Ψηφίστηκε τροπολογία για τον Α' βαθμό των Σχολικών ΣυμβούλωνΤροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής τροποποιεί το άρθρο 33 του ν.4038/2012 ως εξής:

«1. Οι σχολικοί σύμβουλοι που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, κατατάσσονται, και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, στον Α΄ Βαθμό, που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄226/2011),

[ν. 4024/2011, Άρθρο 6, Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης

§1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής: Βαθμός Α, Βαθμός Β, Βαθμός Γ, Βαθμός Δ, Βαθμός Ε, Βαθμός ΣΤ.]
εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, όπως κατατάχθηκαν με το ν. 4024/2011 και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στους Σχολικούς Συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α΄ Βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.»Τι όριζε το Άρθρο 33 που τροποποιείται

Το Άρθρο 33 του ν. 4038/2012 που τροποποιείται ορίζει τα εξής:

 "1. Στους σχολικούς συμβούλους που επιλέγονται και  τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν.3848/2010, εφόσον δεν διαθέτουν το βαθμό Α΄ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), απονέμεται ο βαθμός αυτός για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων."

Πηγή: esos.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ