Υπουργείο Παιδείας: Συνταξιούχοι δάσκαλοι, καθηγητές και νηπιαγωγοί στα Ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με νόμο του 2008

Υπουργείο Παιδείας: Συνταξιούχοι δάσκαλοι, καθηγητές και νηπιαγωγοί στα Ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με νόμο του 2008
01/09/2010 - 11:11
 
ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων»
            Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2010-2011 θα ισχύσει η αριθ. Φ.18/98420/Δ5/6-8-2008 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
Εσωτερική διανομή
1.      Γραφείο κ. Υφυπουργού
2.      Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.      Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
4.      Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
      Τμήμα Α’[1](4)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε) Γ΄ Σεπτεμβρίου 75 10434-Αθήνα
2.      Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) Χαλκοκονδύλη 13 10432-Αθήνα
 
 ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικό προσωπικό   ιδιωτικών δημοτικών σχολείων»
Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2008-2009, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρξει έλλειψη δασκάλων, τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία δύνανται να προσλαμβάνουν έως τη λήξη του σχολικού έτους τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτικών με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:
1.      Συνταξιούχους δασκάλους του δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους και συνταξιούχους δασκάλους των ιδιωτικών σχολείων οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας.
2.      Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.
3.      Τελειόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων , κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου Α.Ε.Ι.
4.      Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους Π.Ε. 01 έως Π.Ε. 07, οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος.
5.      Πτυχιούχους Τμημάτων Νηπιαγωγών (Π.Ε. 60) για διδασκαλία στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού.
                Η τεκμηρίωση της μη ανεύρεσης δασκάλων για διορισμό στα δημοτικά σχολεία θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του σχολείου ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση σε αγγελία του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη σε δύο τοπικές εφημερίδες, και με βεβαίωση από τις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. περί της μη ύπαρξης δασκάλων στα Μητρώα Ανέργων.

                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

Εσωτερική διανομή
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄[2](4)                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

3.      Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων(Σ.Ι.Ε.Ι.Ε)           Γ΄Σεπτεμβρίου 75 10434-Αθήνα
4.      Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) Χαλκοκονδύλη 13 10432-Αθήνα

5.      Εκπαιδευτήρια Πλάτωνος Χρυσομαλλούσης 4 81100 Μυτιλήνη


(Πηγή: "ΑΛΦΑΒΗΤΑ")

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής