Αναρτήσεις

ΕΟΠΥΥ: Θα συνταγογραφεί γυμναστήρια και καθηγητές φυσικής αγωγής για ιατρικούς λόγους!

ΥΓΕΙΑ
19.11.2018 18:58

Αποδεκτή έκανε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας την πρόταση του καθηγητή Πειραματικής Φυσιολογίας, Μιχάλη Κουτσιλιέρη, η οποία αφορούσε τη συνταγογράφηση της άσκησης από τον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει μέρος του γυμναστηρίου για ιατρικούς λόγους.

Οι παθήσεις Κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι η άσκηση είναι θεραπευτική και προληπτική σε πολλές κατηγορίες, όπως μυοσκελετικές παθήσεις, μείωση της χοληστερίνης, του σακχάρου, στην κατάθλιψη κ.ά. Στο μεταξύ, σημαντικό είναι να υπάρξει συνεννόηση με το υπουργείο, ώστε να καλύπτεται η συνταγογράφηση από τον ΕΟΠΥΥ. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι «θα πληρώνεται συγκεκριμένος πιστοποιημένος φυσικοθεραπευτής ή γυμναστής, ο οποίος θα ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες, που εξυπηρετούνται μέσα από ένα πρωτόκολλο». 
Όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, ο καθηγητής δηλώνει ότι αυτήν τη στιγμή είναι υπό συζήτηση διάφορα πρωτόκολλα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής άσκησης ενώ ήδη έχουν ξεκιν…

Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Ορίστηκαν και τοποθετούνται, με την Φ.351.1 /47/166139/Ε3/5 Οκτωβρίου 2018 απόφαση που υπέγραψε  ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου  στη θέση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας, οι παρακάτω  Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, με τους αναπληρωτές τους, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2021 ως εξής:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ανταμπούφης Νικόλαος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ03, με αναπληρωτή του τον
Τσουρή Νικόλαο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Νέζη Μαρία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον
Χαβιάρη Πέτρο εκπαιδευτικό α/θμιας ε…

Kαθήκοντα και Aρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Εικόνα
Αριθμ. 158733/ΓΔ Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτ. α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018)
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-2-2018)
«Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη σκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανα σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ…

Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης.

Αριθμ. Φ.351.1 /3/100766/Ε3

Άρθρο 1
Κατανομή θέσεων και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης 

Κατανέμουμε τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, που συστάθηκαν κατά κλάδο με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018, στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. της χώρας και αναθέτουμε την επιστημονική ευθύνη σε θέματα κλάδων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στα οποία δεν κατανέμονται θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευ τικού Έργου των κλάδων αυτών, ως εξής:
α) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή:  θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση της Φ.Α. (-1)


β) 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα την Αθήνα και αρμο διότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας:  θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
[Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση της Φ.Α. στην Α΄ Αθήνας. Φ.Α. (-2)

γ) 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα το Μαρούσι και αρμο διότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των…

Διαμαρτυρία για τις λίγες ώρες Φυσικής Αγωγής στα σχολεία. Ερώτηση από Βουλευτές στον Υπουργό.

Εικόνα
Μαθητές- μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τις λίγες ώρες φυσικής αγωγής στα σχολεία
Το Σάββατο 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητών –τριών των λυκείων της Πιερίας με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας στα γραφεία τους.
Οι μαθητές παρέδωσαν κείμενο διαμαρτυρίας για τις λίγες ώρες φυσικής αγωγής στα  σχολεία (στη δευτέρα λυκείου  είναι μία  ώρα την εβδομάδα!) γραμμένο απο μαθήτρια λυκείου και υπογεγραμμένο από τους προέδρους των δεκαπενταμελών επτά λυκείων της πόλης, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, και του ΓΕΛ Κ. Μηλιάς. Οι μαθητές εξέφρασαν με επιχειρήματα τη γνώμη τους, τονίζοντας την αναγκαιότητα της άσκησης στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας και συγκεκριμένα του λυκείου, με το φόρτο εργασίας και την έλλειψη κίνησης και ζήτησαν  αύξηση των ωρών.
 Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικοί, η πρόεδρος της Ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δήμου Κατερίνης, οι οποίοι με θέρμη υποστήριξαν την κίνηση των μαθητών και το πόσο απαραίτητη είνα…

Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων).

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----- Ταχ.Δ/νση:Α.Παπανδρέου37 15180–Μαρούσι Πληροφορίες:Χ.Αγγελή Γ. Χασάπης Ν. Προύφα Τηλέφωνο:210-3443090,3442376,3442209 FAX:210-3442210 E-mail:physea@minedu.gov.gr

Μαρούσι,22/5/2018  Αρ. Πρωτ.84020/Δ5

ΠΡΟΣ:
1.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.ΔιευθύνσειςΔημοσίωνκαιΙδιωτικώνΓενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ  (μέσω των Διευθύνσεων ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης) 3.ΟμάδεςΦυσικήςΑγωγής (μέσωτωνΔιευθύνσεων ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης) Κοιν.:
Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων  (οι οποίες συνδιοργάνωσανμετηΔιεύθυνσηΦυσικήςΑγωγής  ΠανελλήνιουςΑγώνεςμαθητώνκαιμαθητριών Λυκείων, σε Ατομικά αθλήματα.)

Θέμα:«ΔιαδικασίαΈκδοσηςΒεβαίωσης Νίκηςγιατην αναγνώρισηδιάκρισηςσεΔιεθνείς (ΠαγκόσμιουςΣχολικούςαγώνες) καθώς καισ