Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο μαθητή στη σχολική ιστοσελίδαΈντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση
 φωτό ή βίντεο μαθητή στη σχολική ιστοσελίδα
         Όνομα σχολείου:  
                  
Ημερομηνία             
 
Με την προϋπόθεση ότι:
δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα , επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
    Δηλώνω ότι επιτρέπω στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας του σχολείου και σχετικά με πιθανή εμφάνιση του παιδιού μου __________________ που φοιτά στην ____ τάξη να εμφανίζεται, με την παραπάνω προϋπόθεση, στο site ή blog του σχολείου ………………………………
 Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, επικοινωνήστε με: 
Ονοματεπώνυμο                                                                  
Τηλέφωνο
 
     
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα
  
 
Επιστρέψτε το παρόν έγγραφο έως τις :
          

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ