ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ: Απάντηση σε θέματα Φυσικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 24-09-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου Φ. 6/602/ 152522/ Γ1

Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη          : 15180-Μαρούσι
Ιστοσελίδα         : http://www.minedu.gov.gr
Email                 : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες      : Κ. Παπαχρηοτος
Τηλέφωνο           : 210 344 2248
FAX                   : 210 344 3288

ΠΡΟΣ : -

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας
(Εδρες τους)
- Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε.


ΚΟΙΝ.: -Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας
(Εδρες τους)

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφο
Σε απάντηση σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι:
1.     Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. φ.12 / 773 / 77094/ Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β') Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγια Προγράμματα στο δημοτικό σχολείο», το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 2 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου στα σχολεία κανονικού προγράμματος.
2.     Στο ολοήμερο σχολείο του κανονικού προγράμματος, ο Αθλητισμός είναι υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο για τις Α' και Β' τάξεις και για 4 ώρες την εβδομάδα. Για δε τις υπόλοιπες τάξεις αποτελεί μάθημα επιλογής και για δύο ώρες την εβδομάδα.
3.     Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. φ.12/ 520/ 61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ.Β') Υπουργική Απόφαση, στα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ η Φυσική Αγωγή διδάσκεται στις Α', Β', Γ' και Δ' τάξεις 4 ώρες την εβδομάδα και στις Ε' και Στ' τάξεις 2 ώρες την εβδομάδα.
4.     Στο δε ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ διδάσκεται 1-5 ώρες την εβδομάδα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπως διαφαίνεται μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών, επιχειρεί να συμβάλλει στην ολόπλευρη θετική ανάπτυξη των μαθητών και στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας. Διαπραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τη φυσική άσκηση και τη διατήρηση της σωματικής υγείας, τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον, την ταυτότητα και την πολιτισμική διαφορετικότητα.


Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεργάζεται με τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων. Συγκεκριμένα και στο παρελθόν και πρόσφατα το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει εγκρίνει άδεια εισόδου στα σχολεία μετά από αιτήματα των Ομοσπονδιών σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων των Ομοσπονδιών) με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των αθλημάτων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ