Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό διδάσκεται πλέον μόνο από Γυμναστές:
"Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2012-2013", Φ12/431/64914/Γ1/11-6-2012

Σημείωση: Για πρώτη φορά διατυπώθηκε με σαφήνεια σε εγκύκλιο ότι ακόμη και σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, "Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικειμένου", πρέπει "Η Φυσική Αγωγή [να] διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας...".

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο πως βελτιώθηκε σε σχέση με τις εγκυκλίους των προηγουμένων ετών:
 

(Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε., Φ12/431/64914/Γ1/11-6-2012)
«Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικειμένου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ70». 
 (Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε., Φ.12 /570/67123/Γ1/14-6-2011)

"Η Φυσική Αγωγή και η Μουσική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, διδάσκονται από δασκάλους."


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ