Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2017

Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στην Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου» (25-10-2017).

Εικόνα
Θέμα: Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στην Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου» (25-10-2017).

Κύριε Υπουργέ, κύριε πρώην Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) παρίσταται στη σημερινή ημερίδα με στόχο να καταδείξει τόσο την αναίτια προχειρότητα της ακολουθούμενης διαδικασίας, όσο και να στιγματίσει τις γενικές αρχές του δημοσιευθέντος πλαισίου, για τις οποίες επιφυλάσσεται να δημοσιοποιήσει αναλυτικές θέσεις με την απαραίτητη επιστημονική εγκυρότητα και ακαδημαϊκή
δεοντολογία.

Η εν τοις πράγμασι κατάργηση του θεσμού των ΣΣ, που υπήρξε κατάκτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρά και τις πρόσφατες υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας περί αναβάθμισης, αντανακλάται πλήρως στη συγκεκριμένη μεθόδευση και δικαιολογεί τις συνεχείς αναβολές ουσιαστικού διαλόγου με το σώμα των Σχολικών Συμβούλων. Η κατεπείγουσα πρόσκληση των φορέων φέρει προ τε…

Προτάσεις Υπ. Παιδείας και Επανασχεδιασμός Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Εικόνα
Σχολική Μονάδα
Ομάδες Σχολείων

Προγραμματισμός & Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου

Δομές Υποστήριξης
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με πολλαπλές συνέπειες στην κοινωνική ζωή των ατόμων, η ανάγκη για επανασχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών καθίσταται πιο απαραίτητη από ποτέ. Ο επανασχεδιασμός των δομών της εκπαίδευσης καθίσταται πρώτιστη προτεραιότητα καθώς συναρτάται με ζητήματα αφενός προσαρμογής στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι κοινωνικές αλλαγές και αφετέρου ευθύνης συγκρότησης ενός συγκεκριμένου πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης με αξιακές αναφορές, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Το πλαίσιο αυτό προσανατολισμένο σε ανθρωπιστικές αναφορές, έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις όποιες αρνητικές συνέπειες προκλήθηκαν εξ αιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στα κέντρα…