29/11/08

1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008


1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008
(1η ημέρα, Στέλιος Δασκαλάκης. Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α. Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας, Συνδιοργανωτής Σεμιναρίου, Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης)

---------------------------------------

1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008
(2η ημέρα, πρακτικό μέρος σεμιναρίου, Γ. Ροζάκης, "Ποδόσφαιρο, Σχέδιο Μαθήματος, Διδασκαλία Τεχνικής"

--------------------------------------

Χαιρετισμός Σχολ. Συμβούλου Φ.Α. Λακωνίας και Αρκαδίας

Η σχολική Φυσική Αγωγή στην πατρίδα μας βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια σε κομβικό σημείο ανάπτυξης. Η παραγωγή και διανομή των σχολικών εγχειριδίων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δίνει σε όλες και όλους μας τη δυνατότητα παιδαγωγικής και κοινωνικής αναβάθμισης αλλά παράλληλα μας θέτει προ των ευθυνών μας. Η νέα καταξίωση της ΦΑ στο σχολεία εξαρτάται από τη διάθεση, την προσπάθεια και την επάρκεια όλων των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η επάρκεια και η συνεχής εξέλιξη όμως. στηρίζονται κυρίως στη διαρκή ποιοτική επιμόρφωση που πρέπει να απολαμβάνουν οι Εκπαιδευτικοί ΦΑ. Το 1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αναπληρώνει κατά ένα μικρά μέρος τις διαχρονικές θεσμικές ελλείψεις της ελληνικής πολιτείας, αντί να λειτουργεί συμπληρωματικά σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία επιμόρφωσης. Αποτελεί πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντικό ποιοτικό στοιχείο της όλης επιμορφωτικής διαδικασίας που ο Σχολικός Σύμβουλος καλείται να υλοποιήσει.

Το σεμινάριο αυτά καθώς και πολλές ακόμη επιμορφωτικές δραστηριότητες δεν θα είχαν υλοποιηθεί χωρίς την οργανωτική σύμπραξη και την αμέριστη στήριξη της Νομαρχίας κσι του Νομαρχιακού Αθλητικού Οργανισμού Λακωνίας, Οι αυτονόητες ευχαριστίες μας αποτελούν ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης βοήθειας που προσφέρουν, μέσω της πρωτοποριακής συμπόρευσης στο δύσκολο δρόμο της γνώσης και της ποιότητας στη δημόσια εκπαίδευση της Πελοποννήσου.

Ελπίζω όλες και όλοι να ωφεληθούμε τα μέγιστα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, στη συνεχή και επίπονη πορεία μας για την εδραίωση της μεγάλης αξίας της Φυσικής Αγωγής στην εκπαιδευτκή και την κοινωνική συνείδηση.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ολο το συνέδριο ΕΔΩ σε μορφή .pdf


19/11/08

Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).
Πρόεδρος ΚΕΑΤ: Δημ. Γρηγοριάδης (Πρόεδρος ΠΕΠΦΑ)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 133237/Γ4
Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών
Τάξεων (ΚΕΑΤ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών-λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ.Β΄/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α΄ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α΄, αποφασίζουμε:
5. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5.10.2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».
6. Την υπ’ αριθμ. 7805/26.9.2008 παραίτηση της προέδρου της Κ.Ε.Α.Τ. Παπαδοπούλου Αριστέας.

Ανασυγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
ως προς τα εξής:

1. Γρηγοριάδης Δημήτριος του Χαραλάμπους, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Βασίλειος του Θεοδώρου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός, ως Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία του Γρηγορίου, Επίκουρη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης του Χρήστου, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Αντώνης του Παύλου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος του Διαμαντή, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
9. Κάτρης Βασίλειος του Δημητρίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος του Δημητίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας του Αναστασίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα του Λαζάρου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
• Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται:
1. Οικονόμου Αικατερίνη του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
2. Τζάθα Ασημίνα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
1. Βλάσση Ελένη του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

• Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Πηγή: http://www.fa3.gr/diefth_fa_ypepth/idrisi-KEAT.htm

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search