Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2018

10 αλήθειες σχετικά με τη φυσική άσκηση από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.)
World Health Organization (WHO)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) World Health Organization (WHO)10 facts on physical activity
(ακολουθεί μετάφραση μέσω google)

About WHO:Who we are, what we doOur goal is to build a better, healthier future for people all over the world. Working through offices in more than 150 countries, WHO staff work side by side with governments and other partners to ensure the highest attainable level of health for all people.Together we strive to combat diseases – infectious diseases like influenza and HIV and noncommunicable ones like cancer and heart disease.We help mothers and children survive and thrive so they can look forward to a healthy old age. We ensure the safety of the air people breathe, the food they eat, the water they drink – and the medicines and vaccines they need.

10 facts on physical activity Reviewed February 2017

A lack of physical activity is a significant risk factor for noncommunicable diseases (NCDs) such as stroke, diabetes, and cancer. Less and less physical acti…