Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2015

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μέχρι το λύκειο.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο νέο υλικό

Εικόνα
ΕΚΤΑΚΤΟ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 - Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μέχρι το λύκειο.
 - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο νέο υλικό.
 - Θεσμοθέτηση Ομίλων Αθλητικών Δράσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μαρούσι, 9-6-2015 Αρ.Πρωτ. 90657 /Φ1 ΕΞ
78416 εισ
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων,
Δεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
\ Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. - Νικόλαο Νικολόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»
    ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας: ΠΑΒ 620/15-5-2015.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΕΛΦΑ - http://www.penelfa.gr), την οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικό…