Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2011

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Ομοσπονδιακών Προπονητών για το διδακτικό έτος 2011-12.

Εικόνα
Wednesday, May 25, 2011 10:15 AM
Subject: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ 2011-12 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σας διαβιβάζουμε ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 59247/Γ4/24-05-2011 εγκυκλίου ως προς την ημερομηνια υποβολης των αιτήσεων. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ -----------------------------------------
ANAΡΤΗΤΕΟ             ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΔΑ: 4ΑΘΔ9-ΖΕ                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                            -----                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Μαρούσι 25/05 /2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


     ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΑΡ. ΠΡΩΤ.   59247 /Γ4 1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 2.Δ/νσεις και Γραφεία Α/θμιας & Β/θμια…

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής - Δεκτοί και μη δεκτοί

Εικόνα
Υπουργείο Παιδείας: Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24/05/2011 - 12:52Θέμα: «Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Σας κοινοποιούμε: α) αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα-προϋποθέσεις επιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ.1 του ν.3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής όπως αυτός καταρτίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής με την αριθμ. 3/19-5-2011 πράξη του. β) πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκλείονται από τη διαδικασία για το λόγο που αναφέρεται δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με την ως άνω πράξη του ίδιου συμβουλίου επιλογής. Παρακαλούμε για την κοινοποίηση των ανωτέρω πινάκων στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβ…