Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2011

Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιόδου 2011-2015

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε΄
----------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης τηλ: 210-3442125, Β. Ευθυμίου, τηλ 2103442462
Ε. Τάγαρη, τηλ. 2103442462
Μ. Ρεπανίδα, τηλ. 2103442895
Fax: 210-3442897
Mail: dppe@minedu.gov.grΒαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2011
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.351.1/4/21342 /Δ1


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ : « Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
i. Του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄) « Για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)

Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο 2011-2015
(αρ.πρωτ.: Y-17/21478/Δ2/21-2-2011)

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: stelexi@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου, Α. Κεχαγιά
Τηλέφωνο: 210-3442268, 210-3443308
FAX: 210-3443194Βαθµός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί µέχρι: Μαρούσι , 21 / 2 / 2011
Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ.
Y-17 / 21478 / Δ2


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις :α) του άρθρου 18 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
β) του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
γ) του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄) « Για την επιστηµονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες διατάξει…

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Εικόνα
Το παρακάτω άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζει τις υπεραριθμίες και τις καταργήσεις οργανικών θέσεων, οι οποίες θα προκύψουν, δυστυχώς, από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/1996 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 14
Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν: α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία. β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. 2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδ…

Η Ελλάδα του ΔΝΤ πρώτη σε ιδιωτικά σχολεία!

Εικόνα
Ξεπερνώντας Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία...
Η Ελλάδα του ΔΝΤ πρώτη σε ιδιωτικά σχολεία!

Ο αριθμός μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες όπου λειτουργούν μη χρηματοδοτούμενα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και ανέρχεται στο 6% του συνόλου των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Tα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ωστόσο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως... αναγκαίο κακό και όχι ως λειτουργικός άξονας του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα.

Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) με τίτλο «Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα - Προκλήσεις και Προοπτικές», που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του ΕΒΕΑ.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, Θαν. Ζαχόπουλος, στα ιδιωτικά σχολέια όλων των βαθμίδων φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 90.000 μαθητές και απασ…

Συμπληρωματική εγκύκλιος της υπ’ αρίθμ. 164114/Γ4/ 27/12/2010 Υπουργικής Απόφασης
(«Προϋποθέσεις λειτουργίας –Έγκριση λειτουργικών Κενών-Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-2011»)

Εικόνα
Μαρούσι:15-2-2011
Αρ.Πρωτ: 19014/Γ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
email: physgram@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Καραγιάννη
Τ. Παυλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442376,
210 -3442206
FAX: 210-3442210
ΑΔΑ: 4ΑΛΥ9-49

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική εγκύκλιος της υπ’ αρίθμ. 164114/Γ4/ 27/12/2010 Υπουργικής Απόφασης»
(δηλ. της Υ.Α.: «Προϋποθέσεις λειτουργίας –Έγκριση λειτουργικών Κενών-Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-2011»)

Σε συνέχεια της υπ΄ αρίθμ. 164114/Γ4/27-12-2010 «Προϋποθέσεις λειτουργίας –Έγκριση λειτουργικών Κενών-Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-2011» και όσον αφορά στην παράγραφο Γ΄ κεφ. Α΄ «ως προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί και φοιτούν στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα
Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ) Λυκείων τα οποία με την εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσε…

Φυσική Αγωγή: Διάλογος στη Βουλή

Εικόνα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ (KKE): 


Κυρία Υπουργέ, η απόφασή σας για αναστολή ή κατάργηση –πρέπει να το διευκρινίσετε- των σχολικών πρωταθλημάτων είναι ένα ακόμα πλήγμα στη νεολαία. Την απομακρύνει ακόμα περισσότερο από τα οφέλη της σωματικής άσκησης, που αφορά κατά κύριο λόγο τη θωράκιση της υγείας της, αλλά και τη προσωπικότητά της. Εντάσσεται στη συνολική επίθεση που δέχεται το δικαίωμα της νεολαίας στη σωματική άσκηση. Ακολουθεί όλες τις περικοπές συνολικά στο χώρο του αθλητισμού, δηλαδή χρηματοδότηση αθλημάτων, κατηγοριοποίηση αθλημάτων, διακοπή προγραμμάτων ανάπτυξης, περιορισμό προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περικοπές στα εθνικά αθλητικά κέντρα, στα κολυμβητήρια που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του κόστους στην πλάτη των εργαζομένων μέσω του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Υπάρχουν και ορισμένες ακραίες, θα έλεγα, αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η τελευταία, δηλαδή το να αποσύρονται τα οχήματα του ΕΚΑΒ και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσω…