Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α του έτους 2008..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αθήνα 16 - 4 - 2008

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑ Β΄ Φ.253/ 49023 / Β6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

AΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες : Π. Πολίτου Τηλέφωνο: 210 3442072 FAX: 210 3442098

ΘΕΜΑ : Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ((Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2008.

ΚΟΙΝ:

1) κ.κ.Νομάρχες

2)κ.κ.Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης

3)κ.κ.Διευθυντές Δ.Ε. και Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν όλα τα Λύκεια της περιφέρειάς τους ) 1.) Νομαρχίεςτου κράτους

4)κ.κ. Σχολικούς συμβούλους Φυσικής Αγωγής και Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής (με την φροντίδα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης).

5)κ.κ.Επόπτες Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. (με την φροντίδα των οικείων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης).

.

'Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ1538 τ. Β΄/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

2. Τις προτάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες ζητήθηκαν με τα αριθμ. Φ. 252/30091/Β6/7-3-2008 και Φ. 252/36896/24-3-2008 έγγραφά μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τις έδρες και τους επόπτες των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 ως ακολούθως:

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαϊας, με επόπτη τον κ. Τρεχλή Βλάσιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11 .

2. Α' Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, με επόπτη την κ. Βαρλάμη Ελένη, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

3. 7ο Γραφ. Α' Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, με επόπτη τον κ. Πανταζή Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

4. Β' Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, με επόπτη τον κ. Τριπόδη Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

 1. 1ο Γραφείο Β΄ Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, με επόπτη την κ. Λεοντίτση Πετρούλα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.
 2. Γ' Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, με επόπτη τον κ. Κωνσταντόπουλο Δημήτριο, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α΄

7. 3ο Γραφ. Γ' Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, με επόπτη τον κ.Ρίζο Κωνσταντίνο, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α΄.

8. Δ' Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, με επόπτη την κ. Παπαδοπούλου Μαρία, Σχολική Συμβουλο κλάδου ΠΕ11.

9. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, με επόπτη τον κ. Χατζόπουλο Ηλία, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

10. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης, με επόπτη τον κ. Οξύζογλου Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

11. 3ο Γραφ. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης, με επόπτη τον κ. Καζακαντώνη Γεώργιο, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α΄.

12. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης, με επόπτη τον κ. Αδαμίδη Χρήστο, καθηγητή κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α΄.

13. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 'Εβρου, με επόπτη την κ. Κοτσιάμπαση Κατερίνα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11 .

14. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με επόπτη την κ. Ζαμπετάκη Λήδα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 11.

15. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με επόπτη την κ. Παπαγιάννη Βασιλική, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ 11 με βαθμό Α΄.

 1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, με επόπτη τον κ. Αμπατζόγλου Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11 .

17. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, με επόπτη την κ. Τσιάλτα Θεοδώρα, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ 11 με βαθμό Α΄ .

18. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με επόπτη τον κ. Λαπούση Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

19. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, με επόπτη την κ. Σακοράφα Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

20. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, με επόπτη τον κ. Τσαδήμα Χρήστο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

21. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, με επόπτη τον κ. Δασκαλάκη Στυλιανό, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

22. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, με επόπτη την κ. Αρβανίτη Κανέλλα Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφ. κ.κ. Υπουργού,

Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

2. Δ/νση Φυσικής Αγωγής

3. Δ/νση Οργάνωσης και Διεξ. Εξετάσεων

Τμήμα Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  Δ/νσεις Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΕΣ
  ΑΧΑΪΑΣ ΤΡΕΧΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
  ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΖΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΕΒΡΟΥ ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ
  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣΙΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
  ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ