Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011, θα συμμετάσχουν σε αυτή όλα τα σχολεία ανεξαρτήτως αν τελούσαν υπό κατάληψη (αρ. 119333/Γ4/17.10.2011 έγγραφο του Υπ. Παιδείας)

Μυτιλήνη, 20 Οκτωβρίου   2011
Αρ. Πρωτ. 6125 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
        Έχοντας υπόψη:
το με αριθμ. 119333/Γ4/17.10.2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
        Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011, θα συμμετάσχουν  σε αυτή όλα τα σχολεία  της περιοχής ευθύνης μας, ανεξαρτήτως αν τελούσαν υπό κατάληψη για περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες. Η αναγκαιότητα  προετοιμασίας των τμημάτων παρέλασης  θα κριθεί από το Διευθυντή κάθε Σχολικής Μονάδας. 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΤΡΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1.  Δ/νσεις & Γραφεία Π.Ε και Δ.Ε. 
2.  Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε & Δ.Ε
3.  Γραφεία Φυσικής Αγωγής
4.  Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε & Δ.Ε 
 
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ