Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2012

Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό διδάσκεται πλέον μόνο από Γυμναστές:
"Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2012-2013", Φ12/431/64914/Γ1/11-6-2012

Σημείωση: Για πρώτη φορά διατυπώθηκε με σαφήνεια σε εγκύκλιο ότι ακόμη και σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, "Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικειμένου", πρέπει "Η Φυσική Αγωγή [να] διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας...".
Δείτε τη σχετική εγκύκλιο πως βελτιώθηκε σε σχέση με τις εγκυκλίους των προηγουμένων ετών:
α) «Προγραμματισμόςεκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2012-2013» (Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε., Φ12/431/64914/Γ1/11-6-2012) «Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικειμένου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ70».


β) «Προγραμματισμόςεκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2011-2012» (Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε., Φ.12 /57…

Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων σε ειδική συνιστώμενη θέση

Σε αρχείο .pdf εδώ:
http://www.essos.gr/dimosia-ekpaidefsi/defterovathmia/item/download/2038_adb5db0f240d3decfeffa240cd03ab5f.html
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗΣΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΣ/ΚΟΥΒ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ'

Μαρούσι,       08-06-2012
Αρ.Πρωτ.64183/Δ2 ΒαθμόςΠροτερ.
Ταχ. Δ/νση: ΑνδρέαΠαπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ  Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  Πληροφορίες: Η. Ζούρου τηλ.: 210 3442276
Β.Στράτου τηλ. :210 3442116
Fax:               210 3442282 E-mail: dprb8@minedu.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ:1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκτι/σης 2. Δ/νσεις Δ.Ε. Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων σε ειδική συνιστώμενη θέση. Έχοντας υπόψη: 1.Τις