Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 31-8-2010
Αριθ. Πρωτ. Βαθμ. Προτερ.
Φ.17/77936/Α5
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 T.K. -
Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιοτοσελίδα: www.ypepth.gr
email: diekp@ypepth.gr
ΠληροφορΙες: Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210-34,42,112
FAX: 210-34.42.765
ΘΕΜΑ: Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Απαντώντας στην από 2-7-2010 αίτηση σας σχετικά το ωράριο διδασκαλίας σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 (Α 244) το ωράριο διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι το ισχύον ωράριο διδασκαλίας για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με το αριθ. 369/Φ.49/1987/20-6-1988 γνωμοδοτικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,: το οποίο έχει γίνει δεκτό από τον Υπουργό Παιδείας , η εκ μέρους του εργοδότη -ιδιοκτήτη μονομερής, χωρίς τη συναίνεση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού , μείωση των ωρών διδασκαλίας για λόγους που αφορούν τον εργοδότη όπως η αναστολή τμήματος μιας τάξης, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών δεν είναι θεμιτή. Η δε προτεινόμενη από τον ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου μείωση των ωρών διδασκαλίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο του δεν είναι νόμιμη .εφόσον επιδιώκεται αντίστοιχη μείωση του νόμιμου μισθού.
Σύμφωνα δε με το αριθ. 3803/168/30-12-2008 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι ο ιδιωτικός οφείλει, προκειμένου να μην απολυθεί, να δεχθεί την...

Περισσότερα...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ