Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2010

Τοποθέτηση νέων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δύο Φ.Α).

Εικόνα
Υπουργείο Παιδείας: Τοποθέτηση νέων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 26/10/2010 - 13:44
(Πηγή: alfavita.gr)

 ======================================================
Επίσης σε κείμενο, σε ψηφιακή μορφή (από το esos.gr):

Με απόφαση της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου τοποθετούνται  για το υπόλοιπο της θητείας σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής οι εξής εκπαιδευτικοί:
1. Ο κ. Καριώτογλου Αλέξανδρος τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ01- Θεολόγων με έδρα τον Πειραιά, στη θέση του κ. Ρουμπάνη _ημητρίου. 2. Η κα Μπίστα Πολυξένη τοποθετείται , από την 9-10-10, σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων με έδρα την Αθήνα, στη θέση της κ. Σπαθάρη-Μπεγλίτη Ελένης. 3. Ο κ. Μήτσου Ανδρέας τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων με έδρα την Αθήνα, στη θέση της κ. Μπέλλα Ζωής. 4. Ο κ. _ερμιτζάκης Χαράλαμπος τοποθετείται, από την 2-10-10, σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων με έδρα τον Πειραιά, στη θέση του κ. _άλκου Γεω…

Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους.

Από τον ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. και το ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Φ.7/ 517/127893 /Γ1/13-10-2010 
υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Μιχάλης Κοντογιάννης :
«Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις Διευθύνσεις μας, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, σας γνωρίζουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 §9 του Συντάγματος και το Ν.3094/2003, σε έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 124301/22966/11-8-2010 προς το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Π.Ε. και Δ.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
α)Στις περιπτώσεις που λόγω διάστασης ή διαζυγίου των γονέων μαθητή, η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του έχει ανατεθεί στον έναν γονέα (που διαμένει μαζί του), η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, …

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους.

Εικόνα
Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους, καθόσον ο νομοθέτης θέλησε, ενόψει του δημόσιου σκοπού που επιτελούν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οι εγκαταστάσεις των τελευταίων να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση αυτού, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και αφετέρου να μην προκαλείται σύγχυση μεταξύ εμπορικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
   Τα παραπάνω ορίζει Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Περισσότερα εδώ: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/idiot-ekpedefsis/gymnastiria-idiot-sxoleion/1b.htm

Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 31-8-2010
Αριθ. Πρωτ. Βαθμ. Προτερ.
Φ.17/77936/Α5 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 T.K. -
Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιοτοσελίδα: www.ypepth.gr
email: diekp@ypepth.gr
ΠληροφορΙες: Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210-34,42,112
FAX: 210-34.42.765
ΘΕΜΑ: Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Απαντώντας στην από 2-7-2010 αίτηση σας σχετικά το ωράριο διδασκαλίας σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 (Α 244) το ωράριο διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι το ισχύον ωράριο διδασκαλίας για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με το αριθ. 369/Φ.49/1987/20-6-1988 γνωμοδοτικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,: το οποίο έχει γίνει δεκτό από…