Οικονομική εξαθλίωση Σχολικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕ16 Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σχολικός Σύμβουλος: ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ


Τρίπολη 24-11-2008
Αρ. Πρωτ.: 1403

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη


ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου κ. Ν. Μαραμπέα
2. Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/σης Πελοποννήσου
3. Αποδέκτες που αναφέρονται στο τέλος της παρούσηςΘΕΜΑ: «Οικονομική εξαθλίωση Σχολικού Συμβούλου»

ΣΧΕΤ.: 1. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ. 22-2-08/1375 τουΤμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 3-6-08/4548 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου 3. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 3-6-08/4707 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 9-6-08/4829 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
5. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 12-6-08/5039 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 7-10-08/8398 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου
7. Το έγγραφο με αρ.Πρωτ 18-11-08/10255 του Τμ. Επιστημονικής και Παιδ. Καθοδήγησης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Kύριε Υπουργέ,

Κατά την σύνταξη του Τριμηνιαίου Προγράμματος Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων μου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2008, έχει ληφθεί μέριμνα για την σύμμετρη αντιμετώπιση όλων των περιοχών και των πέντε νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες σχετικά με τις εκτός έδρας μετακινήσεις μου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/1999, η χρησιμοποίηση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αποτελεί την δεύτερη-δυνητική επιλογή μετακίνησης με προσωπική ευθύνη του μετακινούμενου υπαλλήλου για τυχόν ατύχημα ή ζημία (άρθρο 7, παρ.1), ενώ αν χρησιμοποιηθούν ΜΜΜ για τις μετακινήσεις, προβλέπεται διανυκτέρευση για αποστάσεις μεγαλύτερες των 80 χιλιομέτρων, εκδοχή που αυξάνει τον χρόνο προσφοράς μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Κατά συνέπεια η χρησιμοποίηση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυξάνει τον κίνδυνο για τον μετακινούμενο, διευκολύνοντας όμως σε σημαντικό βαθμό την εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου.

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μόνο οι πρωτεύουσες των υπολοίπων νομών (και κάποιες κοντινές πόλεις και κωμοπόλεις) εξυπηρετούνται με σχετική επάρκεια (έστω και με υπέρβαση του τυπικού υπηρεσιακού χρόνου εργασίας για αναχώρηση και επιστροφή) με ΜΜΜ από την Τρίπολη. Ακόμη και στην περίπτωση των πρωτευουσών, δυο από αυτές απέχουν περισσότερο από 80 χιλιόμετρα και δικαιολογούν διανυκτέρευση. Μια προσπάθεια εκτέλεσης του κατατεθέντος Προγραμματισμού μου με τη χρήση ΜΜΜ, θα μείωνε τον βαθμό αποτελεσματικότητάς του περίπου κατά το ήμισυ και τούτο μόνον επειδή σε αυτόν περιλαμβάνονται αρκετές ομαδικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται στις πρωτεύουσες των νομών. Φυσικά, δεν υπάρχει δυνατότητα σύμμετρων επισκέψεων σε όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης μου με χρήση ΜΜΜ στα χρονικά πλαίσια που τίθενται από την προμνησθείσα Υ.Α., καθώς πολλές περιφερειακές κωμοπόλεις ή/και χωριά όπου υπάρχουν σχολεία ευθύνης μου, όχι μόνο εξυπηρετούνται μια-δυο φορές ημερησίως με ΜΜΜ (από την εκάστοτε πρωτεύουσα του νομού), αλλά υπάρχει και χρονική διάσταση μεταξύ των δρομολογίων που δεν επιτρέπει ή/και καθιστά αδύνατη την διαδοχική χρήση δρομολογίων προς έναν προορισμό με μετεπιβίβαση. Η χρήση συνεπώς του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αποτελεί δυνητική επιλογή και όχι υποχρέωση για τον μετακινούμενο υπάλληλο, ο οποίος επωμίζεται κόστος, ευθύνες και κινδύνους, έναντι μόνον της αποτελεσματικότερης προσφοράς του έργου του.

Όπως γνωρίζουν οι άμεσοι προϊστάμενοι μου, κατά την σχολική περίοδο 2007-08 πραγματοποίησα επισκέψεις σχεδόν στο 100/00 των περιοχών ευθύνης μου με την χρήση του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μου, αποκομίζοντας μια πλήρη εικόνα τόσο για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και μεταφοράς των μαθητών, ιδίως στα περιφερειακά σχολεία, όσο και των δυσκολιών για την πρόσβαση σε αυτά με ΜΜΜ. Αυτό έχει επιτελεστεί αναλαμβάνοντας σημαντική ευθύνη και κινδύνους, ιδιαίτερα λόγω του κακού οδικού δικτύου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους περισσότερους μήνες (τέλος φθινοπώρου μέχρι και μέρος της Άνοιξης), λόγω χιονοπτώσεων, ή/και των πολύ συχνότερων συνθηκών παγετού, αλλά και λόγω της συσσώρευσης κόπωσης από την πολύωρη οδήγηση.

Το έργο αυτό μάλιστα ολοκληρώθηκε, παρότι έχουν γίνει περικοπές μετακινήσεων εκτός έδρας μετά την πραγματοποίησή τους, και δη, χωρίς δική μου ευθύνη (όπως αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα), γεγονός που έχει επιβαρύνει οικονομικά τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να μου δημιουργεί μεγάλο ηθικό πρόβλημα απέναντι στα μέλη της οικογένειάς μου και να με καταρρακώνει ως πατέρα, σύζυγο και ως άτομο.
Επί πλέον, η μη έγκριση μετακινήσεων για εκτέλεση υπηρεσιακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων μου, έστω και αν αυτή μου κοινοποιείται πριν την πραγματοποίησή τους, δημιουργεί προφανώς προβλήματα στην επιτέλεση του παιδαγωγικού, επιστημονικού και καθοδηγητικού έργου μου.

Για όλα τα παραπάνω, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την έστω και εκ των υστέρων έκδοση των νομίμων αποφάσεων πραγματοποιηθεισών μετακινήσεών μου επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Τέλος, είναι προφανές ότι για την επιτέλεση του έργου μου, όπως αυτό ορίζεται από τους σχετικούς νόμους (το οποίο εκπληρώνω, παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες, με συνέπεια, ενθουσιασμό και στο μέγιστο βαθμό προς όφελος της εκπαίδευσης), η διαδικασία αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων για εκτέλεση υπηρεσιακού έργου των Σχολικών Συμβούλων πρέπει να πραγματοποιείται - όπως ισχύει και για άλλους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα - μέσω έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π).

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υ.Τ.Α.
ΥΠΕΠΘ
-Γραφείο Υφυπουργού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.
- Γενική Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Α. Παπανδρέου 37 15180 ΑΘΗΝΑ.
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. .
-Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου (Με την παράκληση για κοινοποίηση στα σχολεία ευθύνης τους).
-Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης.
-Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, Ξενοφώντος 15Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ


Πηγή:
Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, http://www.pess.gr/


(Επίσης sε μορφή .doc εδώ:
http://www.pess.gr/docs/2008-11-29_OikonomikiExathliwsi.doc)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ