποιήσεως, που προηγείται της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, και του καταβαλλόμενου στον μισθωτό ποσού αποζημιώσεως, κατά περίπτωση, ενώ θεσπίστηκε και διάταξη αναγκαστικής προσαρμογής, στη ρύθμιση του νόμου αυτού, κάθε άλλης με ευνοϊκότερο περιεχόμενο για τους μισθωτούς εργασίας.

ΙΙΙ. Με τις διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’), όπως ισχύει, οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, μετά την μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ανωτέρω νόμο, υπό την ομαλή τους εξέλιξη λήγουν όταν ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του ή τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης του και της λήψεως πλήρους συντάξεως. (άρθρο 30 παρ.1,2,3 και 4- 33 παρ.1,4 και 5). Με βάση τα δεδομένα αυτά, υποκρύπτουν, εν ταυτώ, ρήτρα μονιμότητας.

Β. Με τις διατάξεις, εξάλλου, του Ν.682/77 (άρθρο 33 παρ. 5), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.817/1978 (ΦΕΚ 170 Α’), η προθεσμία προειδοποιήσεως ενόψει καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου ιδιωτικού εκπαιδευτικού είναι ενιαία, των δεκαπέντε (15) ημερών και η καταβαλλόμενη αποζημίωση στον μισθωτό υπολογίζεται βάσει της ενιαίας κλίμακας της παρ.5 του άρθρου 33 του Ν.682/77 (αποζημίωση με το μέτρο αποδοχών ενός μηνός κατ’ έτος υπηρεσίας και μέχρι 25 ετών ).

ΙV. Με βάση τις προπαρατιθέμενες διατάξεις: α) του Ν 4046/2012. β) της υπ’ αριθμ. 6/2012 Π.Υ.Σ. και γ) του Ν.4093/2012, που συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου, επιτακτικού χαρακτήρα και δημοσίας τάξεως και εν ταυτώ, κανόνες ειδικού σκοπού, καθολικής εφαρμογής και νεότερου νόμου, ως προς όλους τους παρέχοντες την εργασία τους με σύμβαση ιδιωτικού συνάγεται ότι δεν είναι ανεκτή πλέον, στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων, οποιαδήποτε αντίθετη ρύθμιση στα ζητήματα που αυτές ρυθμίζουν (τροποποίηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, κατάργηση υποκρυπτόμενων ρητρών μονιμότητας, καταγγελία κατά τις διατάξεις του Ν.2112/1920, όπως ισχύει προθεσμίες προειδοποιήσεως και ύψος αποζημιώσεως) και συνεπώς, και αυτές του Ν.682/1977 και των λοιπών συναφών που ρυθμίζουν τα ίδια θέματα.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
(πηγή: www.taxheaven.gr)

15/7/13

Επιστολή της ΠΕΣΣ στον υπ. Παιδείας για τις τοποθετήσεις καθ’ υπεραριθμία Σχολικών Συμβούλων

Αξιότιμε κ.  Υπουργέ Υ.ΠΑΙ.Θ
Αξιότιμοι κ. Υφυπουργοί Υ.ΠΑΙ.Θ
Αξιότιμε κ. Γ. Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ
Όπως γνωρίζετε, με σχετικά έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ (22423/Δ1/18-2-2012, 85748/Δ1/25-6-2013, κτλ.) οι Σχολικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στη διαδικασία τοποθέτησης καθ’ υπεραριθμία σύμφωνα με το άρθρο27, παρ.2 του Ν.3848/10*.

Επειδή δυστυχώς τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες συνέπειες:

1.    Οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρότι διαθέτουν κατά τεκμήριο πολλά χρόνια υπηρεσίας, υψηλά προσόντα και υπηρετούν την Εκπαίδευση από μια θέση ευθύνης που τους ανέθεσε η Πολιτεία μετά από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να εντάσσονται δυνάμει σε διαδικασία τοποθέτησης καθ’υπεραριθμία κάθε εκπαιδευτικό έτος.

2.    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζεται υπεραριθμία σε μια Σχολική μονάδα μόνο εφόσον προσμετρηθούν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Φανερά όμως μια τέτοια περίπτωση δημιουργεί πλασματική υπεραριθμία αφού οι  υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι ως Στελέχη Εκπαίδευσης έχουν θητεία μέχρι 31/7/2015 και η όποια σχετική υπεραριθμία είναι πλασματική.

3.    Σε ότι αφορά τους Συνάδελφους Σ.Σ. που είχαν οργανική θέση στα Π.Π.Σ. το Υ.ΠΑΙ.Θ με το με αρ. 85748/Δ1/25-6-2013 έγγραφό του ορίζει ρητά ότι τα στελέχη Εκπαίδευσης που ανήκαν οργανικά στα πρώην Πειραματικά (νυν Π.Π.Σ), τοποθετούνται με τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεραριθμιών,ΑΛΛΑ μετά από τους Εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης και δεν εκρίθησαν θετικά !

4.    Δυστυχώς ακόμα χειρότερα, υπάρχουν ΠΥΣΔΕ τα οποία προβαίνοντας σε αυθαίρετες και εσφαλμένες ερμηνείες του άρθρου27,παρ.2τουΝ.3848/10 και μη εφαρμόζοντας όσα ορίζονται στα παραπάνω έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ αρνούνται ολοσχερώςτην τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων!

Παρακαλούμε
•    για την απόδοση προσωποπαγών θέσεων στους Σ.Σ. για την άρση των παραπάνω δυσλειτουργιών οι οποίες δημιουργούν ανισότητες και δυσμενή μεταχείριση εις βάρος των Σχολικών Συμβούλων.
•    για συνάντηση με το ΔΣ της ΠΕΣΣ προκειμένου να εξηγηθούν αναλυτικά τόσο το συγκεκριμένο πρόβλημα, όσο και άλλα προβλήματα των οποίων η λύση στο διαμορφούμενο περιβάλλον στην Εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Πρόεδρος της ΠΕΣΣ (στο βάθος με το μαύρο) σε Συνάντηση Εργασίας την Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 11.00 πμ, στην Τρίπολη με τον ΠΕΤ Πελοποννήσου. Αριστερά του Προέδρου είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΣΣ και δεξιά του Προέδρου ο Πρόεδρος του ΠΕΤ Πελοποννήσου κ. Παν. Σαλονίτης

* άρθρο27, παρ.2 του Ν.3848/10 (Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.)
 Άρθρο 27 Μεταθέσεις τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

1. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς και προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Προϊστάμενος γραφείου εκπαίδευσης, το οποίο καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας σε κενή θέση προϊσταμένου γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, κατά προτεραιότητα σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

5. Στην περίπτωση που σχολικός σύμβουλος τοποθετείται σε άλλη θέση αναπληρώνεται από τον επόμενο σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πί νακα. Ο αναπληρωτής δεν διαγράφεται από το σχετικό αξιολογικό πίνακα και διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη κενούμενης θέσης.

8/7/13

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ (3-7-13)


Ταμειακώς εντάξει μέλη: 43783 Αντιπρόσωποι 437.
α) Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν 437 ψηφοδέλτια, από τα οποία 435 έγκυρα, ……2….. λευκά και μηδέν (0) άκυρα
β) Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ βρέθηκαν 437 ψηφοδέλτια, από τα οποία 435 έγκυρα, 2 άκυρα και – λευκά μηδέν(ο).
ΈΛΑΒΑΝ:

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΑΚΕ Δ.Ε.


  α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή …103… ψηφοδέλτια.
  β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …103….. ψηφοδέλτια ΔΑΚΕ

 2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


  Π.Α.Σ.Κ. Δ.Ε. – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


  α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή

  …44…ψηφοδέλτια.

  β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ ……44…… ψηφοδέλτια.

 3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : Σ.Α.Κ. Νομού Φθιώτιδας


  α) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ ……4…… ψηφοδέλτια.

 4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖ. ΕΚΠΑΙΔ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ


  α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή ..126… ψηφοδέλτια.
  β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …118….. ψηφοδέλτια.

 5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΕΣΑΚ – ΔΕΕ Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ


  α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή

  …71…ψηφοδέλτια.

  β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …73… ψηφοδέλτια.
 6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή …75.. ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …65…. ψηφοδέλτια.

7)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΩΣΗ (Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις Δ.Ε.)

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο …11.. ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …12…. ψηφοδέλτια.

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


  α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο …3 ….. ψηφοδέλτια. β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …5…ψηφοδέλτια.
 2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

  α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο . …2.. ψηφοδέλτια.
  β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …4…ψηφοδέλτια.
 3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Εκπαιδευτικοί για το σχέδιο Β

α) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …7…ψηφοδέλτια

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

Α) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΑΚΕ Δ.Ε. καταλαμβάνει:


α) Για το Δ.Σ. 3….. έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή …1.. έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ …28… έδρες.

Β) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Α.Σ.Κ. Δ.Ε. – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ καταλαμβάνει:

α) Για το Δ.Σ. …1… έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή …0… έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ …12…. έδρες.

Γ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : Σ.Α.Κ. Νομού Φθιώτιδας καταλαμβάνει:


α) Για την ΑΔΕΔΥ …1… έδρες.

Δ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖ. ΕΚΠΑΙΔ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ καταλαμβάνει:


α) Για το Δ.Σ. …3… έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή …2… έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ …32… έδρες.

Ε) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΕΣΑΚ – ΔΕΕ Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ

καταλαμβάνει:


α) Για το Δ.Σ…..2….. έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή …1…. έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ …20…. έδρες.

ΣΤ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

καταλαμβάνει:


α) Για το Δ.Σ. …2…. έδρες, β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή …1…. έδρες και γ) για την ΑΔΕΔΥ …17…. έδρες.

Ζ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΩΣΗ (Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις Δ.Ε.) καταλαμβάνει:

α) Για το Δ.Σ. …0…. έδρες, και β) για την ΑΔΕΔΥ …3…. Έδρες

Η) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


α) Για το Δ.Σ. …0…. έδρες, β)για την ΑΔΕΔΥ …1…. Έδρες

Θ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ


α) Για το Δ.Σ. …0…. έδρες, β)για την ΑΔΕΔΥ …1…. Έδρες

Ι) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Β


α) Για την ΑΔΕΔΥ …2…. Έδρες

Ακολούθως έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την οποία καθένας από τους υποψήφιους έλαβε, για το αντίστοιχο αξίωμα, τις ψήφους που αναφέρονται παρακάτω:


Δ AKE Δ .Ε .

Α) ΓΙ Α ΤΟ Δ. Σ. & ΕΛ Ε ΓΚΤΙΚΗ Ε ΠΙΤΡΟ ΠΗ


ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ………30………… ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ……21….. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ……10….. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ…74.. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…14…… ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ……74…….
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ……96……

YΠOΨHΦIOI


ΓIA THN EΛEΓKTIKH EΠITPOΠH


ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…48……. ΚΟΝΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……44…….. ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…24…….

ΠΡΟ ΟΔ Ε ΥΤΙΚΗ Ε ΝΟΤΗΤ Α

Π. Α.Σ. Κ. Δ .Ε . – ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΚΕΣ Ε ΚΠ ΑΙΔ Ε ΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝ ΑΜΕ ΙΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ…39…… ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ..14……… ΓΚΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ..13.. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ……10…… ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ……10……
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ………26….. ΣΔΟΝΑ ΣΠΑΘΟΥΛΑ……12……….
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ…………18………

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΛΟΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ………9….. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ…13…… ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………10………

ΣYNEP Γ AZOMENEΣ E KΠ AIΔ E Y TIKEΣ KINHΣE IΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΥ…35….. ΑΡΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ……19….. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΖΑ………6… ΔΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ……4……..
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ……23…… ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ……66……….
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ……30…….
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ…………81.. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ………7…..
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ……7..
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ………11.. ΚΟΚΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ………21.. ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ……36…… ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ………4…… ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ……80….. ΚΟΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ………18…..
ΛΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ………6……. ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ……24…. ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ…………15…. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ…10…….. ΜΠΕΗ ΝΙΚΗ……11…
ΝΤΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ…11…. ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ………7..
ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ……14… ΞΥΠΟΛΙΑ ΔΩΡΑ……5…
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ……3…. ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ………11….. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ…8…….
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ………41….. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ…8……….
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ…25………….. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ……4……..
ΤΖΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ…………66……. ΤΡΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ……45……… ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ……3…….
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ……………6..
ΦΙΡΙΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)…20…………… ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ…………40..
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ…………22……..
ΧΑΤΖΗΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ……5……………

YΠOΨHΦIOI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ………………37…….. ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ………17………………
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ …30………………….
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ………………24…………… ΤΟΥΦΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ……………………26…………..

E Σ AK-ΔE E Το ψ ηφ οδέ λτ ιο π ου στηρίζει τ ο Π ΑΜΕ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO


ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ……20…………
Ακτυπης Δημήτρης……47……………. Αρβανιτίδης Αλέκος………18……………
Γειτονας Μενέλαος………18…………..
Γεωργοπουλος Διονύσης………38……………. Δαρδαλης Νίκος………53…..
Δάσιου Δέσποινα………42…….
Δραμανίδου Νίκη………19………….. Εμμανουήλ Αγγελική……18……… Θεοδοσάκης Δημήτρης………18…… Ιωαννίδης ΓΙΑΝΝΗΣ………18………. Καπετάνιος Αχιλλέας………18……. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ……18……..
Καρπετας Γιώργος…………18……. Κοπανέλος Παναγιώτης……18………….
Κριαράς Στέλιος……18……. Λάγιος Μάκης……18…………
Μαργαρίτης Θεόδωρος………18…….. Μπαρμπέρης Μάκης………18………..
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΡΙΤΑ…………18…….
Νοτακης Γιάννης………28…….. ΝΤΙΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ………18………
Ξυπτεράς Ανδρέας……18……… Παπαδοπουλος Μπάμπης……18…………..
Πατιδης Ηλίας………60………… Παύλου Ιωάννης………18………….. Πετράκης Βαγγέλης…………18………
Προβής Φώτης…………32……….. Σάββα Σάββας…………19…….
Τουμάσης Βαγγελης……18…………. Τσουβά Ντίνα………18………..
Χαρμάνης Γιώργος………19……………..

YΠOΨHΦIOI ΓIA THN EΛEΓKTIKH EΠITPOΠH


Δημητροκάλλης Σωτήρης………60………. Κουσαθανά Μαργαρίτα……31………… Κρανάς Θανάσης……………45……………

AΓ Ω NIΣTIKEΣ Π AP E MB AΣE IΣ ΣYΣΠEIP ΩΣEIΣ KINHΣE IΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO


ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ……26……….. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ…………5….. ΓΑΝΙΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ)…………4……… ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)………8… ΓΚΑΡΑΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ………1
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ………15…..
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……35………….. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ………2……. ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ……….26. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ…1……………. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ…26……………. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ………12………….. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ………….4
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ……………14…
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΚΗΣ)………2…………… ΚΙΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ………2………..
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ…3……………. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……15…………
ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ…………14…… ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ……4……….. ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…………16………
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………7……..
ΛΑΘΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ………………12…. ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………22…………
ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ……5……….
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………14……… ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ……1…………
ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ…………13……. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ……9……..
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ……3………. ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ……………15..
ΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ…………11………
ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ…………3…… ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ…………3…..
ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ……12………… ΝΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ……………11…… ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ…………50…….
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……2……..
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ……………5…… ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ……5……………..
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ………4…………
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ……………19……… ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ……………16… ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ……………….8.
ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΠΟΠΗ………………6…. ΣΟΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ……………31…..
ΣΠΑΧΗ ΑΡΕΤΗ……………13.. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ………5……… ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ…46…………..
ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ……………3…… ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ…………28…….
ΦΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ…………11….. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ……3……………

YΠOΨHΦIOI ΓIA THN EΛEΓKTIKH EΠITPOΠH


ΞΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ……………18…. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ…9……………….
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ………………8…… ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ……7………….. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ…………14……………

ΑΝ Ω ΣΗ ( Ανεξ άρτ ητ ες Ε νω τ ικέ ς Κινήσεις Δ .Ε .)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO


ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ………2……….. ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ………4……… ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ……3…….. ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ………4……..
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ…………9…………… ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ……5……….. ΣΙΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…………3…….. ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ……2……..

ΑΓ Ω ΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣ Ε ΙΣ Ε ΚΠ ΑΙΔ Ε ΥΤΙΚΩΝ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO

ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΦΑΝΗ 3.....
ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 3..........
ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΟΣ 3..........

ΕΝΩ Τ ΙΚΗ ΠΡΩ Τ Ο ΒΟ Υ ΛΙ Α ΕΚΠ ΑΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΩ Ν Λ ΑΡΙΣ ΑΣ


ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


YΠOΨHΦIOI ΓIA TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO


ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ………0…..

Με βάση τα παραπάνω ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 1. ΔΑΚΕ Δ.Ε.


  Α) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


  Τ ΑΚ ΤΙΚ Α ΜΕΛ Η

  1. .ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  2. .ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

  3. .ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1. .ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  2. .ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  3. .ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


  Τ ΑΚ ΤΙΚ Α ΜΕΛ Η

  1.ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1.ΚΟΝΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 2. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Α.Σ.Κ. Δ.Ε. – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

  Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


  Τ ΑΚ ΤΙΚ Α ΜΕΛ Η

  1.ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1.ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τ ΑΚ ΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1…………………………..


  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1………………………………


 3. ΣΥΝΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Τ ΑΚ ΤΙΚ Α ΜΕΛ Η

  1. .ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

  2. .ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ

  3. .ΤΖΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΨΗΦΟΥΝΤΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΔΡΕΑ)

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1. .ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  2. .ΤΡΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

  3. .ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τ ΑΚ ΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1. .ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
  2. .ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1.ΤΟΥΦΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
  2.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ

 4. ΕΣΑΚ ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Τ ΑΚ ΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1. .ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

  2. .ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

  1. .ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  2. .ΔΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τ ΑΚ ΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1.ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1.ΚΡΑΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

 5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Τ ΑΚ ΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  2.ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1. .ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  2. .ΣΟΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

  Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τ ΑΚ ΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1.ΞΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ
  1.ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 6. ΑΝΩΣΗ(Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις Δ.Ε.) Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Τ ΑΚ ΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1…………………………


  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ 1………………………………..
 7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Τ ΑΚ ΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

  1…………………………


  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ 1……………………………….
 8. ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Τ ΑΚ ΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ

1…………………………


ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕ Λ ΟΣ 1………………………………

Β) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ


Δ ΑΚΕ Δ. Ε .

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……21……… ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ……………52………….. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ……………16……………… ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ…………32…………
ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ…………15………………. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……………7………………………
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……………16………………………. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…………………28………………….
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ…………………24………………. ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ)……20………………….
ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΗΣ…………………………5…………….. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ…………8……….
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ………………33……………….. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ………………7……………
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ……………55………….. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ………………39……….. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ……………17……………..
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……………6…………. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……………4………..
ΚΕΧΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)…………17…….
ΚΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ……………………33……. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ……………10..
ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ…………11…………
ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ…………………14……….. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……………22………..
ΜΕΤΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………………48……..
ΜΟΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ…………21……
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ………………50………… ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ)………7…………….
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ……………………18…………… ΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ…………………………25..
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ……………16……….
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ………………16……… ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ………………9…………….
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ……………65……………. ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ……………16…………………
ΡΙΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ…………………………34………… ΣΑΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ……………………12……………… ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ……………………30……
ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ……………15……… ΣΤΑΝΙΣΗ ΝΙΚΗ………………17……………..
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ……12……………
ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ……………26…………………. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ……15………………..
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ……………………17……………. ΤΣΟΚΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…………………15………….
ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ……………………6………….. ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ………………9………… ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ……………11……………………
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ…………13……………
ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ……………………26……………

ΠΡΟ ΟΔ Ε ΥΤΙΚΗ Ε ΝΟΤΗΤ Α Π. Α.Σ. Κ. Δ .Ε . – ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΚΕΣ

Ε ΚΠ ΑΙΔ Ε Υ ΤΙΚΕΣ ΔΥ Ν ΑΜΕ ΙΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ…………30……….. ΑΠΕΡΓΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ………………13…..
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ…………………14……. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ…………21…………
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ…………………13…………. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ………9…………
ΔΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ…………………23……….
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ…………………15…….. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ…………………9………… ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ………15……………… ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ………16………
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ………19…….. ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ………13……… ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ……………18………..
ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ……………………21……. ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ…………………16…..

Σ. Α.Κ. Νομού Φθιώ τ ιδ ας

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


Λιανού Αθηνά……3……
Παλέτσος Ευθύμιος……3……………. Παπαδημητρίου Ιωάννης………4……..

ΣΥΝΕΡ Γ ΑΖΟΜΕΝΕΣ Ε ΚΠ ΑΙΔ Ε Υ ΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕ ΙΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΥ………48…….
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΖΑ…………16……… ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ……9……………..
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ…………48…….
ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ……………25………. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ…………55……..
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ…………10…….
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ………81………… ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ………9……….. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ………17……….. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ……24………. ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ…………18……… ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ…………32….. ΚΟΚΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ………40……….
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ…………25……… ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ……………40…… ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ……………58……
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ…9…………….
ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ…………25………. ΛΟΝΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ…………25………….
ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ………41………..
ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ………19…….. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ……26…………
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ……18………….
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ…………57……………..
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΩ…………23………….. ΝΤΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ………20…………
ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ…………20…………. ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ………21……..
ΞΥΠΟΛΙΑ ΔΩΡΑ………13………….. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ………12…………. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ…………11…….
ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ……………19…….
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ ΡΟΥΛΑ…………14………… ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ……………28…..
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ…………………50…….
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ………9……….
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ…………………9….. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ……………36……….
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ…………12………………… ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ……………11………
ΤΖΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ……………51……….. ΤΟΥΦΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ…………30……………… ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ…………9………….
ΦΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ…………16…………. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ………26……………
ΦΙΡΙΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)……40………………… ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ…………29………….
ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ…………………63…………………

Ε Σ ΑΚ ΔΕ Ε Το ψ ηφ οδέ λτ ιο π ου στηρίζει τ ο Π ΑΜΕ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


Αγαθαγγέλου Νίκος…….…11………. Ακτύπης Δημήτρης…………45…… Αρβανιτιδης Αλέκος………56………… Γείτονας Μενέλαος…………10…… Γεωργοπουλος Διονύσης……45…………… Δαρδαλης Νίκος…………45…..
Δάσιου Δέσποινα………45…….. Δραμανίδου Νίκη…………40….
Εμμανουήλ Αγγελική…………30…… Ιωαννίδης Γιάννης…………10……..
καλοβουλοσ αντωνησ…………10… Καπετάνιος Αχιλλέας………40..
Καραμπετσος Θανασης………10……
Καρκατζούνης Φάνης………40…….. Κασαπάκης Μιχάλης…………21… Κοτσιλιάνος Κώστας…………40…. Κριαράς Στέλιος………………19. Λάγιος Μακης……………40… Λάμπρου Αστέριος…………25…….. Λάμπρου Δημήτρης………40……
Μαστρογιαννόπουλος Δημήτρης…23…………. Μπαρμπερης Μάκης………45…….
Νικολαϊδου Ριτα……10…….
Νοτάκης Γιάννης………45……
Παπαδοπουλος Μπάμπης……41…….. Πατιδης Ηλίας………45…….
Πετράκης Βαγγέλης……18….. Πολυχρονιαδης Νίκος……10…….
Προβής Φώτης……45……… Σαββα Σάββας………13………. Τουμάσης Βαγγέλης……45……….
Τσεκουρας Πέτρος…………11……. Χαρμάνης Γιώργος……………40…….
Χονδρος Δημήτρης………………16…….

ΑΓ Ω ΝΙΣΤΙΚΕΣ Π ΑΡ Ε ΜΒ ΑΣΕ ΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡ ΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕ ΙΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ……23…… ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ………19…. ΓΑΝΙΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ)…………9….. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)………7…….. ΓΚΑΡΑΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ………2……. ΔΑΜΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ………14……. ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ………15….. ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…25………… ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ……6……….. ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ…………26.. ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ………7……… ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ……4………… ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ……24………. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ………17….. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ………3…….. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ……17…..
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΚΗΣ)……4……. ΚΙΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ………2…..
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ……4………. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……11……
ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ………12…. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ……4………. ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……27……..
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………17…. ΛΑΘΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ……16……
ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ……27…….. ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ………20….
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………16……
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ…8………. ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΜΑΚΗΣ)…9……..
ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ………26…… ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ……11…….
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ…4………
ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ……24…… ΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ…9……….. ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ………3…… ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ………6….
ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ…9……… ΝΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ………14…. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ………15… ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ…2…….. ΞΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ……11…….. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ……13…….. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ………13…….. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ…13…….. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ……11………. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ…17………
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ…17…….. ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ…………14…..
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ……7……. ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΠΟΠΗ………9…..
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ………16…….. ΣΟΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ……18…….
ΣΠΑΧΗ ΑΡΕΤΗ………14….. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ…16…………
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ……9………
ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ………24….. ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ………20……… ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ……24……… ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ………28…… ΦΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ…12………. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ……10…….

ΑΝ Ω ΣΗ( Ανεξ άρτ ητ ες Ε νω τ ικέ ς Κινήσεις Δ. Ε .)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ…7………. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ…8………. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ………4…………

ΑΓ Ω ΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣ Ε ΙΣ Ε ΚΠ ΑΙΔ Ε ΥΤΙΚΩΝ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΦΑΝΗ……3………
ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ………4………… ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΟΣ…………5……

Ε ΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ Ι Α Ε ΚΠ ΑΙΔ Ε ΥΤΙΚΩ Ν Λ ΑΡ ΙΣ ΑΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ………1………….

Ε ΚΠ ΑΙΔ Ε Υ ΤΙΚΟΙ ΓΙ Α ΤΟ ΣΧ Ε ΔΙ Ο Β

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ


ΓIA THN AΔEΔY


ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ……0…….. ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ………1…… ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ…3……….. ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ……0……. ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ……3……….. ΣΙΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ………0………
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΝ ΜΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΝ……0……….. ΤΡΙΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……1………

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ: Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΑΚΕ Δ.Ε.

Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

 1. ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 4. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 5. ΜΕΤΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 6. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 7. ΡΙΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
 8. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. ΚΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 10. ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 11. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 12. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 13. ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 14. ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 15. ΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 16. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 18. ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 19. ΜΟΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 20. ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
 21. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 22. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΚΕΧΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
 24. ΣΤΑΝΙΣΗ ΝΙΚΗ
 25. ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
 26. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 28. ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

  1. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  2. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  3. ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  4. ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
  5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
  6. ΤΣΟΚΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  7. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  8. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  9. ΣΑΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  10. ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  11. ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  12. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  13. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  14. ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
  15. ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  16. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
  17. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  18. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  19. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ)
  20. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  21. ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  22. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΗΣ
  23. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Α.Σ.Κ. Δ.Ε. – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

 1. ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 2. ΔΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 4. ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
 5. ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
 6. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
 7. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 8. ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ
 9. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
 11. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 12. ΑΠΕΡΓΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

ΑΝ ΑΠ ΛΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

 1. ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)
 2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)
 3. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 4. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Γ) Σ.Α.Κ. Νομού Φθιώτιδας


  Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ
  1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

1) ΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

Δ) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ


Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 2. ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 3. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ
 4. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
 5. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 6. ΤΖΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 7. ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
 8. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΥ
 10. ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 11. ΚΟΚΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
 12. ΦΙΡΙΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
 13. ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 14. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 15. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 16. ΤΟΥΦΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
 17. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
 18. ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 19. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
 20. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 21. ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
 22. ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 23. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
 24. ΛΟΝΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
 25. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
 26. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΩ
 27. ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 28. ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 29. ΝΤΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 30. ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 31. ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
 32. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩ Μ ΑΤ ΙΚΟ Ι

 1. ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 2. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
 3. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΖΑ
 4. ΦΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 5. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ ΡΟΥΛΑ
 6. ΞΥΠΟΛΙΑ ΔΩΡΑ
 7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ
 10. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
 11. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 12. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 13. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 14. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 15. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
 16. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
 17. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ε) ΕΣΑΚ- ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ


Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

 1. Αρβανιτιδης Αλέκος

 2. Ακτύπης Δημήτρης

 3. Γεωργοπουλος Διονύσης

 4. Δαρδαλης Νίκος

 5. Δάσιου Δέσποινα

 6. Μπαρμπερης Μάκης

 7. Νοτάκης Γιάννης

 8. Πατιδης Ηλίας

 9. Προβής Φώτης

 10. Τουμάσης Βαγγέλης

 11. Παπαδοπουλος Μπάμπης

 12. Δραμανίδου Νίκη

 13. Καπετάνιος Αχιλλέας

 14. Καρκατζούνης Φάνης

 15. Κοτσιλιάνος Κώστας

 16. Λάγιος Μακης

 17. Λάμπρου Δημήτρης

 18. Χαρμάνης Γιώργος

 19. Εμμανουήλ Αγγελική

 20. Λάμπρου Αστέριος

ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

 1. Μαστρογιαννόπουλος Δημήτρης
 2. Κασαπάκης Μιχάλης
 3. Κριαράς Στέλιος
 4. Πετράκης Βαγγέλης
 5. Χονδρος Δημήτρης
 6. Σαββα Σάββας
 7. Αγαθαγγέλου Νίκος
 8. Τσεκουρας Πέτρος
 9. Γείτονας Μενέλαος
 10. Ιωαννίδης Γιάννης
 11. Καλοβουλοσ Αντωνης
 12. Καραμπετσος Θανασης
 13. Νικολαϊδου Ριτα
 14. Πολυχρονιαδης Νίκος

ΣΤ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ


Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

 1. ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 2. ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 3. ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 4. ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 5. ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ

 6. ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 7. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 8. ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 9. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 11. ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ

 12. ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 13. ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 14. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 15. ΣΟΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

 16. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 17. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

ΑΝ ΑΠ ΛΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ


 1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 2. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 3. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 4. ΛΑΘΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 5. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 7. ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 8. ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

 9. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

Ζ) ΑΝΩΣΗ(Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις Δ.Ε.)


Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

 1. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

  -------------------------

  Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


  Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

  ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

  ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

  Θ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ
  ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

  Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Β


  Τ ΑΚ ΤΙΚΟΙ

  1. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  2. ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΝ ΑΠ Λ ΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 2. ΤΡΙΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search