Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2010

ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 - Η απόφαση των κριτηρίων μοριοδότησης, εγκύκλιος, έντυπα, κλπ

Εικόνα
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων  μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2010-2011, για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και  για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου ΠΕ11,  καθώς και τους αδιόριστους πτυχιούχους του ιδίου κλάδου,  που επιθυμούν  να  διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης , να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους από  Πέμπτη  23-09-2010 έως  και  Παρασκευή  01-10-2010.
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11, 
Απόφαση κριτηρίων μοριοδότησης, εγκύκλιος, έντυπα, κλπ:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                             …