Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β-Β΄ Θεσσαλονίκης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β-Β΄ Αθήνας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ 3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Β-Β΄ Αιτωλ/νίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 4 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Β-Γ΄ Αθήνας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ 5

Εγκύκλιος Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
(χωρίς συνταξιούχους και τελειόφοιτους)

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρούσι 31/8/2011 Αριθ. Πρωτ.  Φ.18/97883/Δ5 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www,ypepth.gr
email: diekpa@ypepth.gr
Πληροφορίες:Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210-34.42.112
FAX: 210-34.42.765 ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Α/βάθμιας &Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης 2.Τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία
 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων»

Σε συνέχεια της αριθ. Φ.18/63589/Δ5/3-6-20Ί1 εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι για τα σχολικά έτη 2011-…