19/12/08

Οικονομική εξαθλίωση Σχολικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕ16 Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σχολικός Σύμβουλος: ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ


Τρίπολη 24-11-2008
Αρ. Πρωτ.: 1403

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη


ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου κ. Ν. Μαραμπέα
2. Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/σης Πελοποννήσου
3. Αποδέκτες που αναφέρονται στο τέλος της παρούσηςΘΕΜΑ: «Οικονομική εξαθλίωση Σχολικού Συμβούλου»

ΣΧΕΤ.: 1. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ. 22-2-08/1375 τουΤμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 3-6-08/4548 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου 3. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 3-6-08/4707 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 9-6-08/4829 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
5. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 12-6-08/5039 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 7-10-08/8398 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
7. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 18-11-08/10255 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Kύριε Υπουργέ,

Κατά την σύνταξη του Τριμηνιαίου Προγράμματος Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων μου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2008, έχει ληφθεί μέριμνα για την σύμμετρη αντιμετώπιση όλων των περιοχών και των πέντε νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες σχετικά με τις εκτός έδρας μετακινήσεις μου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/1999, η χρησιμοποίηση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αποτελεί την δεύτερη-δυνητική επιλογή μετακίνησης με προσωπική ευθύνη του μετακινούμενου υπαλλήλου για τυχόν ατύχημα ή ζημία (άρθρο 7, παρ.1), ενώ αν χρησιμοποιηθούν ΜΜΜ για τις μετακινήσεις, προβλέπεται διανυκτέρευση για αποστάσεις μεγαλύτερες των 80 χιλιομέτρων, εκδοχή που αυξάνει τον χρόνο προσφοράς μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Κατά συνέπεια η χρησιμοποίηση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυξάνει τον κίνδυνο για τον μετακινούμενο, διευκολύνοντας όμως σε σημαντικό βαθμό την εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου.

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μόνο οι πρωτεύουσες των υπολοίπων νομών (και κάποιες κοντινές πόλεις και κωμοπόλεις) εξυπηρετούνται με σχετική επάρκεια (έστω και με υπέρβαση του τυπικού υπηρεσιακού χρόνου εργασίας για αναχώρηση και επιστροφή) με ΜΜΜ από την Τρίπολη. Ακόμη και στην περίπτωση των πρωτευουσών, δυο από αυτές απέχουν περισσότερο από 80 χιλιόμετρα και δικαιολογούν διανυκτέρευση. Μια προσπάθεια εκτέλεσης του κατατεθέντος Προγραμματισμού μου με τη χρήση ΜΜΜ, θα μείωνε τον βαθμό αποτελεσματικότητάς του περίπου κατά το ήμισυ και τούτο μόνον επειδή σε αυτόν περιλαμβάνονται αρκετές ομαδικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται στις πρωτεύουσες των νομών. Φυσικά, δεν υπάρχει δυνατότητα σύμμετρων επισκέψεων σε όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης μου με χρήση ΜΜΜ στα χρονικά πλαίσια που τίθενται από την προμνησθείσα Υ.Α., καθώς πολλές περιφερειακές κωμοπόλεις ή/και χωριά όπου υπάρχουν σχολεία ευθύνης μου, όχι μόνο εξυπηρετούνται μια-δυο φορές ημερησίως με ΜΜΜ (από την εκάστοτε πρωτεύουσα του νομού), αλλά υπάρχει και χρονική διάσταση μεταξύ των δρομολογίων που δεν επιτρέπει ή/και καθιστά αδύνατη την διαδοχική χρήση δρομολογίων προς έναν προορισμό με μετεπιβίβαση. Η χρήση συνεπώς του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αποτελεί δυνητική επιλογή και όχι υποχρέωση για τον μετακινούμενο υπάλληλο, ο οποίος επωμίζεται κόστος, ευθύνες και κινδύνους, έναντι μόνον της αποτελεσματικότερης προσφοράς του έργου του.

Όπως γνωρίζουν οι άμεσοι προϊστάμενοι μου, κατά την σχολική περίοδο 2007-08 πραγματοποίησα επισκέψεις σχεδόν στο 100/00 των περιοχών ευθύνης μου με την χρήση του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μου, αποκομίζοντας μια πλήρη εικόνα τόσο για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και μεταφοράς των μαθητών, ιδίως στα περιφερειακά σχολεία, όσο και των δυσκολιών για την πρόσβαση σε αυτά με ΜΜΜ. Αυτό έχει επιτελεστεί αναλαμβάνοντας σημαντική ευθύνη και κινδύνους, ιδιαίτερα λόγω του κακού οδικού δικτύου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους περισσότερους μήνες (τέλος φθινοπώρου μέχρι και μέρος της Άνοιξης), λόγω χιονοπτώσεων, ή/και των πολύ συχνότερων συνθηκών παγετού, αλλά και λόγω της συσσώρευσης κόπωσης από την πολύωρη οδήγηση.

Το έργο αυτό μάλιστα ολοκληρώθηκε, παρότι έχουν γίνει περικοπές μετακινήσεων εκτός έδρας μετά την πραγματοποίησή τους, και δη, χωρίς δική μου ευθύνη (όπως αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα), γεγονός που έχει επιβαρύνει οικονομικά τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να μου δημιουργεί μεγάλο ηθικό πρόβλημα απέναντι στα μέλη της οικογένειάς μου και να με καταρρακώνει ως πατέρα, σύζυγο και ως άτομο.
Επί πλέον, η μη έγκριση μετακινήσεων για εκτέλεση υπηρεσιακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων μου, έστω και αν αυτή μου κοινοποιείται πριν την πραγματοποίησή τους, δημιουργεί προφανώς προβλήματα στην επιτέλεση του παιδαγωγικού, επιστημονικού και καθοδηγητικού έργου μου.

Για όλα τα παραπάνω, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την έστω και εκ των υστέρων έκδοση των νομίμων αποφάσεων πραγματοποιηθεισών μετακινήσεών μου επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Τέλος, είναι προφανές ότι για την επιτέλεση του έργου μου, όπως αυτό ορίζεται από τους σχετικούς νόμους (το οποίο εκπληρώνω, παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες, με συνέπεια, ενθουσιασμό και στο μέγιστο βαθμό προς όφελος της εκπαίδευσης), η διαδικασία αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων για εκτέλεση υπηρεσιακού έργου των Σχολικών Συμβούλων πρέπει να πραγματοποιείται - όπως ισχύει και για άλλους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα - μέσω έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π).

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υ.Τ.Α.
ΥΠΕΠΘ
-Γραφείο Υφυπουργού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.
- Γενική Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Α. Παπανδρέου 37 15180 ΑΘΗΝΑ.
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. .
-Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου (Με την παράκληση για κοινοποίηση στα σχολεία ευθύνης τους).
-Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης.
-Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, Ξενοφώντος 15Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ


Πηγή:
Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, http://www.pess.gr/


(Επίσης sε μορφή .doc εδώ:
http://www.pess.gr/docs/2008-11-29_OikonomikiExathliwsi.doc)

12/12/08

Διάθεση χώρων, υλικοτεχνική υποδομή & γραμματειακή στήριξη γραφείων Σχολικών Συμβούλων


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα 105 57
Τηλέφωνο & τηλεομοιότυπο: 210 5448436
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pess@pess.gr
Δικτυακός τόπος: http://www.pess.gr

Αθήνα, 21-11-2008
Αριθμός πρωτοκόλλου: 52

Προς:

Τα μέλη της
Πανελλήνιας Ένωσης
Σχολικών Συμβούλων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [6972503313]
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [6976649498]
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ [6973227078]
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [6944225845]
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ [6974410899]
ΜΕΛΗ: ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [6942408841]
ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [6976809185]
ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ [6937783315]Θέμα: Διάθεση χώρων, υλικοτεχνική υποδομή & γραμματειακή στήριξη γραφείων Σχολικών Συμβούλων

Σχετικά: Φ.21/1537/147500/Γ1/14-11-08 Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Μετά από τις παρεμβάσεις και τα υπομνήματα του ΔΣ της ΠΕΣΣ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (συναντήσεις από το Φεβρουάριο 2008, με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Λυκουρέντζο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Πλατή, τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γούση και τους Διευθυντές Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας κ.κ. Κόπτση και Νικολόπουλο) το ΥΠΕΠΘ, αναγνωρίζοντας το έργο των Σχολικών Συμβούλων, καλεί, με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα κ. Πλατή, τη Διοίκηση να διαθέσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, τους χώρους και τη γραμματεια-κή στήριξη ώστε οι Σχολικοί Σύμβουλοι να μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους.
Το ΔΣ της ΠΕΣΣ ευχαριστεί το ΥΠΕΠΘ για την αναγνώριση της σημασίας του έργου των Σχο-λικών Συμβούλων και αναμένοντας τα λόγια να γίνουν πράξη ζητεί από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας, να ανταποκριθούν στα αιτήματα των Σχολικών Συμβούλων με βάση και τα οριζόμενα στο ως άνω έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

(Πηγή: http://www.pess.gr/docs/2008-11-22_enimerotiko_211108_51.pdf)


Ευχαριστώ και προσωπικά το ΔΣ της ΠΕΣΣ (www.pess.gr) για την θετική προσπάθειά τους προς όφελος όλων μας.

Με σκοπό την ενημέρωσή σας, συνάδελφοι Σχολικοί Σύμβουλοι, σας παραθέτω από το αρχείο μου μια σχετική εγκύκλιο που παρουσιάζει ότι για τη λύση του σχετικού προβλήματός μας υπάρχει παρόμοια εγκύκλιος εδώ και ..22 χρόνια.

Δείτε παρακάτω:


9/12/08

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου, Φυσική Αγωγή: Επιστημονικά Άρθρα.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Βασιλειάδου, Ό., Εµµανουηλίδου, Κ., Δέρρη, Β.
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση επιλεγµένων συµπεριφορών των καθηγητών φυσικής αγωγής κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στην έρευνα συµµετείχαν 110 µαθητές της Α΄τάξης (M=6.95, ετών SD=0.3) και 6 διδάσκοντες διορισµένοι στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (4 άνδρες, 2 γυναίκες) µε διδακτική εµπειρία µεγαλύτερη από 5 χρόνια. Βιντεοσκοπήθηκε και µαγνητοφωνήθηκε ενότητα 8 µαθηµάτων µε αντικείµενα διδασκαλίας τη ρίψη µε ένα χέρι και την υποδοχή. Για την αξιολόγηση της διδασκαλίας χρησιµοποιήθηκαν δύο εργαλεία συστηµατικής παρατήρησης: α) το Academic Learning Time-Physical Education (ALT-PE, Parker,1989) και β) το Qualitative Measures of Teaching Performance Scale (QMTPS, Rink & Werner, 1989). Όσον αφορά στις κατηγορίες του QMTPS, η περιγραφική στατιστική έδειξε ότι οι διδάσκοντες είχαν µέσο όρο επίδοσης 98% στη σαφήνεια παρουσίασης της δραστηριότητας, 34% στην επίδειξη και 32.4% στη σύµφωνη ανατροφοδότηση. Στις κατηγορίες που αφορούν στον αριθµό, την ακρίβεια και την ποιότητα των διδακτικών οδηγιών οι επιδόσεις των διδασκόντων ήταν (15%, 8.7% και 8.3% αντίστοιχα). Σύµφωνα µε το ALT-PE οι καθηγητές φυσικής αγωγής δαπανούν το 40.6% του συνολικού χρόνου του µαθήµατος σε δραστηριότητες διαχείρισης και οργάνωσης της τάξης, 1.45% σε δραστηριότητες φυσικής κατάστασης, 3.35% σε γνώσεις σχετικά µε την ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων, οι µαθητές είχαν χρόνο αναµονής 38%, συµµετέχουν σε κινητικές δραστηριότητες µόνο 19.2% µε αποτέλεσµα ο ακαδηµαϊκός χρόνος µάθησης να περιορίζεται στο 5.9% του χρόνου του µαθήµατος. Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι απαιτείται βελτίωση των διδασκόντων στους τοµείς της οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης, στην παροχή ολοκληρωµένης επίδειξης των δραστηριοτήτων, στη χρήση σύντοµων και περιεκτικών διδακτικών οδηγιών και στην επιλογή κινητικά κατάλληλων ασκήσεων ώστε να επιτευχθεί η µεγιστοποίηση της µάθησης των παιδιών.
Ολο το άρθρο
ΕΔΩΑποτελεσµατικότητα στη Φυσική Αγωγή

Όλγα Βασιλειάδου & Βασιλική ∆έρρη ΤΕΦΑΑ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα στη φυσική αγωγή. Η αποτελεσµατική διδασκαλία στη φυσική αγωγή έχει απασχολήσει τους ερευνητές έντονα και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις όπως η µέθοδος της «τέλειας» διδασκαλίας, η µέθοδος διαδικασίας-αποτελέσµατος, η µέθοδος διαδικασίας-µεσολάβησης και το οικολογικό µοντέλο. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία ο αποτελεσµατικός καθηγητής φυσικής αγωγής είναι ενθουσιώδης, θερµός, ικανός στην επικοινωνία, θέτει ξεκάθαρους στόχους, ελέγχει τακτικά τη γνωστική κατανόηση, έχει ανεπτυγµένες δεξιότητες παρατήρησης και είναι δίκαιος. Στις βασικές παραµέτρους που συνθέτουν το περίγραµµα της αποτελεσµατικότητας στη φυσική αγωγή περιλαµβάνονται η επιτυχία των µαθητών, η σωστή οργάνωση και διαχείριση χρόνου και τάξης, η πειθαρχία και ο έλεγχος, η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων, οι κατάλληλες διδακτικές οδηγίες, το υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον µάθησης, ο προγραµµατισµός και η αξιολόγηση µαθητών και διδασκαλίας. Συµπεραίνεται ότι η πολυδιάστατη αξιολόγηση που βασίζεται στο οικολογικό µοντέλο είναι η πλέον σωστή προσέγγιση για τη διερεύνηση του θέµατος.

Ολο το άρθρο ΕΔΩΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Όλγα Βασιλειάδου & Βασιλική ∆έρρη ΤΕΦΑΑ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση των καθηγητών φυσικής αγωγής κατά τη διδασκαλία με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) αυτοαξιολόγηση των διδασκόντων (ερωτηματολόγιο Stillwell & Willgoose, 1996), β) αξιολόγηση από τους μαθητές (ερωτηματολόγιο Graham, Holt/Hale & Parker, 1998) και γ) αξιολόγησή τους μέσω συστηματικής παρατήρησης σύμφωνα με το ALT-PE (Parker, 1989) και το QMTPS (Rink & Werner, 1989). Στην έρευνα συμμετείχαν 179 μαθητές της Α΄ Δημοτικού ηλικίας 6.96±.32 ετών και 12 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής. Από την ανάλυση των δεδομένων, τα οποία αποδόθηκαν σε ποσοστά εκατονταβάθμιας κλίμακας διαπιστώθηκε ότι η απόδοση των εκπαιδευτικών ήταν υψηλή στην αυτοαξιολόγηση (87.1±2.5) και την αξιολόγηση από τους μαθητές (82.1±8.8). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στο QMTPS, η απόδοσή τους ήταν ανεπαρκής στις κατηγορίες των διδακτικών υποδείξεων, μέτρια στην ανατροφοδότηση και στην επίδειξη και πολύ υψηλή στη σαφήνεια. Το συνολικό σκορ των ΚΦΑ στο QMTPS κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα (43.7±4.5). Όσο αφορά στο ALT-PE, οι διδάσκοντες δαπάνησαν το 30.4±3.4 του χρόνου του μαθήματος σε δραστηριότητες οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης. Οι μαθητές συμμετείχαν σε κινητικές δραστηριότητες 22.2±8.6 του χρόνου, ενώ η αναμονή έφθασε το 28.8±9.2 με αποτέλεσμα ο ακαδημαϊκός χρόνος μάθησης να περιορίζεται στο 9.7% του μαθήματος. Συμπεραίνεται ότι, τα παιδιά έχουν πολύ θετική άποψη για τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που συμπίπτει με την γνώμη των διδασκόντων για τον εαυτό τους. Ωστόσο, η συστηματική παρατήρηση φανέρωσε αδυναμίες των ΚΦΑ στην οργάνωση και διαχείριση της τάξης, στη χρήση σύντομων και περιεκτικών οδηγιών και στην επιλογή κινητικά κατάλληλων ασκήσεων για τους μαθητές.

ΕΔΩ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ;


Βασιλειάδου Ό., Δέρρη Β., Εμμανουηλίδου Κ., Τζέτζης Γ., Κιουμουρτζόγλου Ε.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ, 69100 Κομοτηνή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΕΦΑΑ 54006 Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η επίδραση μιας σύντομης επιμόρφωσης στην παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητές των μικρών τάξεων του δημοτικού σχολείου. Το δείγμα αποτέλεσαν τριάντα δύο καθηγητές φυσικής αγωγής με διδακτική εμπειρία από 3 έως 18 χρόνια (Μ=10.87, SD=4.25). Όλοι οι διδάσκοντες πραγματοποίησαν έξι διδασκαλίες οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν και μαγνητοφωνήθηκαν. Μετά τα δύο πρώτα μαθήματα, η πειραματική ομάδα παρακολούθησε μια σύντομη επιμόρφωση που αποτελούνταν από δύο τρίωρες διαλέξεις και δύο ώρες πρακτικής εφαρμογής. Επιπλέον στους διδάσκοντες δόθηκε βιντεοκασέτα/κασέτα ήχου (ανάλογα με τις δυνατότητες που υπήρχαν για να δουν/ακούσουν) που περιείχε ένα από τα δύο πρώτα μαθήματα που πραγματοποίησαν. Ακολούθησε η τελική και η μέτρηση διατήρησης. Για την αξιολόγηση της ανατροφοδότησης του διδάσκοντα προς τους μαθητές χρησιμοποιήθηκε φόρμα αξιολόγησης της ανατροφοδότησης (Rink, 1998). H φόρμα αναλύει την ανατροφοδότηση ως προς την κατεύθυνση (ατομική, ομαδική, επίπεδο τάξης), το σκοπό (αξιολογητική, διορθωτική), το περιεχόμενο (ειδική, γενική), τον τύπο (θετική, αρνητική), τη συνταύτιση (σύμφωνη, ασύμφωνη) και το πλαίσιο (δεξιότητα, συμπεριφορά). Η περιγραφική στατιστική φανέρωσε ότι η πειραματική ομάδα μείωσε την παροχή της ατομικής ανατροφοδότησης και αύξησε την ομαδική και στο σύνολο της τάξης. Βελτίωσε την παροχή της διορθωτικής και αύξησε τη σύμφωνη, ενώ ελαχιστοποίησε τη γενική και μείωσε την παροχή αρνητικής ανατροφοδότησης. Η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε διαφοροποιήσεις στην παροχή ανατροφοδότησης μεταξύ των μετρήσεων. Παρότι είναι δύσκολο (λόγω συνήθειας από την καθημερινή πρακτική) συμπεραίνεται ότι ακόμη και μια βραχύχρονη επιμόρφωση μπορεί να συμβάλλει στη διαφοροποίηση της παρεχόμενης ανατροφοδότησης, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική μεταβλητή για τη μάθηση.

Ολο το άρθρο ΕΔΩ


(Πηγή: www.hape.gr)

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search