- Nέα Εγκύκλιος για λειτουργία των Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ
- Διδασκαλία αποκλειστικά από μόνιμους
- Σχετική δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας

 
                             
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
      ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                          
                ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                                                  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                             ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37                                                                  
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες :  Μ.Καραγιάννη
                         Τ.Παυλοπούλου
                         Α.Κάτσαρης
Τηλέφωνο     :   210 3442209
210  3442206
210  3442083
Fax:               :  210 3443015
E_mail    : phys3@ypepth.gr

                                                          Μαρούσι   9-12-2010  
                                                          Αρ.πρωτ.:   156435/Γ4        ΠΡΟΣ:
  1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας
  2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής  καθοδήγησης  Β/θμιας   Εκπαίδευσης
  3.   Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης
(κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας   Εκπαίδευσης)
  1. Διευθύνσεις  Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας
  2. Γραφεία Φυσικής Αγωγής   της Χώρας                                                                                                                                               
ΘΕΜΑ: « Προϋποθέσεις λειτουργίας - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11  για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  σχολικού έτους 2010-11 » .
                                    
                     


                      Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζει  τα κριτήρια  και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής  Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυμνασίου) και των   Ειδικών  Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης   (ΕΤΑΔ Λυκείων),   για το σχολικό έτος 2010-11.
                                           

                                             ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ
                                                  Κ ε φ ά λ α ι ο    Α΄

                                                                    ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

                       

Λαμβάνοντας υπόψη :
1.      την  παράγραφο 5  της υπ΄αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), η οποία κυρώθηκε  και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του  ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/27-08-1990) .
2.      την υπ΄αριθμ.1120/Η/7-01-2010 ( ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-01-2010 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων », ιδίως το άρθρο 2 , περ.4  και το άρθρο 4 παρ.1
3.      την υπ΄αρίθμ. 891/Γ4/28-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με θέμα   « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»
4.      την υπ΄αρίθμ. 1206/Γ4/16-06-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ΄/4-07-1995)  με θέμα « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου»  όπως  τροποποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.40252/Γ4/18-4-2005  και ισχύει.
5.      την υπ΄αριθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/τβ/6-09-2010) με θέμα «« Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια,  Διαδικασία και  Όργανα Επιλογής » .
6.      την υπ΄αριθμ.120362/Γ4/28-09-2010 (ΦΕΚ 1645/τβ/15-10-2010) με θέμα « Ιδρύσεις – Καταργήσεις – Αναστολές και  Προσθήκες  Τμημάτων  των   Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης Γυμνασίου  και  Ειδικών Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης Λυκείου».                                                            
7.      τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3708/2008  (ΦΕΚ 210/τΑ΄/8-10-2008) και ισχύει.
8.      Το γεγονός ότι  από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος  του  κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005  ( A΄98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».                       


                       Κεφάλαιο Β΄

                        Προϋποθέσεις λειτουργίας :

     Α.  Ως προς τον αριθμό των φοιτούντων  μαθητών:
                  1. Για τα   Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( Τ.Α.Δ Γυμνασίου )       
Ο αριθμός των φοιτούντων  μαθητών ανά ΄Αθλημα  και στις  τρεις  τάξεις  Α,Β,Γ  Γυμνασίου  διαμορφώνεται  ως εξής:
α. Aτομικά  Αθλήματα τουλάχιστον  11 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
β. Ομαδικά  Αθλήματα  τουλάχιστον  20 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
γ. Για την λειτουργία κάθε  τάξης ( Α,Β,Γ)  Γυμνασίου Τ.Α.Δ  με διδακτικό προσωπικό και άλλων  ειδικοτήτων,  θα πρέπει  να πληρείται  η προϋπόθεση  των 12  τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων   που καλλιεργούνται  στο Τ.Α.Δ  ανά  τάξη (Α΄,Β΄,Γ΄).

2. Για τα    Ειδικά  Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( Ε.Τ.Α.Δ  Λυκείων )       
Ο αριθμός των φοιτούντων  μαθητών ανά ΄Αθλημα  και στις  τρεις  τάξεις  Α,Β,Γ  Λυκείου  διαμορφώνεται  ως εξής  :
α. Aτομικά  Αθλήματα   τουλάχιστον  5 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
β. Ομαδικά  Αθλήματα  τουλάχιστον  8 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
γ. Για την  λειτουργία κάθε  τάξης ( Α,Β,Γ)  Λυκείου  με διδακτικό προσωπικό και άλλων  ειδικοτήτων,  θα πρέπει  να πληρείται  η προϋπόθεση  των 12  τουλάχιστον  φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των  αθλημάτων  που καλλιεργούνται  στο Ε.Τ.Α.Δ ανά  τάξη(Α΄,Β΄,Γ΄).

 Για το τρέχον σχολικό έτος 2010-11 θα λειτουργήσουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία πληρούνται  οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις  ως προς το αριθμό των φοιτούντων μαθητών, για τα οποία έχει  εξασφαλιστεί  η  μετακίνηση των μαθητών από και προς τους χώρους Άθλησης και επιστροφής τους από και προς το Σχολείο .

      Β.Ως προς την πλήρωση των λειτουργικών κενών
              1. Από τα παραπάνω Τμήματα θα λειτουργήσουν εκείνα  εκ των οποίων  τα λειτουργικά  κενά  που δημιουργούνται, καλύπτονται  από τον αξιολογικό  πίνακα  Α  των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, ο οποίος προέκυψε  με βάση την υπ΄αρίθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/ΤΒ΄/6-09-2010)  Υπουργική Απόφαση  και  την αντίστοιχη  υπ΄αρίθμ.116403/Γ4/20-09-2010  Εγκύκλιο της ίδιας Απόφασης.

            2.  Στις περιπτώσεις  που  πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας  της παραγράφου  Α1 και Α2  του κεφαλαίου Β, αλλά  τα κενά  που δημιουργήθηκαν  δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς , τα Τμήματα  αυτά δεν θα λειτουργήσουν.

     3. Η τοποθέτηση  των μονίμων  εκπαιδευτικών  στα  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ   ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος και δεν επιτρέπεται τροποποίηση  ή  ανάκληση  αυτής.   Ωστόσο   σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος  κάλυψης του λειτουργικού κενού - λόγω  αιτιολογημένης αποχώρησης του μονίμου εκπαιδευτικού-  , αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο στη σειρά  του αξιολογικού πίνακα κατάταξης  Α των μονίμων εκπαιδευτικών.  Σε περίπτωση  εξάντλησης  του πίνακα  δίνεται η δυνατότητα στο οικείο Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  με Απόφασή του,  να  τοποθετήσει  μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 με ειδικότητα στο ίδιο άθλημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  Η τοποθέτηση  γίνεται  μόνο με τη σύμφωνη  γνώμη  του τοποθετούμενου εκπαιδευτικού. Εάν παρόλα αυτά  δεν εξευρεθεί λύση  το Τμήμα παύει να λειτουργεί και ισχύουν  τα δεδομένα της  Γ. α και Γ. β  της παρούσης  Εγκυκλίου.

            4.Το ωράριο  που  καλύπτουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ αντιστοιχεί  σε 12 διδακτικές  ώρες την εβδομάδα και σε αυτό  συμπεριλαμβάνεται  και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους  από και προς τους χώρους άθλησης. Οι υπόλοιπες ώρες του υποχρεωτικού  τους ωραρίου  συμπληρώνονται σύμφωνα με  τις ισχύουσες  διατάξεις.
       

         Γ. Ως  προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί  στα Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου )  και στα Ειδικά  Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( ΕΤΑΔ  Λυκείων ).
            Οι μαθητές/τριες  που έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στα Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου )  και στα Ειδικά  Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( ΕΤΑΔ  Λυκείων ), τα οποία με την εφαρμογή των  παραπάνω προϋποθέσεων  δεν θα λειτουργήσουν δύνανται :
             α. να συνεχίσουν τη φοίτησή τους  σε Τμήματα  της Γενικής Παιδείας στο ίδιο Σχολείο ή
             β. να μετεγγραφούν  σε οποιοδήποτε άλλο  Σχολείο , επιθυμούν.   


   Δ. Ως προς τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων.
 Ο προγραμματισμός και η οργάνωση  των μετακινήσεων  των μαθητών/τριών  γίνεται με ευθύνη  και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής  σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης . Απαραίτητη  προϋπόθεση  για τη λειτουργία του Τμήματος είναι   η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς  το σχολείο και  τους χώρους προπόνησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν  οι προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης  των μαθητών ,  οι Διευθυντές των  Σχολικών Μονάδων  ενημερώνουν  εγγράφως το Αρμόδιο Γραφείο  Φυσικής Αγωγής  και εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν εγγράφως τη  Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ . Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν  πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης  των  μαθητών  παύουν  να λειτουργούν ΑΜΕΣΑ και  εφαρμόζονται  τα προβλεπόμενα  στις Γ. α και Γ. β  παραγράφους , οι δε  μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος ,  τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.

      
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                       


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

===========================================


Δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης
09/12/2010 - 15:52
                                               
Δελτίο Τύπου                                             09/12/2010

Δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ & ΕΤΑΔ)
Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του υπ. Παιδείας οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία του θεσμού ήταν:

1.  Η μαζικοποίηση των τμημάτων. Αντί να συμμετέχουν μαθητές / αθλητές υψηλού επιπέδου, τα τμήματα λειτουργούσαν ουσιαστικά ως υβρίδια ενός πρωτότυπου «μαζικού – αγωνιστικού» μορφώματος.

2. Η παντελής απουσία των αρμόδιων Αθλητικών Ομοσπονδιών στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των τμημάτων. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε στην αθλητική απαξίωση των τμημάτων στη συνείδηση των πραγματικών μαθητών / αθλητών υψηλού επιπέδου (οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν φοιτούν στα ΤΑΔ και ΕΤΑΔ).

3.  Η υπερπληθώρα  καθηγητών όλων των ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί κλπ.) σε τμήματα με ελάχιστο αριθμό μαθητών με πενιχρά  παιδαγωγικά και μαθησιακά αποτελέσματα. Αντίθετα σε κάποιες περιπτώσεις η φοίτηση σε ΤΑΔ και ΕΤΑΔ χρησιμοποιήθηκε ως όχημα ελαστικής βαθμολόγησης των μαθητών στα υπόλοιπα μαθήματα.

Τη περσινή σχολική χρόνια (2009-10) -από το Σεπτέμβριο του 2009- η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Λειτούργησαν στη χώρα μας 905 τμήματα ΤΑΔ & ΕΤΑΔ  και συνολικά πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις σε 29 διαφορετικά αθλήματα. Η πολυπλοκότητα της λειτουργία τους καθιστά αναγκαία την τοποθέτηση στα τμήματα ΤΑΔ  και ΕΤΑΔ αφενός εκπαιδευτικών / προπονητών για όλα τα αθλήματα που διδάσκονται στο κάθε ΤΑΔ και αφετέρου εκπαιδευτικών για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα σε κάθε ένα από αυτά τα τμήματα.

Η λειτουργία τους όμως απέδειξε περίτρανα ότι επικράτησε το παράδοξο της τεράστιας σπάταλης δημόσιου χρήματος και της ανορθολογικής κατανομής του εκπαιδευτικού δυναμικού χωρίς ουσιαστικό αθλητικό και μαθησιακό αποτέλεσμα.

 Ο θεσμός των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ για τα Γυμνάσια & ΕΤΑΔ για τα Λύκεια) καθιερώθηκε στη χώρα μας στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 με σκοπό τη διευκόλυνση των μαθητών που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο (πρωταθλητισμό σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο).

Βασικός σκοπός του θεσμού ήταν η σύνδεση του υψηλού αγωνιστικού αθλητισμού με το σχολείο. Μέσω του ιδιαίτερου ωρολογίου προγράμματος οι μαθητές / αθλητές υψηλού επιπέδου στις σχολικές ηλικίες, έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται και να παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίς να υστερούν ούτε στους αθλητικούς αλλά ούτε και στους μαθησιακούς τους στόχους και υποχρεώσεις.

 Δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ & ΕΤΑΔ)

Τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης δημιουργήθηκαν στη χώρα μας, με σκοπό να στηρίζουν τους μαθητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Η φιλοσοφία των ΤΑΔ ήταν οι μαθητές-αθλητές, να μην υστερούν ούτε στους μαθησιακούς, αλλά ούτε και στους αθλητικούς τους στόχους. 

Έπειτα όμως από σχεδόν τρεις δεκαετίες λειτουργίας τους, διαπιστώνεται ότι αποκλίνουν κατά πολύ από το σκοπό για τον όποιο συστάθηκαν. Το πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη μαζικοποίηση των τμημάτων, την παντελή απουσία των αρμόδιων Αθλητικών Ομοσπονδιών κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση τους, αλλά και η υπερπληθώρα καθηγητών όλων των ειδικοτήτων κατέστησαν τα ΤΑΔ αντιπαραγωγικά για τον αθλητισμό και αντιπαιδαγωγικά για την εκπαίδευση.

Φέτος προχωρήσαμε άμεσα στο νοικοκύρεμα των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης, περιορίζοντάς τα στα απολύτως απαραίτητα, ρεαλιστικά και εφικτά. Όσοι μαθητές δεν θα μετέχουν πλέον σε αυτά, μπορούν είτε να συνεχίσουν στο σχολείο όπου φοιτούσαν ως μαθητές ΤΑΔ, είτε να μεταγραφούν σε όποιο άλλο σχολείο τους διευκολύνει. 

Από την επομένη σχολική χρονιά αναμορφώνουμε τη σύνδεση σχολείων – αθλητισμού και θέτουμε τον μαθητή-αθλητή στο επίκεντρο. Η ανάδειξη του αθλητικού ταλέντου με συστηματική προπόνηση για αθλητική πρόοδο θα γίνεται παράλληλα με την κατάλληλη διδακτική στήριξη, έτσι ώστε οι μαθητές– αθλητές να μην υπολείπονται μαθησιακά των συμμαθητών τους.

Το νέο σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο ευρείας στήριξης των μαθητών– αθλητών, αλλά και η γενικότερη σύνδεση του υψηλού αγωνιστικού αθλητισμού με το σχολείο, θα αποτελέσει προϊόν ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς. Η διαβούλευση με την αθλητική, επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα θα αρχίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ