Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2018

«Άσκει των περί το σώμα γυμνασίων, μη τα προς την ρώμην, αλλά προς υγίειαν συμφέροντα», Ισοκράτης

Εικόνα
«Άσκει των περί το σώμα γυμνασίων, μη τα προς την ρώμην, αλλά προς υγίειαν συμφέροντα» Ισοκράτης

Να γυμνάζεις το σώμα, όχι για ν'αποκτήσεις δύναμη, αλλά για την υγεία σου