Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2013

Η σημαντικότητα της ενίσχυσης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Σχολείο και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπ/κων Φυσικής Αγωγής

Εικόνα
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΕΛΛΑΔΑΣ
19 Ιουλίου 2013
Προς:  1. Υπουργό Παιδείας           2. Υφυπουργό Παιδείας           3. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής           4. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής           5. Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων
Κοιν.: ΜΜΕ


θέμα:Η σημαντικότητα της ενίσχυσης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Σχολείο καιη αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπ/κων Φυσικής Αγωγής

Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων και
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1720 12 Ιουλίου 2013 Αριθμ. 7847 (1)
Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος. β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42). γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236). Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων. Την υπ’ αριθμ. 6213/11−05−2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικ…

Πρόταση της ΟΙΕΛΕ να μην ανοίξουν τα ιδιωτικά σχολεία το Σεπτέμβριο

Εικόνα
Συνεκλήθη εκτάκτως σήμερα Δευτέρα, 15-7-2013, το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ μετά από τις δραματικές εξελίξεις στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης με την έκδοση της κατάπτυστης εγκυκλίου Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013* του Υπουργείου Παιδείας με την οποία μεταφέρεται το εργασιακό δίκαιο του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα στην ιδιωτική εκπαίδευση (εφαρμογή της ΠΥΣ 6/28-02-2012  -Α,38). Το ΔΣ μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
•    Να γίνουν έκτακτες ΓΣ σε σχολεία και σε πρωτοβάθμια σωματεία την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου με σύνθημα «Κανένα ιδιωτικό σχολείο ανοιχτό το Σεπτέμβριο».
•    Να προσφύγει με κάθε νόμιμο η ΟΙΕΛΕ κατά της εγκυρότητας της εγκυκλίου.
•     Να συμμετάσχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση – δράσεις εντός του καλοκαιριού που θα προκηρυχθεί από την ΟΛΜΕ
•    Να ενημερωθούν οι συνάδελφοι μέσω e-mails στους ίδιους ή στα πρωτοβάθμια σωματεία για τις επιπτώσεις της εγκυκλίου
•    Να διερευνηθεί, εάν είναι εφικτή μεγάλη παναθηναϊκή συγκέντρωση …

Επιστολή της ΠΕΣΣ στον υπ. Παιδείας για τις τοποθετήσεις καθ’ υπεραριθμία Σχολικών Συμβούλων

Εικόνα
Αξιότιμε κ.  Υπουργέ Υ.ΠΑΙ.Θ
Αξιότιμοι κ. Υφυπουργοί Υ.ΠΑΙ.Θ
Αξιότιμε κ. Γ. Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ
Όπως γνωρίζετε, με σχετικά έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ (22423/Δ1/18-2-2012, 85748/Δ1/25-6-2013, κτλ.) οι Σχολικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στη διαδικασία τοποθέτησης καθ’ υπεραριθμία σύμφωνα με το άρθρο27, παρ.2 του Ν.3848/10*.

Επειδή δυστυχώς τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες συνέπειες:

1.    Οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρότι διαθέτουν κατά τεκμήριο πολλά χρόνια υπηρεσίας, υψηλά προσόντα και υπηρετούν την Εκπαίδευση από μια θέση ευθύνης που τους ανέθεσε η Πολιτεία μετά από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να εντάσσονται δυνάμει σε διαδικασία τοποθέτησης καθ’υπεραριθμία κάθε εκπαιδευτικό έτος.
2.    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζεται υπεραριθμία σε μια Σχολική μονάδα μόνο εφόσον προσμετρηθούν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Φανερά όμως μια τέτοια περίπτωση δημιουργεί πλασματική υπεραριθμία αφού οι  υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι ως Στελέχη Εκπαίδευσης έχουν θητεία μέχρι 3…

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ (3-7-13)

Ταμειακώς εντάξει μέλη: 43783 Αντιπρόσωποι 437. α) Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν 437 ψηφοδέλτια, από τα οποία 435 έγκυρα, ……2….. λευκά και μηδέν (0) άκυρα β) Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ βρέθηκαν 437 ψηφοδέλτια, από τα οποία 435 έγκυρα, 2 άκυρα και – λευκά μηδέν(ο). ΈΛΑΒΑΝ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΑΚΕ Δ.Ε.
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή …103… ψηφοδέλτια. β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …103….. ψηφοδέλτια ΔΑΚΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Π.Α.Σ.Κ. Δ.Ε. – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
…44…ψηφοδέλτια.
β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ ……44…… ψηφοδέλτια.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : Σ.Α.Κ. Νομού Φθιώτιδας
α) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ ……4…… ψηφοδέλτια.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖ. ΕΚΠΑΙΔ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή ..126… ψηφοδέλτια. β) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ …118….. ψηφοδέλτια.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΕΣΑΚ – ΔΕΕ Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
α)…