Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ        –          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), εξαιρούνται της διαδικασίας αξιολόγησης;
Δεν προβλέπεται αξιολόγηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όποια θέση και εάν έχουν τοποθετηθεί
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και από πού προκύπτει;
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί: Αναφέρονται ρητά στους παραλήπτες της εγκυκλίου 10940/20-10-2014 Αξιολογούνται σύμφωνα με το Π.Δ.152/2013, Άρθρο 4: «ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (η') του παρόντος άρθρου.» Επίσης: Άρθρο 3: «11. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ίδιοι με τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφορά στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.»
3. Πόσο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί ο αξιολογούμενος για να αξιολογηθεί; Ποια είναι η διαδι…

Kριτήρια αξιολόγησης των διευθυντών σχολείων - Συνοπτικός πίνακας του Π.Δ. 152/13

Στο 
Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 (ΦΕΚ, τ.α' 240/2013)
"Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 
"Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)"
παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης.

Προηγουμένως δείτε τον παρακάτω συνοπτικό πίνακα του Προεδρικού Διατάγματος (εξαίρετη εργασία της συναδέλφου Σχ. Συμβούλου κ. Α. Μητρογιαννοπούλου από την ΠΕ3 Α΄Αθήνας):Συνοπτικός πίνακας του Π.Δ. 152/13

Κριτήρια I II III IV VII εκ/κώνIII εκ/κώνγια Δ/ΝΤΕΣ σχολ. μονάδων
άρθρο 10 Διοικητικό Οργανωτικό έργο από Δ/ντή Εκ/σης Εποπτεία Αξιολόγηση από Σύμβουλο Π/κής Ευθύνης Σχολ κλίμα Παιδ/γική σχ. μονάδων από Σύμβουλο Π/κής Ευθύνης Σχεδιασμός