ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΟΣΑ 2007: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ, 2007 / Education at a Glance, 2007

Πρόκειται για την ετήσια μελέτη του ΟΟΣΑ που παρουσιάζει και αναλύει ενημερωμένους δείκτες σχετικούς με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών ΟΟΣΑ και άλλων χωρών εταίρων. Κύριοι τομείς έρευνας είναι η συμμετοχή και οι επιδόσεις στην εκπαίδευση, οι κρατικές και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, οι συνθήκες για διδάσκοντες και μαθητές.
Η έκδοση του 2007 ασχολείται παράλληλα και με την επίδραση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ατόμων που αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο κυρίαρχο είναι το ερώτημα κατά πόσο η αυξημένη προσφορά ατόμων υψηλού μορφωτικού επιπέδου αντιστοιχεί και σε θέσεις υψηλών αποδοχών. Η έρευνα δείχνει ότι η αύξηση αποφοίτων έχει συμβάλει θετικά τόσο στα ίδια τα άτομα όσο και στις εθνικές οικονομίες. Για πρώτη φορά η μελέτη ασχολείται με το θέμα της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τομέας αυτός πρέπει να αναθεωρήσει βασικά σημεία του ώστε οι επενδύσεις που λαμβάνει να αποδίδουν ανάλογους καρπούς.

Τα βασικά ευρήµατα της έκδοσης αυτής είναι τα ακόλουθα:

- Αύξηση των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε όλον τον ΟΟΣΑ.
- Περισσότεροι νέοι αποφοιτούν από την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και η ισορροπία µεταξύ των φύλων µεταβάλλεται
- Ο αριθµός των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επίσης αυξάνεται
- Υπάρχουν µεγάλες διαφορές όσον αφορά το ποσοστό των νέων που προσδοκούν να φοιτήσουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
- Τα σχολεία και οι κοινωνίες βρίσκονται αντιµέτωποι µε µείζονες προκλήσεις όσον αφορά την ενσωµάτωση των µεταναστών
- Λίγες είναι οι χώρες που µπορούν να βασιστούν µόνο σε οικογένειες µε µεγάλο οικονοµικό πλούτο ή/ και ανθρώπινο κεφάλαιο για να παράσχουν στην κοινωνία άτοµα µε υψηλότερη µόρφωση
- Όσο περισσότερος ο χρόνος που αφιερώνεται στην εκπαίδευση, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες απασχόλησης και υψηλότερων αποδοχών
- Οι χώρες του ΟΟΣΑ διαθέτουν 6,2% του συλλογικού τους ΑΕΠ στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αρχίζουν να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων
- Οι ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης προσλαµβάνουν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία...
- Τα δίδακτρα ποικίλλουν σηµαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ
- Οι άνθρωποι επωφελούνται από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους και όλο και περισσότεροι από αυτούς σπουδάζουν στην αλλοδαπή
- Ο χρόνος διδασκαλίας, οι µισθοί των εκπαιδευτικών και η αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό διαφέρουν σηµαντικά από χώρα σε χώρα
Περισσότερα...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ