Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2010

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
Διαδικασίες και Εργαλεία
(2/2)

Εικόνα
Δείτε επίσης:
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Σχέδια ΕκθέσεωνΑξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Διαδικασίες και Εργαλεία (2/2)Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Διαδικασίες και Εργαλεία (1/2)Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Βασικό Πλαίσιο ========


Μέρος 2/2, Διαδικασίες και Εργαλεία


ΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δείκτης Αξιολόγησης: 3.2.1 Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών-Μαθητών  3.2.2. Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών Περιγραφή του δείκτη: Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους. Αναφέρεται σε ζητήματ…