Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2016

Βιβλίο Φυσικής Αγωγής μαθητή Α΄,Β΄,Γ΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 4/10/2016 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας 2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3. Δ/νση Σπουδών  .Ε. του ΥΠΠΕΘ 4. Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ


ΘΕΜΑ: Βιβλίο Φυσικής Αγωγής μαθητή Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς διαπιστώσαμε ότι το βιβλίο της Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου δε διανεμήθηκε στα Γυμνάσια και έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο των διδακτικών βιβλίων του Γυμνασίου
(http://publications.cti.gr/2016-17/gymnasio-16-17).
Σας γνωστοποιούμε ότι το εν λόγω βιβλίο, εκτός από τα γνωστικά στοιχεία των κινητικών δεξιοτήτων αθλημάτων και χορών που διδάσκονται οι μαθητές/-τριες στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, περιέχει και χρήσιμες γνώσεις για την ιστορία του αθλητισμού, για τον Ολυμπισμό, για την αξία της άσκησης στην υγεία, για τους τρόπους άσκησης και διατήρησης της φυσικής κατάστασης σε καλό επίπεδο, καθώς και για ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη σωστή στάση και άσκηση του σώματος, την πρόληψη τραυματισμών, τις πρώτες βοήθειε…