Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2016

Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή απασχόληση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ.
Μαρούσι, 05-02-2016 Αρ. Πρωτ.: 19695/Ε2


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ Ε.
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΣ
Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής
 Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11. Τ Κ. 153 44, Γέρακας

ΘΕΜΑ: "Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή απασχόληση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών"

Σε απάντηση του αριθμ. 982/18-01· 2016 εγγράφου σας, σχετικά με το αριθμ 50306/17 01 2016 έγγραφο - καταγγελία της Ομοσπονδίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), περί της μη έγκαιρης καταβολής του μισθού και της υπερωριακής αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα», ως προς το σκέλος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

A) Οι διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 27, του Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ A/01-09 1977) σύμφωνα με τις οποίες:

"1. Το όριον των καθ' εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρο…

ν.4203/13, Αρθρο 25, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού και άλλες διατάξεις

ν.4203/13, «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Όλος ο νόμος ΕΔΩ)

Αρθρο 25
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Παράγραφος 1

Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού και άλλες διατάξεις

1. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης πηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού»  (Β.Π.Π.) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.).

2. Στο Β.Π.Π. και Α.Δ.Π.Π. αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία και χρονολογία, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης), οι…

Αλμα σε ύψος

Εικόνα
. Πως η επιστήμη και η τεχνολογία βοηθούν στο άλμα σε ύψος
Πριν 25 αιώνες, οι αθλητές στην Αρχαία Ολυμπία ή στην Νεμέα αγωνιζόντουσαν ξυπόλυτοι και γυμνοί, χωρίς την βοήθεια του οπλοστάσιου της σύχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.

Σήμερα, οι σάκκοι προπόνησης για τους πυγμάχους ενσωματώνουν επιταχυσιόμετρα, η κάθε κίνηση των πρωταθλητών καταγράφεται ψηφιακά για ανάλυση και επεξεργασία από φυσικούς, βιο-μηχανικούς, ψυχολόγους και κάθε είδους εμπειρογνώμονες.
Το άλμα σε ύψος μας βάζει κατ'ευθείαν στο θέμα. Η υπέροχη Νίκη πέρασε τον πήχυ με την πλάτη. Πριν είκοσι χρόνια, οι πρωταθλητές πέρναγαν με την κοιλιά. Και πριν σαράντα χρόνια πηδούσαν "ψαλλίδα".
Στο άλμα σε ύψος, ο αθλητής απογειώνεται εξασκώντας μία κάθετη (μυϊκή) δύναμη στο έδαφος. Η δύναμη αυτή του επιτρέπει να σηκώσει το κέντρο βάρους του σώματος του σε ένα ύψος, που εξαρτάται μόνο από το συνολικό βάρος του σώματος και τη κάθετη δύναμη τη στιγμή της απογείωσης.
Από εκεί και πέρα, το αν θα περάσει τον πήχυ ή…