Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2011

Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011, θα συμμετάσχουν σε αυτή όλα τα σχολεία ανεξαρτήτως αν τελούσαν υπό κατάληψη (αρ. 119333/Γ4/17.10.2011 έγγραφο του Υπ. Παιδείας)

Εικόνα
Μυτιλήνη, 20 Οκτωβρίου2011 Αρ. Πρωτ. 6125


Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου Έχοντας υπόψη: το με αριθμ. 119333/Γ4/17.10.2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011, θα συμμετάσχουνσε αυτή όλα τα σχολείατης περιοχής ευθύνης μας, ανεξαρτήτως αν τελούσαν υπό κατάληψη για περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες. Η αναγκαιότηταπροετοιμασίας των τμημάτων παρέλασηςθα κριθεί από το Διευθυντή κάθε Σχολικής Μονάδας. 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΔ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ


ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 1.Δ/νσεις & Γραφεία Π.Ε και Δ.Ε. 2.Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε & Δ.Ε 3.Γραφεία Φυσικής Αγωγής 4.Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε & Δ.Ε


Από το επιστημονικό έργο του συνάδελφου της Φυσικής Αγωγής Λαπούση Γιώργου

Εικόνα
Σας παρουσιάζω, συγγυμναστές, ένα ακόμη έργο του εξαίρετου φίλου και επιστήμονα Γιώργου Λαπούση:
Λαπούσης Γιώργος, Λαπαρίδης Κωνσταντίνος, Πέτσιου Ελισάβετ, Τοκμακίδης Σάββας, Μούγιος Βασίλης, Μακρυγιάννης Βασίλης, & Κοντογιάννη Αγγελική. (2005). H Επίδραση της Αερόβιας Ικανότητας στην Αρτηριακή Πίεση σε Μαθητές Ηλικίας 12-16 Ετών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, τόμος 3 (2), 113 - 122.
Laparidis Konstantinos, Lapousis George, Petsiou Elisavet, Mougios Vasilis & Tokmakidis Savas (2008). Health-related Fitness Assessment in Greek Schoolchildren 12-16 Years Old. European Psychomotricity Journal, 1, 2, 29-37.
Λαπούσης Γιώργος, Λαπαρίδης Κωνσταντίνος & Πέτσιου Ελισάβετ (2010). Αξιοπιστία των Τεστ της Αερόβιας Ικανότητας και της Δύναμης της Δέσμης Fitnessgram σε Μαθητές Ηλικίας 10-12 Ετών.Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, Ημερομηνία Αποδοχής 17-6-2010.
LaparidisKonstantinos, LapousisGeorgios, MougiosVassilis, TokmakidisSavas & PetsiouElisave…

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής

Εικόνα
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1ης ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΑΝΩΤΕΡΟΥ Β2) 18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10/2011 13:00 - 16:00