Εγκύκλιος Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
(χωρίς συνταξιούχους και τελειόφοιτους)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι 31/8/2011
Αριθ. Πρωτ.  Φ.18/97883/Δ5
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www,ypepth.gr
email: diekpa@ypepth.gr
Πληροφορίες:Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210-34.42.112
FAX: 210-34.42.765
ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Α/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
2.Τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία
 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων»

Σε συνέχεια της αριθ. Φ.18/63589/Δ5/3-6-20Ί1 εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρξει έλλειψη δασκάλων, τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία δύνανται να προσλαμβάνουν έως τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013, τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτικών:

1. Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.
2. Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους Π.Ε. 01 έως Π.Ε. 07, οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχ...


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ