Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

Ερωτήσεις στη βουλή σε θέματα Φυσικής Αγωγής

Εικόνα
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ε  ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ΄

Τρίτη  30 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
 Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αύξηση των ωρών της φυσικής αγωγής στα σχολεία σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας,ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Να μη μειωθούν οι ώρες Φυσικής Αγωγής στα σχολεία αντίθετα να αυξηθούνσύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Η λογική με την οποία αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας τις ώρες διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής είναι εμπαιγμός για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, τη φετινή σχολική χρονιά υπάρχει μείωση των ωρών διδασκαλίας κατά μια ώρα (κόπηκε μια ώρα στη β' Γυμνάσιου και στη β' Λυκείου) με την εφαρμογή του Ν.4186/2013 και του Φ.Ε.Κ 2121/Β/2013. Φέτος, μέχρι στιγμής, έχει προστεθεί μια ώρα στην γ' Λυκείου, με βάσ…

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Εικόνα
(Επιπλέον νομοθεσία θα βρείτε εδώ: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_fa/10_epilogi_simeoforou.htm)
Εγκύκλιος Γ2/117509/20-10-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επιλογή Σημαιοφόρου

Διευκρινίζεται ότι η Γ1/219/16-3-2001 ΥΑ (ΦΕΚ 277/τ.Β`) ισχύει.
Επισημαίνουμε ότι για τα ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο σύλλογος των διδασκόντων.......
Εγκύκλιος Γ2/61722/01-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.Επιλογή παραστάτη
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την επιλογή των μαθητών της Α` τάξης Γυμνασίου οι οποίοι συνοδεύουν την σημαία κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ως παραστάτες, σας πληροφορούμε ότι ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας τους για την επιλογή αυτή προκύπτει από το μέσο Όρο των δύο τριμήνων κάθε μαθήματος ξεχωριστά (οριζόντιος υπολογισμός).

Εγκύκλιος Γ1/678/19-07-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επιλογή σημαιοφόρων
Σας στέλνουμε την αριθμ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ.Β`) υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών κ.λ.π. παίρνουν μέρος και οι μαθητές που έ…