Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2014

Βουλή των Ελλήνων: Διάλογος σε θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εικόνα
19-3-2014«ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα:"Να μη μειωθούν αλλά αντίθετα να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης" . Η προοδευτική υποβάθμιση και συρρίκνωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα δημιουργεί ανησυχίες ως προς τη γενικότερη υποβάθμιση της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και του Αθλητισμού σε όλη την επικράτεια. Πέραν της μείωσης μίας (1) ώρας από το τρέχον σχολικό έτος με την εφαρμογή του Ν. 4186/2013 και του ΦΕΚ 2121/Β/2013, οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής θα μειωθούν περαιτέρω στη Β’ Γυμνασίου και στη Β’ Λυκείου κατά μία (1), από το σχολικό έτος 2014-2015. Η εξέλιξη αυτή θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την ήδη άσχημη κατάσταση στα σχολεία. Η εκπαιδευτική και αναπτυξιακή διάσταση της ΦΑ αποτελούν απαραίτητα στοιχεία στην ουσιαστική πρόοδο της υγείας των παιδιών και γενικότερα του λαού μας. Δεδομένου ότι η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγ…

19/10/2013: Προτάσεις Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής προς το Υπ. Παιδείας για το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ

19/10/2013
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής απέστειλαν προς τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής  του υπουργείου Παιδείας τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ:

Αξιότιμοι κ.κ
Σας προωθούμε τις προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, όπως προέκυψαν μετά το πέρας της ημερίδας που υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης προτείνουμε:
•    Να δοθούν αναλυτικά διευκρινίσεις για τη λειτουργία και εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο, όπως ποια είναι η στοχοθεσία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
•    Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να ξεκινάει από την αρχή του σχολικού έτους ώστε να εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό όλων των εμπλεκομένων. Η υλοποίησή του στη μέση της σχολικής χρονιάς φέρνει αναστάτωση στο σχολικό πρόγραμμα. Να σχεδιαστεί πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, που θα αναλάβουν…