Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιόδου 2011-2015


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε΄
----------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης τηλ: 210-3442125, Β. Ευθυμίου, τηλ 2103442462
Ε. Τάγαρη, τηλ. 2103442462
Μ. Ρεπανίδα, τηλ. 2103442895
Fax: 210-3442897
Mail: dppe@minedu.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2011
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.351.1/4/21342 /Δ1


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ : « Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
i. Του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄) « Για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ισχύουν.
ii. Του κεφαλαίου Β’ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τ.Α΄) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
iii. Των Π.Δ. 296/1988 ( ΦΕΚ 138 Α΄) και 28/2004 ( ΦΕΚ 25 Α΄) με τις οποίες αυξήθηκαν οι θέσεις των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής.
2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες έγινε ο καθορισμός της έδρας και περιφέρειας σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Τη με αριθμ. Φ.351.1/3/19075/Δ1/15-2-2011(ΦΕΚ 247/B/15-2-2011) Υπουργική απόφαση
«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση, με επιλογή, τριακοσίων (300) θέσεων σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και εβδομήντα (70) θέσεων σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, με θητεία έως 31/7/2015, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ