Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2008

Οικονομική εξαθλίωση Σχολικού Συμβούλου

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕ16 Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σχολικός Σύμβουλος: ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Τρίπολη 24-11-2008
Αρ. Πρωτ.: 1403

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη


ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου κ. Ν. Μαραμπέα
2. Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/σης Πελοποννήσου
3. Αποδέκτες που αναφέρονται στο τέλος της παρούσης


ΘΕΜΑ: «Οικονομική εξαθλίωση Σχολικού Συμβούλου»

ΣΧΕΤ.: 1. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ. 22-2-08/1375 τουΤμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 3-6-08/4548 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου 3. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 3-6-08/4707 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγη…

Διάθεση χώρων, υλικοτεχνική υποδομή & γραμματειακή στήριξη γραφείων Σχολικών Συμβούλων

Εικόνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα 105 57
Τηλέφωνο & τηλεομοιότυπο: 210 5448436
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pess@pess.gr
Δικτυακός τόπος: http://www.pess.grΑθήνα, 21-11-2008
Αριθμός πρωτοκόλλου: 52
Προς:Τα μέλη της
Πανελλήνιας Ένωσης
Σχολικών ΣυμβούλωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [6972503313]
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [6976649498]
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ [6973227078]
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [6944225845]
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ [6974410899]
ΜΕΛΗ: ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [6942408841]
ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [6976809185]
ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ [6937783315]

Θέμα: Διάθεση χώρων, υλικοτεχνική υποδομή & γραμματειακή στήριξη γραφείων Σχολικών Συμβούλων Σχετικά: Φ.21/1537/147500/Γ1/14-11-08 Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘΑγαπητοί ΣυνάδελφοιΜετά από τις παρεμβάσεις και τα υπομνήματα του ΔΣ της ΠΕΣΣ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (συναντήσεις από το Φεβρουάριο 2008, με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Λυκουρέντζο, τον Γ…

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου, Φυσική Αγωγή: Επιστημονικά Άρθρα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Βασιλειάδου, Ό., Εµµανουηλίδου, Κ., Δέρρη, Β.
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση επιλεγµένων συµπεριφορών των καθηγητών φυσικής αγωγής κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στην έρευνα συµµετείχαν 110 µαθητές της Α΄τάξης (M=6.95, ετών SD=0.3) και 6 διδάσκοντες διορισµένοι στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (4 άνδρες, 2 γυναίκες) µε διδακτική εµπειρία µεγαλύτερη από 5 χρόνια. Βιντεοσκοπήθηκε και µαγνητοφωνήθηκε ενότητα 8 µαθηµάτων µε αντικείµενα διδασκαλίας τη ρίψη µε ένα χέρι και την υποδοχή. Για την αξιολόγηση της διδασκαλίας χρησιµοποιήθηκαν δύο εργαλεία συστηµατικής παρατήρησης: α) το Academic Learning Time-Physical Education (ALT-PE, Parker,1989) και β) το Qualitative Measures of Teaching Performance Scale (QMTPS, Rink & Werner, 1989). Όσον αφορά στις κατηγορίες του QMTPS, η περιγραφική στατιστική έδειξε ότι οι διδάσκοντες είχαν µέσο όρο επίδοσης 98% σ…

1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008

Εικόνα
1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008
(1η ημέρα, Στέλιος Δασκαλάκης. Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α. Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας, Συνδιοργανωτής Σεμιναρίου, Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης)

---------------------------------------

1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008
(2η ημέρα, πρακτικό μέρος σεμιναρίου, Γ. Ροζάκης, "Ποδόσφαιρο, Σχέδιο Μαθήματος, Διδασκαλία Τεχνικής"

--------------------------------------Χαιρετισμός Σχολ. Συμβούλου Φ.Α. Λακωνίας και Αρκαδίας
Η σχολική Φυσική Αγωγή στην πατρίδα μας βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια σε κομβικό σημείο ανάπτυξης. Η παραγωγή και διανομή των σχολικών εγχειριδίων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δίνει σε όλες και όλους μας τη δυνατότητα παιδαγωγικής και κοινωνικής αναβάθμισης αλλά παράλληλα μας θέτει προ των ευθυνών μας. Η νέα καταξίωση της ΦΑ στο σχολεία εξαρτάται από τη διάθεση, την προσπάθεια και την επάρκεια όλων των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής…

Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).
Πρόεδρος ΚΕΑΤ: Δημ. Γρηγοριάδης (Πρόεδρος ΠΕΠΦΑ)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 133237/Γ4
Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών
Τάξεων (ΚΕΑΤ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών-λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ.Β΄/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζ…

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ
και
ο νέος Πρόεδρος ΚΕΑΤ

Πολλοί συνάδελφοί μας, και μάλιστα Στελέχη Εκπ/σης, ζήτησαν να τους παρουσιάσω ό,τι γνωρίζω σχετικά με τον ορισμό του Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ και του Προέδρου της ΚΕΑΤ.

Σχετικά, λοιπόν, με τις θέσεις αυτές:

1) Στη θέση του Δ/ντή της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ το "είθισται" εδώ και πολλές δεκαετίες ήθελε τον Επιθεωρητή Φ.Α. της Αθήνας να τίθεται στην ηγετική αυτή θέση. Από τότε όμως που η θέση του Επιθεωρητή Φ.Α. (και κάθε ειδικότητας) έπαψε να ισχύει (Ν. 1304 της 7/7.12.82), δημιουργήθηκε, για μεν το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό του μέρος, ο Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α., για δε το διοικητικό, ο Προϊστάμενος Γραφείου Φ.Α.
Η σχετική νομοθεσία που αναφέρεται για τη θέση αυτή -εξ' όσων γνωρίζω- είναι το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α')"Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων", το οποίο στο άρθρο 70 αναφέρει:
στ΄) "Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής&…

Πρόσληψη Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09
(με σειρά στα μόρια )

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008

Πρόσληψη προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το διδακτικό έτος 2008-2009

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη 700 προσωρινών αναπληρωτών και η τοποθέτηση 73 μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της χώρας.
Οι λοιπές εκπαιδευτικές ανάγκες σε προσωπικό των Τ.Α.Δ./Ε.Τ.Α.Δ. θα καλυφθούν με ωρομισθίους τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας τη Δευτέρα 20/10/2008.


Πρόσληψη Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09 Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΑΘΛΗΜΑΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑΑναπληρωτών 1 ΚΙΦΩΝΙΔΟ…