Προϋποθέσεις και διαδιακασία επιλογής των υποψηφίων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

Βαθμός Ασφαλείας

Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 8 - 5 - 2008

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑ Β΄ Φ.251/ 60436/Β6

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Πολίτου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 3442072

ΠΡΟΣ:1. ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. ΟΛΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

(δια των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης)ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδιακασία επιλογής των υποψηφίων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

Μετά από ερωτήματα που έγιναν στην υπηρεσία μας για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων (ΤΕΦΑΑ) με το ποσοστό 90% και του 10% του αριθμού των θέσεων εισακτέων σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

Για να συμμετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον το μισό του μεγίστου δυνατού βαθμού δηλαδή 10 , ή να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων 12.000 που αντιστοιχούν στο μισό του μεγίστου δυνατού αρθμού μορίων για τα (ΤΕΦΑΑ).

Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος συμμετέχει επίσης στη διαδικασία επιλογής για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του επιστημονικού πεδίου που δηλωσε στο μηχανογραφικό του δελτίο, ακόμα και στην περίπτωση που το σύνολο των μορίων του μετά τη συμμετοχή του στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο είναι κάτω από 10.000 π.χ. 9.000 εφόσον μετά τη συμμετοχή του στα αθλήματα συγκεντρώνει τουλάχιστον 12.000 μόρια.

Επίσης, ο υποψήφιος συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για τα (ΤΕΦΑΑ) και στην περίπτωση που έχει αποκτήσει την «Βεβαίωση Πρόσβασης» με Γενικό Βαθμό Πρόσβασης κάτω από 10, με την προϋπόθεση ότι μετά τα συμμετοχή του στα αθλήματα συγκεντρώνει σύνολο μορίων τουλάχιστον 12.000.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των Λυκείων και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Υγεινομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, να προτρέπουν τους υποψηφίους να διαγωνιστούν στα αθλήματα.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν οι Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, πρέπει να αποστείλουν άμεσα τις οδηγίες αυτές, στους Προέδρους των Επιτροπών αυτών .

Επίσης οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των Λυκείων και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Υγειονομικής και Πρακτικής Δοκιμασίας υποχρεούνται να αναρτήσουν τη συγκεκριμένη οδηγία σε εμφανές σημείο στους χώρους ευθύνης τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή

Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής

Εξαετάσεων

Τμήμα Β΄


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ