Ανασυγκρότηση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ----- Μαρούσι 18 / 02 / 2010
 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
 Y-34/18568 /Δ2

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
 ΤΜΗΜΑ Δ’ -----
 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι Αττικής
 Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
 email: stelexi@ypepth.gr
 Πληροφορίες: Μ. Λυδάκη
 Τηλέφωνο: 210-3443308
 FAX: 210-3443194

Α Π Ο Φ Α Σ Η          

  ΘΕΜΑ:  Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
      Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. α. δ.»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.32 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄)
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑΑ κ. α. δ.»
 6. Την υπ’ αριθ.1632/4-12-2009 πρόταση της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 7. Τις υπ’ αριθ. Υ-1/928/Δ2/7-1-2009 και Υ-84/39708/Δ2/7-4-2009 και Υ-130/107437/Δ2/4-9-2009 Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης – τροποποίησης συγκρότησης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
 8. Τις παραιτήσεις του Προέδρου και των Μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

      Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Ζαφειρακίδης Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, ως πρόεδρος
 2. Παλαιολόγος Ιάκωβος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, ως αντιπρόεδρος
 3. Σφονδύλη Βασιλική, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ως μέλος
 4. Καρλαύτης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04-Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Σακαλίδης Θεόφιλος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Αγγελόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
 2. Μαυρίκιος Γενέθλιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Β΄ Αθήνας
 1. Καζακοπούλου Κυριακή-Δόμνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Δ΄ Αθήνας
  1. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Νικηφόρος Δημήτριος του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 4ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      Α. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Σάββας Στέλιος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 2. Ζαχόπουλος Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Λιναρδάτος Γεώργιος, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 2. Καργάκου Βασιλική, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
     Β. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.):
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Βαλσαμής Ανδρέας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
  1. Ξυνής Σοφοκλής, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Κορέλλα Ποθητή, αναπληρωματική εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
 2. Σιοτρόπου Ιωάννα, αναπληρωματική εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
     Γ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Κουρουτός Μιχάλης, εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
 2. Παπαντωνόπουλος Κωστής, εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Κάζαγλης Δημήτρης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
 2. Γούλας Αλέξανδρος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
      Δ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Δημητροπούλου Νικολέττα, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
 2. Γκούμας Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
  1. Αμπατζίδης Κωνσταντίνος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
  2. Αμοιραδάκης Μιχάλης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
      Ε. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  1. Μιχαηλίδης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  2. Τερζής Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
  1. Κροντήρης Βασίλειος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  2. Λουλάκης Παναγιώτης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος.
           Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Λυδάκη Μαρία, διοικητικό υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με αναπληρώτρια την Εξάρχου Αγορίτσα, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ17 αποσπασμένη στην Κ.Υ. ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
      Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                                   ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτερική διανομή:
 • Γραφείο κ. Υπουργού
 • Γραφείο κ. Υφυπουργού
 • Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 • Γραφείο ΚΥΣΔΕ
 • Δ/νση προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Δ΄


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
---------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442125
Fax: 210-3442897
Mail: dppe@ypepth.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:


Μαρούσι, 22 – 1 - 2010
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.350/ 2 / 7274 /Δ1ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π.Ε. (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 - Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.α.δ.»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ 18-Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της Εκπαίδευσης κ.α.δ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.32 του Ν.3027/2002 ( ΦΕΚ 152 – Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1 (ΦΕΚ 1/Α/2003) « Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας αυτών . . . . . . . .»
5. Τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 - Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑΑ κ.α.δ.»
6. Την αρίθμ. Φ.350/ 49 / 163375 /Δ1/ 16 – 12 – 2008 απόφαση Υπουργού Παιδείας « Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ( ΚΥΣΠΕ ) »
7. Την αριθμ. Φ.350/ 50 / 163370 / Δ1 / 16 - 12 -2008 απόφαση Υπουργού Παιδείας με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
8. Τις παραιτήσεις των μελών του εν λόγω συμβουλίου.
9. Tην αριθμ. 17223/19-12-2008 πρόταση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με την οποία προτείνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.
10. Την αριθμ. 431/22-12-2008 πρόταση του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ) ως εξής:
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κούτας Βασίλειος , Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Δυτικής Αττικής, ως πρόεδρος.
2. Τσιαβός Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Δωδεκανήσου, ως αντιπρόεδρος.
3. Στυλιανίδου Ευμορφία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Ξάνθης, ως μέλος.
4. Καραγιάννης Θωμάς, δάσκαλος - αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Παληγιάννης Βασίλειος , δάσκαλος - αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σάντας Φώτιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Λευκάδας.
2. Ραντίτσας Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Κορινθίας.
3. Χατζημανώλη Δήμητρα, Διευθύντρια της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Αθηνών.
4. Σκλαβούνος Λάμπρος, δάσκαλος - αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Μαυρίδης Ανδρέας, δάσκαλος - αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Τακτικά μέλη
1.Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων.
2.Πυργάκης Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή
«ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ»

Αναπληρωματικά μέλη
1.Χριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα
«Μοντεσοριανά Σχολεία»
2.Παπαντωνόπουλος Κωστής, εκπαιδευτικόςκλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο
«Κολλέγιο Αθηνών»
Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
Τακτικά μέλη
1.Λιναρδάτος Γεώργιος, Πρόεδρος του Συνδέσμου
2.Βαλσαμίδης Ιωάννης, Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου
Αναπληρωματικά μέλη
1.Σάββας Στέλιος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου
2. Μάνεσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Μαρούση Αθανασία διοικητικό υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ με αναπληρώτρια την Τράγου Δήμητρα διοικητικό υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Κοινοποίηση
1. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Χαλκοκονδύλη 13
10432 ΑΘΗΝΑ
2. Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
Γ΄ Σεπτεμβρίου 75
10434 ΑΘΗΝΑ


Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.
6. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ