Καταστάσεις παρόντων – απόντων των εξετάσεων Μαϊου Ιουνίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 13 - 5 - 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φ.251/ 62117 /Β6 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Ανδρέα Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ:1) Διευθυντές ΔΕ

151 80 - ΜΑΡΟΥΣΙ 2)Προϊσταμένους Γραφείων ΔΕ

3) Διευθυντές Λυκείων

(δια των Δ/ντων Δ.Ε)

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο: 210 – 3442 099 - 3442684

ΘΕΜΑ: “Καταστάσεις παρόντων – απόντων των εξετάσεων Μαϊου Ιουνίου 2008

Για την έγκαιρη και ομαλή προετοιμασία των εξετάσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι καταστάσεις των εξεταζομένων κατά Λύκειο και μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επισημείωση των παρόντων και απόντων, θα τυπωθούν από τα Λύκεια με βάση την επιλογή «εκτυπώσεις , μαθητών , εξετάσεις- αποτελέσματα Ιουνίου, παρουσιολόγιο Πανελλαδικών Εξετάσεων» του προγράμματος ΝΕΣΤΩΡ.

Επειδή οι ημέρες που απομένουν μέχρι την έναρξη των εξετάσεων είναι λίγες παρακαλούνται:

Α) Οι Διευθυντές των Λυκείων να φροντίσουν ώστε να εκτυπωθούν οι καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για παρουσιολόγιο και να ελεγχθεί η ορθότητά τους. Να φροντίσουν επίσης για την παραγωγή της αντίστοιχης δισκέτας και των καταστάσεων που θα σταλούν στα Βαθμολογικά Κέντρα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των αιτήσεων με τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο καθώς και των αιτήσεων με τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν να εξετασθούν το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» σε εθνικό ή σε ενδοσχολικό επίπεδο σε σχέση με τα αρχεία(ηλεκτρονικά ή έντυπα) που αποστέλλονται στο Βαθμολογικό Κέντρο ή στη Μηχανοργάνωση. Τα αρχεία αυτά προτείνουμε να σταλούν στη Μηχανοργάνωση (σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί από την Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων) και στο Βαθμολογικό Κέντρο την ίδια ημέρα και μετά να κλειδωθούν με ευθύνη του Διευθυντή του Λυκείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Έπαφου.

Β) Στις ανωτέρω καταστάσεις που θα εκτυπωθούν για να χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια δεν θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των τελειοφοίτων απορριφθέντων της τελευταίας τάξης που δήλωσαν στην αρχή της χρονιάς ότι θα προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο και οι οποίοι μέχρι τις 7 Μαϊου δεν έκαναν αίτηση:

i) για να επιλέξουν το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας που θα εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο.

ii) για να εξετασθούν στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» σε εθνικό ή ενδοσχολικό επίπεδο σε περίπτωση που το έχουν διδαχθεί .

Εάν κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων παρουσιασθεί κάποιος από τους ανωτέρω τελειοφοίτους απορριφθέντες προκειμένου να πάρει μέρος στις εξετάσεις τότε απαραίτητα συμπληρώνει τις ανωτέρω αιτήσεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο Δ/ντης του Λυκείου ενημερώνει χειρόγραφα το Βαθμολογικό Κέντρο με τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, Κωδικός αριθμός κλ), και χειρόγραφα την Μηχανοργάνωση του ΥΠΕΠΘ στο ΦΑΞ 210-344 20 11 και τον Δ/ντη Δ.Ε. Σε καμμία περίπτωση δεν θα γίνει δεύτερη φορά αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου ούτε στο Βαθμολογικό κέντρο ούτε στη Μηχανοργάνωση του ΥΠΕΠΘ.

Γ) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων ΔΕ και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων ΔΕ παρακαλούνται να μεριμνήσουν προσωπικά για την πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

Διεύθυνση Οργάνωσης &

Διεξαγωγής Εξετάσεων

Τμήμα Β

Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης

Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Α΄

Περισσότερα..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ