10 αλήθειες σχετικά με τη φυσική άσκηση από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.)
World Health Organization (WHO) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

World Health Organization (WHO)

10 facts on physical activity
(ακολουθεί μετάφραση μέσω google)

About WHO:
Who we are, what we do
Our goal is to build a better, healthier future for people all over the world. Working through offices in more than 150 countries, WHO staff work side by side with governments and other partners to ensure the highest attainable level of health for all people.Together we strive to combat diseases – infectious diseases like influenza and HIV and noncommunicable ones like cancer and heart disease.
We help mothers and children survive and thrive so they can look forward to a healthy old age. We ensure the safety of the air people breathe, the food they eat, the water they drink – and the medicines and vaccines they need.


10 facts on physical activity
Reviewed February 2017

A lack of physical activity is a significant risk factor for noncommunicable diseases (NCDs) such as stroke, diabetes, and cancer. Less and less physical activity is occurring in many countries. Globally, 23% of adults and 81% school-going adolescents are not active enough.

Getting people to move more is a key strategy for reducing the burden of NCDs, as articulated in WHO's Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020. The plan calls for a 10% reduction in physical inactivity by 2025, which contributes to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

WHO provides recommendations for the minimum amounts of activity for all age groups for improved health, but it is important to know that doing some physical activity is better than doing none. Inactive people should start with small amounts of physical activity, as part of their daily routine, and gradually increase duration, frequency, and intensity over time. Countries and communities must also take action to provide individuals with more opportunities to be active.

Fact 1: Physical activity reduces the risk of disease
 Physical activity reduces the risk of coronary heart disease and stroke, diabetes, hypertension, various types of cancer including colon cancer and breast cancer, as well as depression. Physical activity is also fundamental to energy balance and weight control. Globally, about 23% of adults and 81% of school-going adolescents are not active enough. Generally, women and girls are less active than men and boys, and older adults are less active than younger adults.

Fact 2: Regular physical activity helps to maintain a healthy body

People who are physically active:
* improve their muscular and cardio-respiratory fitness;
* improve their bone and functional health;
* have lower rates of coronary heart disease, high blood pressure, stroke, diabetes, cancer (including colon and breast cancer), and depression;
* have a lower risk of falling and of hip or vertebral fractures; and
* are more likely to maintain their weight.


Fact 3: Physical activity is not the same as sport

Physical activity is any bodily movement produced by the skeletal muscles that uses energy. This includes sports, exercise, and other activities such as playing, walking, household chores, gardening, and dancing. Any activity, be it for work, to walk or cycle to and from places, or as part of leisure time, has a health benefit.Περισσότερα ΕΔΩ
 (περιέχεται και μετάφραση μέσω google)
- Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)- World Health Organization (WHO) -

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ