Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2008

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ
και
ο νέος Πρόεδρος ΚΕΑΤ

Πολλοί συνάδελφοί μας, και μάλιστα Στελέχη Εκπ/σης, ζήτησαν να τους παρουσιάσω ό,τι γνωρίζω σχετικά με τον ορισμό του Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ και του Προέδρου της ΚΕΑΤ.

Σχετικά, λοιπόν, με τις θέσεις αυτές:

1) Στη θέση του Δ/ντή της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ το "είθισται" εδώ και πολλές δεκαετίες ήθελε τον Επιθεωρητή Φ.Α. της Αθήνας να τίθεται στην ηγετική αυτή θέση. Από τότε όμως που η θέση του Επιθεωρητή Φ.Α. (και κάθε ειδικότητας) έπαψε να ισχύει (Ν. 1304 της 7/7.12.82), δημιουργήθηκε, για μεν το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό του μέρος, ο Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α., για δε το διοικητικό, ο Προϊστάμενος Γραφείου Φ.Α.
Η σχετική νομοθεσία που αναφέρεται για τη θέση αυτή -εξ' όσων γνωρίζω- είναι το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α')"Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων", το οποίο στο άρθρο 70 αναφέρει:
στ΄) "Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής&…

Πρόσληψη Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09
(με σειρά στα μόρια )

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008

Πρόσληψη προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το διδακτικό έτος 2008-2009

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη 700 προσωρινών αναπληρωτών και η τοποθέτηση 73 μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της χώρας.
Οι λοιπές εκπαιδευτικές ανάγκες σε προσωπικό των Τ.Α.Δ./Ε.Τ.Α.Δ. θα καλυφθούν με ωρομισθίους τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας τη Δευτέρα 20/10/2008.


Πρόσληψη Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09 Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΑΘΛΗΜΑΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑΑναπληρωτών 1 ΚΙΦΩΝΙΔΟ…