Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2018

Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Ορίστηκαν και τοποθετούνται, με την Φ.351.1 /47/166139/Ε3/5 Οκτωβρίου 2018 απόφαση που υπέγραψε  ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου  στη θέση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας, οι παρακάτω  Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, με τους αναπληρωτές τους, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2021 ως εξής:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ανταμπούφης Νικόλαος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ03, με αναπληρωτή του τον
Τσουρή Νικόλαο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Νέζη Μαρία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον
Χαβιάρη Πέτρο εκπαιδευτικό α/θμιας ε…