ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΕΣΣ)
2010 -2012


Αθήνα, 23-03-2010
Αριθμός πρωτοκόλλου : 24

Προς: ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ Πανελλαδικά [με βάση τον πίνακα αποδεκτών]

Πληροφορίες : Σ. Κ. Κρασσάς
Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α
T.K. : 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103229120 & 2105448436
Τηλεομοιότυπο : 2103229120 & 2105448436
Κοινοποίηση: 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
(στις έδρες τους)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr και grampess@yahoo.gr

Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 6973227078
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 6972718293
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 6937303054
 • ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΜΠΕΧΛΙΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 6946071389
 • ΤΑΜΙΑΣ
  ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΤΑ 6972213170
ΜΕΛΗ
 • ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 6945300100
 • ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 6944781897
 • ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6976809185
 • ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6979469080
 • ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6985815312
 • ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6942685035

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΕΣΣ)
2010 -2012


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρουσιάζεται και τίθεται σε διαβούλευση το σχέδιο δράσης & το διεκδικητικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΠΕΣΣ τα έτη 2010 – 2012. Το σχέδιο αυτό θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΠΕΣΣ και οι συνάδελφοι θα έχουν, άμεσα, τη δυνατότητα να καταθέτουν τις παρεμβάσεις, προτάσεις, απόψεις ή αντιρρήσεις τους μέσα από το Forum του δικτυακού μας τόπου. Καλούμε τις Δ.Ε. ΠΕΤ της ΠΕΣΣ, πανελλαδικά, να κοινοποιήσουν την πρόταση σε όλους και όλες τους / τις συναδέλφους και να έχουν ανοιχτές διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα συνθέσουν τις απόψεις όλων των Σχολικών Συμβούλων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Απριλίου 2010 και αμέσως μετά θα κληθούν οι

Πρόεδροι των Δ.Ε. ΠΕΤ στην Αθήνα για να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο του Σχεδίου Δράσης & του Διεκδικητικού Πλαισίου. Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, με τάχιστες διαδικασίες, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στην επιστημονική έκφραση και τη διεκδικητική πορεία της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου (Ν. 1304/82») η πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής, καινοτομία, η οποία έχει σαν στόχο τον εκδημοκρατισμό του σχολείου και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας λαϊκής παιδείας βρίσκεται ακόμα υπό αμφισβήτηση. Η παρέλευση τόσων ετών από την θεσμοθέτηση της Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των εκπαιδευτικών και της ανάθεσης αυτού του ρόλου στο Σχολικό Σύμβουλο, συνιστά παραπάνω από ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία που έχει διανυθεί μέχρι τώρα, για την κατάσταση που στο μεταξύ έχει διαμορφωθεί και κυρίως για τις προοπτικές, αναγκαίες προσαρμογές και αλλαγές που είναι ανάγκη να υλοποιηθούν στο εγγύς και απώτερο μέλλον σε σχέση με τη λειτουργία του θεσμού.
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
2.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

Το Δ.Σ. θεωρεί ότι:

Η ΠΕΣΣ πρέπει να κινηθεί ώστε:

* Να περιγραφεί σαφώς η θέση του Σχολικού Συμβούλου ως στελέχους της εκπαίδευσης, ασχολούμενο τόσο με την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση όσο και με την οργάνωση και εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να επιβεβαιωθεί και να αναβαθμιστεί το επιστημονικό του κύρος και η επαγγελματική του ταυτότητα.

* Να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός, καθοδηγητικός, συντονιστικός, ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στο πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος με ελληνική ταυτότητα και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στο οποίο η ποιοτικά αναβαθμισμένη λειτουργία της σχολικής μονάδας που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών του μαθητή θα αποτελεί σταθερό σκοπό.

* Να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και να διασυνδεθεί ως επιστημονικό και συνδικαλιστικό σωματείο με τις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών (στην Ελλάδα και την Ε.Ε.), με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, με το Π.Ι., με τα Μ.Μ.Ε., με τα πολιτικά κόμματα, με τους εκπροσώπους των γονέων και με κάθε άλλο φορέα που θα μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της.
Για το σκοπό αυτό προτείνονται:
2.1.1. Υλοποίηση Ημερίδας

Υλοποίηση Ημερίδας με θέμα: «Η ιστορική αποτίμηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου και ο ρόλος του σήμερα»

Χρόνος υλοποίησης: Μάιος / Ιούνιος 2010 Τόπος: Αθήνα Απαιτούνται:

* συγκρότηση επιτροπής συνεδρίου (έως 30 Απριλίου 2010) με συναδέλφους Σχολικούς Συμβούλους εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχους, μέλη του ΔΣ και

* συνεργασία με μέλη των ΔΣ των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ)

* πρόσθετη χρηματοδότηση – χορηγοί

• συνεργασία εκδοτικού οίκου για έκδοση πρακτικών Εισηγητές: Στο Συνέδριο θα υπάρχει κεντρική εισήγηση της ΠΕΣΣ και θα κληθούν για παρεμβάσεις το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., τα πολιτικά κόμματα, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί, ώστε να επαναπροσδιοριστεί και να εδραιωθεί ο θεσμός της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης ως μέσο ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος.
2.1.2. Θεματικές Ημερίδες

Παράλληλα, χρειάζεται να μεθοδευτεί η διοργάνωση θεματικών ημερίδων για την παραγωγή τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου σε θέματα εκπαιδευτικού συστήματος, παιδαγωγικής και διδακτικής. Αυτό απαιτεί την υλοποίηση ημερίδων με έναν θεματικό άξονα κάθε φορά ώστε η ΠΕΣΣ να δημιουργήσει μία βάση αρχών – θέσεων σε επίκαιρα ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως: εξεταστικό σύστημα, διδακτικά εγχειρίδια, αντισταθμιστικοί θεσμοί, σύστημα εποπτείας –οργάνωσης –διοίκησης κ.ά. Οι θεματικές ημερίδες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και με τη συνεργασία άλλων επιστημονικών ενώσεων και σωματείων.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού χρειάζεται η ενεργοποίηση όλων των Δ.Ε. ΠΕΤ ΠΕΣΣ και Ομάδων Εργασίας της ΠΕΣΣ, όπως αυτές έχουν καταγραφεί αλλά και ως διαρκής πίνακας ελεύθερης συμμετοχής όλων των εν ενεργεία και συνταξιούχων Σχολικών Συμβούλων πανελλαδικά. Είναι κρίσιμο οι Ημερίδες να υλοποιηθούν στην περιφέρεια από τα ΠΕΤ και σε αυτές να υπάρχει στήριξη και παρουσία των μελών του ΔΣ. Θα πρέπει η πρώτη συνάντηση να γίνει στις περιφέρειες με πρόσκληση των Δ.Ε. ΠΕΤ με μία ανοιχτή συγκέντρωση αμέσως μετά το Πάσχα.

Χρόνος υλοποίησης: από το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2010 έως τον Οκτώβριο 2010 Τόπος: στις πόλεις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή όπου αλλού κρίνουν οι Δ.Ε. ΠΕΤ ΠΕΣΣ. Απαιτούνται:

* συγκρότηση επιτροπής ημερίδας με συναδέλφους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, Σχολικούς Συμβούλους και μέλη των Δ.Ε. ΠΕΤ

* συντονισμός θεματικών που θα αναπτυχθούν σε κάθε ημερίδα ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις

* πρόσθετη χρηματοδότηση – χορηγοί

* συνεργασία εκδοτικού οίκου για έκδοση πρακτικών

2.1.3. Έκδοση επιστημονικού περιοδικού / ετήσιας επιθεώρησης

Η μεγαλύτερη επιστημονική ένωση στο χώρο της Παιδείας θα πρέπει να έχει λόγο για τα θέματα της εκπαίδευσης και αυτός να εκφράζεται από τα μέλη της, τα οποία με τα υψηλά προσόντα τους μπορούν και πρέπει, ως επιστήμονες και επαγγελματίες, να αρθρώνουν λόγο στις προκλήσεις της εκπαίδευσης. Ήδη από το προηγούμενο ΔΣ έχουν γίνει οι αναγκαίες επαφές και υπάρχει η δυνατότητα για την έκδοση επιστημονικού περιοδικού. Το πρώτο τεύχος [0] θα μπορούσε να είναι τα Πρακτικά της παραπάνω κεντρικής Ημερίδας και ακολούθως είναι απολύτως εφικτή η ετήσια έκδοση ως «ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ» στο πρότυπο των αγγλοσαξονικών “ANNUAL REVIEW”. Το περιοδικό θα διατίθεται στα μέλη δωρεάν (με τη συνδρομή τους) και θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε χορηγούς αλλά και συνδρομητές (σχολεία, εκπαιδευτικοί κ.ά.).

2.1.4. Επιμόρφωση – ενημέρωση Σχολικών Συμβούλων

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ως επιστήμονες της Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ενημέρωσης με ηλεκτρονικά μέσα στα πρότυπα των ΑΕΙ καθώς και την δημιουργία βιβλιοθήκης με πληρωμένες συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. Προς τούτο απαιτείται ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για τα μέλη της ΠΕΣΣ.
2.1.5. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: επιμορφωτικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων

2.1.5.1. Επαναλειτουργία σχολών ετήσιας επιμόρφωσης, με κύριους διδάσκοντες του Σχολικούς Συμβούλους, για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ) στο πλαίσιο της ετήσιας περιοδικής επιμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διατήρησε τα Διδασκαλεία ενώ η δευτεροβάθμια δεν έχει καμία σχολή επιμόρφωσης. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο η ΠΕΣΣ να κινηθεί ώστε τα Διδασκαλεία, τα οποία είναι υπό την επίβλεψη των Παιδαγωγικών Τμημάτων, να δημιουργήσουν τμήματα και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξυπακούεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να είναι διδάσκοντες στα Διδασκαλεία, ώστε η φοίτηση σε αυτά να συνδεθεί με την άμεση εφαρμογή στην πράξη των διδαχθέντων.

2.1.5.2. Σύνδεση των Σχολικών Συμβούλων με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου συμμετέχουν με εκλεγμένο εκπρόσωπό τους στην ολομέλεια του αντίστοιχου Τμήματος Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, καθώς και στο Συντονιστικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2.1.5.3. Θεσμική συμμετοχή δύο (2) Σχολικών Συμβούλων στη διοίκηση των ΠΕΚ, του ΟΕΠΕΚ και στο ΚΕΕ.

2.1.5.4. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής στα επιστημονικά, ερευνητικά και επιμορφωτικά έργα των Κ.Ε.Ε, Π.Ι, Ο.ΕΠ.ΕΚ, κτλ.

2.1.5.5. Επίσημο αίτημα προς τις Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες για σταθερή συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΕΣΣ στα ετήσια επιστημονικά τους συνέδρια.

2.1.6 Συνολική αναδιαμόρφωση του συστήματος οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας της Γενικής Εκπαίδευσης
3. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3.1. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
3.1.1. Αξιοπρεπής στέγαση των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων και στελέχωσή τους με συνεργάτες αυξημένων προσόντων. Απαιτείται να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις του ΔΣ προς το Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ ώστε να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση η οποία θα καθορίζει τις θέσεις διοικητικού προσωπικού κάθε έδρας Σχολικού Συμβούλου και θα ρυθμίζει τα θέματα της απόσπασης ή διάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού στα γραφεία των Σχολικών Συμβούλων για τη γραμματειακή τους υποστήριξη, ενεργοποιώντας τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2986/02 [ΦΕΚ 24/13-2-2002].

3.1.2. Παροχή όλων των αναγκαίων μέσων και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, για την οργάνωση των γραφείων σχολικών συμβούλων.
3.1.3. Κάλυψη μετακινήσεων, ενεργοποίηση των Χ.Ε.Π με απόδοση λογαριασμού.

3.1.4. Δημιουργία ΚΑΕ στις Περιφέρειες Εκπαίδευσης για την κάλυψη εξόδων ενοικίασης, και οργάνωσης των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων καθώς και κάλυψης των εξόδων πραγματοποίησης των προβλεπομένων σεμιναρίων.

3.1.5. Καθιέρωση του θεσμού των συνεργατών των Σχολικών Συμβούλων, ομοειδών ειδικοτήτων, ανά γραφείο και ειδικότητα
3.2. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
3.2.1. Βαθμολογική και μισθολογική αναβάθμιση κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 1566/85, άρθρο 57, παρ. 2.

3.2.2. Σύνταξη με συνυπολογισμό των πάσης φύσεως επιδομάτων και ένταξη στην αμέσως επόμενη βαθμίδα. Προς τούτο χρειάζεται το ΔΣ και οι Δ.Ε. ΠΕΤ να ενεργοποιήσουν το Τμήμα των συνταξιούχων συναδέλφων και να δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας η οποία θα αναλάβει τα συνταξιοδοτικά θέματα.
3.3. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
3.3.1. Μόνιμη συμμετοχή των σχολικών συμβούλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) για το σύνολο των ζητημάτων αρμοδιότητας των οργάνων και υποχρεωτικά ως εισηγητές στα εξής θέματα:
* Επιλογή Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Υπευθύνων Ολοήμερων Σχολείων

* Επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

* Επιλογή Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.λπ.)

3. 3.3.2. Πλαίσιο επανάκρισης υπηρετούντων και αξιοκρατικής επιλογής νέων Σχολικών Συμβούλων. Να καταστεί απολύτως σαφές, το ταχύτερο δυνατό, το πλαίσιο και οι διαδικασίες επιλογής για τους υπηρετούντες Σχολικούς Συμβούλους μετά τη λήξη της παρούσας θητείας.
4. 3.3.3. Σαφής περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Συντονιστή Σχολικών Συμβούλων στο επίπεδο διευθύνσεων εκπαίδευσης με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους. Άμεση υπαγωγή των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων στο Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο.
5. 3.3.4. Αποσαφήνιση από το Υπουργείο της ιεραρχίας των Στελεχών Εκπαίδευσης και αποτύπωσή της αφενός στα υπηρεσιακά έγγραφα και αφετέρου στη λειτουργία των διάφορων οργάνων και επιτροπών που συμμετέχουν. Συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και στην Ενισχυτική Διδασκαλία
6. 3.3.5. Ορθολογική κατανομή των εδρών των σχολικών συμβούλων ώστε σε κάθε Γραφείο Σχολικού Συμβούλου να αντιστοιχεί μικρός αριθμός σχολικών μονάδων 8-12 (μετά και από την αναγκαίο μείωση του αριθμού τους) και περί τους 150-200 εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια . Στη δευτεροβάθμια η ίδια αναλογία ως προς τον αριθμό σχολικών μονάδων, οι οποίες τίθενται στην παιδαγωγική ευθύνη σχολικού συμβούλου.
7. 3.3.6. Αναγνώριση, έμπρακτη και ουσιαστική, του ιδιαίτερου και διακριτού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
8. 3.3.7. Έλεγχος και εποπτεία του έργου των Σχολικών Συμβούλων σύμφωνα τα προβλεπόμενα στην Υ.Α., ΦΕΚ 1340/02 , έκδοση Υ.Α. για την ενεργοποίηση των άρθρων 1 και 2 του Ν 2986/2002. Συνεργασία με τους Διευθυντές Διεύθυνσης διαμέσου του συντονιστή Σχολικού Συμβούλου.
9. 3.3.8. θεσμική συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων στα Τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και υποχρεωτική παρουσία τους σε επιτροπές ανασύνταξης Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων.
10. 3.3.9. Έκδοση Π.Δ. για την Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ αντιστοιχία με το ΠΔ 201/02 & Π.Δ. 200/02 που ισχύουν στην Πρωτοβάθμια, όπου θα περιέχονται ανάλογες προβλέψεις για τις επιμορφωτικές δράσεις των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΣΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.1. Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΠΕΣΣ και των ΠΕΤ με ΜΜΕ – παρεμβάσεις & συνεντεύξεις / δελτία τύπου επί των θεμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών.

4.2. Αναβάθμιση σε portal του δικτυακού τόπου της ΠΕΣΣ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων εκτιμούμε ότι απελευθερώνει τις δυνάμεις ενός ζωντανού σώματος με υψηλές επιστημονικές προδιαγραφές. Προς τούτο καθίσταται φανερό ότι η δέσμη ιδεών που περιγράφουμε συνιστά ένα κείμενο εργασίας προς διαβούλευση και περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να προκύψει ένα πλαίσιο – σχέδιο δράσης και ένα διεκδικητικό πλαίσιο ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και λειτουργικό.

Το ΔΣ καλεί όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν με τις απόψεις τους σε αυτήν την προσπάθεια.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 Ο Πρόεδρος
 Ο Γεν. Γραμματέας
Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ 
 ΝΙΚΟΣ  ΣΑΛΤΕΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

6. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

9. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΚΡΗΤΗΣ

11. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

12. ΠΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ