Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2012

Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης - 3910/Γ4/13-01-2012

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Κάτσαρης Τηλέφωνο:2103442083 Fax:: 210 3442210 E_mail: phys3@minedu.gov.gr
Μαρούσι13-01-2012 Αρ.πρωτ.: 3910/Γ4


ΠΡΟΣ: 1.ΔιευθύνσειςΒ/θμιας Εκπ/σης της Χώρας ΚΟΙΝ.: 1.ΠεριφερειακέςΔιευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας 2.Προϊσταμένους Παιδαγωγικήςκαι ΕπιστημονικήςκαθοδήγησηςΒ/θμιαςΕκπαίδευσης 3.Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης (κοινοποίηση δια μέσω

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Απάντηση Α.Π. 5623/10-1-2012 έδωσε ο Υπουργός Εργασίας προς τις ερωτήσεις των βουλευτών Τόνιας Αντωνίου και Νικ. Νικολόπουλου, σχετικές με τη μισθοδοσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

ΘΕΜΑ: Προβλήματαιδιωτικώνεκπαιδευτικών. ΣΧΕΤ: Οιμεαρ. πρωτ. 2965/16-12-2011 ΕΡΩΤΗΣΗκαι/1363/22-12-2011 ΠΑΒ. Σεαπάντησητωνμεαρ. ττρωτ. 2965/16-12-2011 Ερώτησηςκαι 1363/22-12-2011 ΠΑΒ. ττουκατατέθηκανστηΒουλήαπότηΒουλευτήκαΤ. Αντωνίουκαιτοβουλευτήκ. Ν. Νικολόπουλοαντίστοιχα, σχετικάμετοανωτέρωθέμα. σαςπληροφορούμεότιοιόροι αμοιβήςκαιεργασίαςτωνεργαζομένωνμεεξαρτημένησχέσηεργασίαςεκπαιδευτικών στονκλάδοτηςιδιωτικήςεκπαίδευσηςκαθορίζονταιμεελεύθερεςδιαπραγματεύσεις εργοδοτικώνοργανώσεωνκαισωματείωνεργαζομένωναπότιςοποίεςέχουνπροκύψειοι κάτωθιΣυλλογικέςΡυθμίσειςΕργασίας: 1.Σ.Σ.Ε. (20.12.2010) γιατουςόρουςαμοιβήςκαιεργασίαςίωνεκπαιδευτικών τωνιδιωτικώνσχολι

ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΥΠΕΠΘ, 12142/1-10-1976)

Εικόνα
ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΥΠΕΠΘ, 12142/1-10-1976)
Το σχολικό φαρμακείο, σύμφωνα με την 12142 /1.10.1976 Υ.Α. πρέπει να περιέχει: 1 Λευκοπλάστη ρολό 1,25cm x 5cm (CE), 1 Κουτί γάζες 15cm x 15cm 6 αποστειρωμ. (CE), 1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος medium (CE), 1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος large (CE), 2 Επίδεσμοι 5cm x 2,5m (CE), 2 Επίδεσμοι 7cm x 2,5m (CE), 2 Επίδεσμοι 10cm x 2,5m (CE), 2 Ελαστικοί επίδεσμοι 6cm x 4m (CE), 1 Τριγωνικός επίδεσμος (CE), Αυτοκόλλητα ράμματα αποστειρ. των 3 τεμ. (CE), 2 συσκευασίες των 10 τσιρότων (CE), 1 Βαμβάκι (CE), 1 Burnshield γάζα αποστειρ. 10cm x 10cm (CE), 5 Burnshield hydrogel αποστειρ. blotts γιαεγκαύματα (CE), 1 Ισοθερμική κουβέρτα (CE), 1 Στιγμιαία παγοκομπρέσα (CE), 10 Μαντηλάκια οινοπνεύματος (ΕΟΦ), 1 Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή (CE), 1 Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηριασμένου αίματος φιδιού, σκορπιού, εντόμων με δυο επιστόμια (CE), 4 Γάντια latex (CE), 1 Αιμοστατικό λάστιχο (CE), 1 Ψαλίδι κοινό, 1 θερμό…

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των σχολικών συμβούλων

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΟΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε'& Δ'

Μαρούσι, 19-1-2012 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ Φ.354.11/9/6010    /ΔΙ
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 2. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
ΚΟΙΝ: Σχολικοί Σύμβουλοι (Με τη φροντίδα των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες Α/θυ,ια:
Τμήμα Ε: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442125
Fax: 210-3442897
e-mail: dppe@minedu.gov.gr
Τμήμα Γ' : Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλ: 210-3442167
Fax: 210-3442275
e-mail: ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες Β/θυ,ια:
Τμήμα Δ': Φ. Αθανασοπούλου
Τηλ: 210-3442268
Fax: 210-3443194
e-mail: stelexi@minedu.gov.gr
Τμήμα Γ' :
Α. Γράψα:     210 3442010
Π. Ρωσσέτη: 210 3442116
Β.Στράτου: 210 3442116
e-mail: dprb@minedu.gov.gr

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των σχολικών συμβούλω…

Τοποθετήσεις Σχολικών Συμβούλων ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(από Ιαν. 2012 έως 31 Ιουλίου 2015)

Εικόνα
(με αντίστοιχους επιλαχόντες, έδρες, θέσεις, 
περιφέρειες - νομούς αρμοδιοτήτων καιεντολή ανάληψης υπηρεσίας έως τις 16-1-2012)

(Οι έδρες και οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με Ν.1304/1982 και με τα Π.Δ. 79/2003, 28/2004, 123/2008 και 114/2009)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (2 θέσεις)1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας και Καβάλας. Α/ΑΕΔΡΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ1ΚαβάλαΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ2