Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Ομοσπονδιακών Προπονητών για το διδακτικό έτος 2011-12.

  Wednesday, May 25, 2011 10:15 AM

Subject: 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ 2011-12 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σας διαβιβάζουμε ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 59247/Γ4/24-05-2011 εγκυκλίου ως προς την ημερομηνια υποβολης των αιτήσεων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
-----------------------------------------

                                                                                                          ANAΡΤΗΤΕΟ
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΔΑ: 4ΑΘΔ9-ΖΕ
               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                           -----                  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
                                                                                                                    
 Μαρούσι 25/05 /2011


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


     ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   

  ΑΡ. ΠΡΩΤ.   59247 /Γ4
                    
1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
2.Δ/νσεις και Γραφεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για κοινοποίηση στις Σχολικές Μονάδες
3.Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
    4. Ειδική Γραμματεία του Υπ. Υγείας και             
     Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 
                               -----
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37                
Τ.Κ. - Πόλη       : 151 80 -Μαρούσι                                               ΠΡΟΣ:             
E-mail              : physag@ypepth.gr                               
Πληροφορίες : K. Φλώρου
                           Α. Κάτσαρης                  
Τηλέφωνο       : 210-3442753
                            210- 3442083
ΘΕΜΑ :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11,  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        H διαδικασία των αποσπάσεων των μονίμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Ομοσπονδιακών Προπονητών σάς ενημερώνουμε ότι έχει ως εξής:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Ομοσπονδιακών Προπονητών για το διδακτικό έτος 2011-12.

Οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)  ως Ομοσπονδιακών Προπονητών , σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3057/2002, γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Πολιτισμού & Τουρισμού και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους προπονητές Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ και Ε.Ο.Α. Κωφών (κοινή –υπουργική απόφαση).
Οι μόνιμοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Ομοσπονδιακοί προπονητές για το σχολικό έτος 2011-2012, θα πρέπει να κάνουν αίτηση   απόσπασης:                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                            
                                                                                                                                                         ΑΔΑ: 4ΑΘΔ9-ΖΕ
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 56216/Δ1/17-05-2011 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) και στη συνέχεια να επιλέξουν: Ομοσπονδιακός Προπονητής – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:                                                                                                                                                    
Η  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Ομοσπονδίας, υποβάλλει προς την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας. Δ. Β. Μ. Θ. πίνακα με τα ονόματα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα Ολυμπιακά αθλήματα και οι οποίοι μετά την απόσπασή τους τίθενται στη διάθεση της Γ.Γ.Α. Απαραιτήτως, θα πρέπει να  αναγράφονται σ` αυτόν τα πλήρη στοιχεία της υπηρεσιακής τους κατάστασης (Ατομικά στοιχεία - Οργανική θέση - Αριθμός Μητρώου - Ομοσπονδία - Τηλέφωνα και Διευθύνσεις επικοινωνίας).
Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμίες: έως 27-05-2011

                                                                    
 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                                                                  
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                  
Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Γενική Δ/νση Διοίκησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
6. Διευθύνσεις  Προσωπικού Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
7. ΚΥΣΔΕ- ΚΥΣΠΕ
                                                                                                           
---


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ